<p>De bomen die gekapt zullen worden op de locatie zijn reeds ingepakt om te voorkomen dat vogels er een broednest in maken (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

De bomen die gekapt zullen worden op de locatie zijn reeds ingepakt om te voorkomen dat vogels er een broednest in maken (Foto: Koos Bommelé)

‘Dit is claustrofobische opvulling van iedere meter land’

DELFT - Op de hoek van de Martinus Nijhofflaan en het Delflandplein komt een woontoren met 260 studioappartementen. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. “Het betreft een gigantisch nieuw complex in een toch al dichtbevolkt en druk gebied.”

Door Cheyenne Toetenel

De ontwikkeling is onderdeel van de grote opgave om woningen te bouwen in Delft. Pieter Levenbach, bewoner van het gebied Voorhof-Zuidwest, stelt dat de bouw van dit complex veel negatieve gevolgen heeft voor de omgeving. “Projectontwikkelaar VORM gaat er enorm veel geld mee verdienen, maar de bevolking gaat er eeuwig last van hebben. De leefomgeving en het leefgenot van de burgers wordt enorm aangetast.”

Claustrofobisch
“Wat hier momenteel gebeurt is claustrofobische opvulling van iedere meter land”, aldus Levenbach. “Onze kleine stad krijgt een grootstedelijk karakter, maar daar zitten wij bewoners totaal niet op te wachten in ons gebied dat nu juist zo evenwichtig en volwassen is qua hoog- en laagbouw.” Kwalijk vindt hij het dat in de bouwplannen nauwelijks ruimte overblijft voor flora en fauna. “De laatste restjes natuur worden aangetast. Alle gebouwen aan de Martinus Nijhofflaan maken maximaal gebruik van het aantal meters. De paar bomen die naast het terrein voor het nieuwe project staan zijn nu van netten voorzien om nestelende vogeltjes te mijden, zodat ze gekapt kunnen worden tijdens de broedperiode. Er blijft op een paar plantenbakken na niets over aan groen, terwijl de behoefte aan een stukje natuur juist zo groot is.” Deze week is door de gemeenteraad het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning vastgesteld, waarin ook aandacht is voor flora en fauna. Een woordvoerder van de gemeente stelt dat het plan hieraan voldoet. “Het gebouw krijgt een groen dak en er is een herplantplicht voor de bomen die moeten worden gekapt.”

Toenemende drukte
Niet alleen het gebrek aan groen baart de Delftenaar zorgen, maar ook de verkeersveiligheid in het gebied. “De infrastructuur is al te zwaar belast, vooral met overbodig verkeer dat via de rotonde op het Delflandplein moet omrijden naar of vanaf de twee grote parkeergarages bij het winkelcentrum. Je ziet nu dat de gemeente het Delflandplein gaat veranderen door de huidige onveilige situatie, maar de onveiligheid op deze plek wordt juist veroorzaakt door drukte vanwege de nieuwe gebouwen en de aantrekkracht van de grote supermarkt. Drukte die na de bouw van nieuwe complexen alleen maar zal toenemen.” Vanuit de gemeente klinkt het geluid dat dit is onderzocht in het kader van het bestemmingsplan: “Het plan leidt niet tot knelpunten in het verkeer. Via de bestaande wegen is een goede verkeersafwikkeling mogelijk en bij de in/uitrit van de parkeergarage is goed zicht op het overige verkeer.” Parkeerdruk wordt ook verwacht door Levenbach. “De toren biedt geen parkeerruimte voor bewoners of bezoekers en de Voorhof is al vol qua auto’s. De extra woningen zullen de parkeerbalans tippen, waardoor er enorme stress en kostenverhogingen aankomen. De gemeente zal dan betaald parkeren kunnen invoeren, ten koste van burgers.” De woordvoerder van de gemeente vertelt dat er voor bewoners van het complex dertig parkeerplaatsen beschikbaar zijn in de parkeergarage en dertig op straat. “De overige bewoners komen niet in aanmerking voor een parkeervergunning. De doelgroep die hier gaat wonen zal minder gebruik maken van een eigen auto. Wel zullen zij gebruik willen maken van een deelauto. Daarom komen er acht parkeerplaatsen voor deelauto’s bij het complex en krijgen bewoners het aanbod om hiervoor een abonnement te nemen.”

Windconcentratie
Het gebouw komt te staan op relatief kleine afstand van reeds bestaande flats, wat gevolgen zal hebben voor de windconcentratie in het gebied, zo stelt Levenbach. “De vele hoge gebouwen die er nu al staan concentreren de wind vaak tot ‘stormkracht’. Het nieuwe gebouw zal dat verder versterken, want het gebouw wordt met twintig verdiepingen nog hoger dan de bestaande bebouwing. Dit heeft als gevolg dat nog grotere windconcentraties gaan voorkomen op de Voorhofdreef, het Delflandplein, de Martinus Nijhofflaan en zelfs een deel van de Papsouwselaan. Dat maakt het in feite op vele dagen onmogelijk voor veel burgers om zich te vervoeren door dit gebied, want als voetganger of fietser ga je niet gemakkelijk tegen die wind in.”

Van buiten Delft
De gemeente stelt dat het binnen het nieuwe complex gaat om huurwoningen die qua huur, grootte en ligging heel geschikt zijn voor starters op de woningmarkt. “Dit is een groep die momenteel moeite heeft om een geschikte woning te vinden”, aldus een woordvoerder. “Het grootste deel van de huurwoningen heeft een huur tussen 650 en 950 euro. Hiernaar is veel vraag bij deze doelgroep.” Levenbach begrijpt dat in Delft extra woningen moeten worden gebouwd, maar kan zich niet vinden in de huidige plannen voor de hoek van de Martinus Nijhofflaan. “Er is woningnood, maar met deze bouw voldoen de gemeente en ontwikkelaar VORM niet aan de behoefte van de eigen inwoners. Vooral nieuwkomers zoals studenten en expats worden bereikt, want de woningen zijn te duur en te klein voor veel Delftse starters die de intentie hebben een gezinnetje te stichten. De gemeente vertelt ons dat er betaalbare woningen komen, maar wat ze verzuimen daarbij te vermelden is dat het geen woningen zijn maar hokjes vanaf slechts 40 vierkante meter. Door de toestroom van nieuwkomers, de schaarste van woningen en de lage rente is de prijs per vierkante meter woonruimte in het gebied gestegen richting 4000 á 5000 euro. Ook de huurprijzen stijgen veel sneller dan de inflatie. Het huisvestingsprobleem van de lokale bevolking wordt op deze manier niet opgelost.” Tevens pleit hij voor een andere locatie voor de bouw van grote complexen, met oog op eerdergenoemde argumenten. “Kijk naar plekken waar huidige bewoners geen of minder overlast zullen ondervinden. Een voorbeeld is de herontwikkeling van de Schieoevers, waar woningen gebouwd gaan worden in een gebied waar nu nog niemand woont. Daar worden dus geen omwonenden benadeeld, behalve voor wat betreft het uitzicht van anderen. Ik kan nog veel andere plekken bedenken waar gebouwd kan worden zónder zoveel mensen te benadelen.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1