<p>Het Paviljoen op de Landbouwtentoonstelling op het Malieveld Den Haag in 1907 (Foto: PR)&nbsp;</p>

Het Paviljoen op de Landbouwtentoonstelling op het Malieveld Den Haag in 1907 (Foto: PR) 

(Foto: )

Restauratie van Paviljoen Delftsche Nijverheid kan echt van start

DELFT - Stichting Museum Van Marken kan nieuwe stappen gaan zetten om de panelen van het Paviljoen van Delftsche Nijverheid te laten restaureren. “We zitten in een positieve stroomversnelling.”

De panelen werden in 2020 aan de Stichting geschonken door Aad en Toni van der Meer, die ze vele jaren in huis hadden. "Dat het iets bijzonders was, daar waren we al snel van overtuigd”, aldus projectleider Marcel van Dien. "Maar om te zien wat we werkelijk in handen hadden hebben we de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed om advies gevraagd.” In februari kwam dat advies binnen en die overtrof de, toch al hoog gespannen, verwachtingen. De Rijksdienst spreekt van 'uitzonderlijk belang van het paviljoen', niet alleen 'wegens absolute zeldzaamheid in architectuurhistorisch, bouwtechnisch, typologisch en functioneel opzicht, maar ook als een uniek overblijfsel van Nederlandse paviljoens voor (inter)nationale tentoonstellingen, en de relatieve zeldzaamheid in relatie tot de geschiedenis van de lokale Delftse nijverheid met de firma Calvé en de markante figuur Van Marken in het bijzonder'. "Daar moeten we dus iets mee, was de logische conclusie”, aldus Van Dien. De vraag is, wat is er mogelijk? Op termijn zou het paviljoen, al dan niet in zijn geheel gerestaureerd, natuurlijk een ereplaats moeten krijgen in het Museum Van marken. Maar voorlopig is dat er nog niet. "We denken nu aan het tentoonstellen van één of meerdere panelen op een representatieve plek in Delft.” 

Restaureren
Maar voor het zover is moeten de panelen wel gerestaureerd worden. "Momenteel liggen ze veilig opgeslagen bij een lokale Delftse ondernemer”, vertelt Van Dien. "We zijn dankbaar voor die ondersteuning.” Net zo dankbaar is de Stichting met de bereidheid van DSM om de restauratie van de eerste twee panelen te bekostigen. "Nu kunnen we de restauratie echt gaan aanslingeren”, verheugt Van Dien zich. Die restauratie zou, als het aan de Stichting ligt, ook zichtbaar mogen plaatsvinden. "Het zou mooi zijn als het op een zichtbare locatie kan, zodat Delftenaren kunnen meegenieten.” Naast het restauratieatelier hoopt Van Dien ook ondersteuning te krijgen van studenten van de van de opleiding Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden en de opleiding Conservatie en Restauratie van de Universiteit van Amsterdam. "Wellicht kunnen studenten meehelpen, of er hun scriptie over schrijven.” Ook Delftenaren krijgen snel meer te zien: "De eigenlijke panelen zijn te kwetsbaar, maar we hebben, in samenwerking met Rodi Media-zh reproducties gemaakt waarmee we Delft kennis kunnen laten maken met dit bijzondere erfgoed.”

Meer berichten