<p>Horecaondernemers van Cortado, Zaferuw en Vaderloos <br>(Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Horecaondernemers van Cortado, Zaferuw en Vaderloos
(Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

Tijdelijke terrasuitbreiding Burgwal

DELFT - Eerder publiceerden wij in Delft op Zondag een artikel over de horecaondernemers aan de Burgwal die tijdelijke extra terrasruimte goed kunnen gebruiken. De dreiging was dat zij deze niet zouden krijgen, door de voorgenomen plannen om er fietsparkeerplaatsen te creëren. De gemeente komt de horecaondernemers nu toch tegemoet.

College van B&W: "Vanwege de hoge fietsparkeerdruk in dit gedeelte van de stad is het zonder aanvullende maatregelen niet mogelijk om meer openbare ruimte beschikbaar te maken voor terrassen. Het college heeft dit met de betreffende ondernemers besproken en aangegeven dat enkel via aanvullende voorwaarden kan worden voldaan aan de noodzakelijke aanpak van de fietsparkeerdruk en de veiligheid. Tijdens het gesprek werd van ondernemerszijde aangeboden hier zelf een actieve rol in te willen nemen. Dit heeft geleid tot nadere gesprekken met de betreffende ondernemers. Afgesproken is dat de ondernemers zelf zorg zullen dragen voor het actief verwijzen van de fietsers naar met name de Molslaan. Het nemen van deze verantwoordelijkheid biedt ruimte tot het verlenen van een vergunning voor tijdelijke extra terrasruimte ter plekke. Met deze tijdelijke terrasruimte wenst het college de betreffende ondernemers te ondersteunen bij het herstel na corona. Een effectieve inzet op een veilige doorgang en beheersbare fietsdruk vanuit de ondernemers is daarbij echter randvoorwaardelijk. Op basis van een voorlopige toestemming kan het terras hangende deze vergunningsprocedure worden geëxploiteerd. Deze voorlopige toestemming is verleend onder de voorwaarde dat door de ondernemers maatregelen worden getroffen om een veilige doorgang en beheersbare fietsdruk te waarborgen. Als het de ondernemers niet lukt om een veilige doorgang op de Burgwal te behouden dan wordt de voorlopige toestemming of, na verlening, de tijdelijke terrasvergunning, ingetrokken."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten