<p>Minder regels, meer flexibiliteit. Dat is wat de partijen willen om de horeca te helpen. (Foto: EvE)&nbsp;</p>

Minder regels, meer flexibiliteit. Dat is wat de partijen willen om de horeca te helpen. (Foto: EvE) 

(Foto: )

Met ‘Nieuwe Energie’ moet Delft in coronatijd weer gezellig worden

DELFT - Drie partijen in de gemeenteraad; STIP, GroenLinks en VVD, hebben onlangs het initiatiefvoorstel: ‘Delft Nieuwe Energie’ ingediend. Hiermee willen de partijen ondernemers, met name die in de horeca, een steun in de rug bieden. “Een sympathiek voorstel”, vindt Jon Cornelese, voorzitter van Horeca Delft.

Door Esdor van Elten

“Met het initiatiefvoorstel stellen de drie partijen voor om meer ruimte in de stad te maken voor terrassen, muziek en evenementen”, zegt STIP-raadslid Rick van den Brink, samen met Timo Möns van GroenLinks en Dimitri van Rhijn van de VVD indiener van het voorstel. Naast deze praktische voorstellen roepen zij de gemeente ook op om in 2021 ondernemers korting te geven op de precario en reclamebelasting en de leges voor het wijzigen van een horecavergunning eenmalig kwijt te schelden. Timo Töns vindt dit een belangrijke stap: “Gezien de onzekerheid waar ondernemers in verkeren willen we vanuit de gemeente graag een stukje houvast bieden.” De horeca is een van de zwaarst getroffen sectoren in de coronacrisis. Veel ondernemers hebben ondanks de financiële steun vanuit de landelijke overheid hun spaargeld en pensioenpotje aan moeten spreken om een faillissement te voorkomen. “Om hen een steuntje in de rug te bieden stellen we maatregelen voor waarmee ondernemers klandizie kunnen aantrekken, regelgeving wordt versoepeld en de ondersteunende rol van de gemeente wordt versterkt”

Flexibiliteit
Veel grote evenementen zullen ook dit jaar waarschijnlijk niet, of slechts in afgezwakte vorm doorgaan. Toch willen de indieners graag dat ook in coronatijd Delft wat gezelligheid kent. “Zo willen we graag de regelgeving versoepelen zodat ondernemers iets vaker, bijvoorbeeld een keer in de twee weken, een bandje of muzikant bij hun terras kunnen laten spelen”, aldus Van den Brink. “We willen ook graag dat de termijn van een vergunningaanvraag voor kleine evenementen verkort wordt. Dat duurt nu acht weken, maar in plaatsen als Leiden en Rotterdam kan het ook in vier weken. Dat zou bij ons ook moeten kunnen.” Ook wordt gevraagd organisatoren de mogelijkheid te bieden een schaduwdatum op te geven voor hun evenement, zodat, als een evenement door een aanpassing in de coronamaatregelen niet door kan gaan, het naar een later tijdstip verschoven kan worden. Afgelopen jaar heeft de gemeente waar mogelijk de mogelijkheid geboden aan ondernemers om hun terras wat uit te breiden. Dat is, om praktische redenen, niet bij iedere horecazaak mogelijk. Om ook die ondernemers te helpen zou er op andere plekken in de stad ruimte moeten worden gemaakt: “Denk aan braakliggende terreinen of parken”, aldus Van den Brink. “We vinden het belangrijk om een gelijk speelveld te creëren door alle ondernemers te helpen, met dit voorstel voegen we daad bij het woord”, voegt Dimitri van Rijn daar aan toe.

Stad op gang krijgen
Jon Cornelese van Horeca Delft is erg blij met het initiatiefvoorstel en noemt het heel ‘sympathiek’, hoewel het realiseren van zo’n ‘extern terras’ nog wel een logistieke uitdaging wordt. Concrete plannen en locaties zijn er dan ook nog niet veel. “Maar als de regels het toelaten, dan komt de praktische uitwerking er ook wel”, vertrouwt hij. “Voor een aantal horecaondernemers kan het zeker een uitkomst zijn, want niet elke horecaondernemer in onze stad heeft nu eenmaal de beschikking over een terras, of de ruimte ervoor in de buurt van zijn onderneming.” Het voorstel om meer flexibiliteit kan ook zeker helpen om de stad ‘weer op gang te krijgen’, verwacht de voorzitter. Dat het een lastige zaak blijft, dat beseffen de horecaondernemers maar al te goed: “In tegenstelling tot wat soms op het nieuws te zien is, zijn we in Delft reëel”, zegt Cornelese. “We denken zeker dat het mogelijk is de terrassen veilig en gecontroleerd te openen. Laat de gasten juist in een gecontroleerde omgeving zitten bij ons in de horeca, dan ongecontroleerd in overvolle parken of bij mensen thuis. We zijn echter afhankelijk van landelijk beleid en helaas zien zij het in Den Haag anders. Wat we daarnaast vooral nodig hebben is een stukje perspectief, en dit voorstel draagt daar wel aan bij.” Of de ideeën van de partijen uiteindelijk doorgang vinden is nog niet zeker. De verwachting is dat het voorstel besproken zal worden in de commissievergadering Economie, Financiën en Bestuur die plaats zal vinden op 20 mei. “Het gaat geld kosten, en we beseffen dat de gemeente in zwaar weer zit”, aldus Rick van den Brink. “Veel hangt ook af van wat er landelijk mogelijk is binnen de geldende coronamaatregelen.” Toch gelooft hij er in: “In sommige gevallen zijn het slechts kleine tegemoetkomingen maar het laat zien dat de gemeente mee wil denken. Die positiviteit is juist nu belangrijk!”

Meer berichten