<p>Van links naar rechts: Geert van der Poelgeest, Voorzitter Natuurlijk Delfland en Paul Koopman voorzitter Stichting behoud kinderboerderij en kindertuin Tanthof (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Van links naar rechts: Geert van der Poelgeest, Voorzitter Natuurlijk Delfland en Paul Koopman voorzitter Stichting behoud kinderboerderij en kindertuin Tanthof (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

‘Gemeente had contact met bouwbedrijf over megaschool Tanthof’

DELFT- Sinds een aantal jaar heeft de gemeente grote plannen in Tanthof. Zo willen ze zes scholen uit de wijk onderbrengen in één pand, op de locatie van de kinderboerderij en kindertuin. Het is een gevoelige kwestie. Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof verzet zich al langere tijd tegen de plannen, terwijl de gemeente volhoudt en verder wil.

Door Finn Rekveldt

Sinds de demonstratie in 2019 bij het park van bewoners en de Stichting zelf, is er nog weinig duidelijkheid of en hoe dit plan doorgaat. Gemeente Delft heeft architectenbureau Onix ingeschakeld om de haalbaarheid van het plan te onderzoeken. De resultaten van het vervolgonderzoek worden op 12 april bekendgemaakt en besproken met de werkgroepen en bewoners. Dan velt de raad ook een oordeel en komt er vervolgens een definitief besluit. Daarna begint de aanvraag voor een omgevingsvergunning en begint een ruimtelijke procedure die onder andere gaat over wijzigingen in het bestemmingsplan.

Contacten bouwbedrijf
Eerder deze week liet Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof in een bericht weten dat ze naar aanleiding van een WOB-verzoek in documenten bewijs hebben gevonden dat de gemeente al een jaar lang in contact staat met een bouwbedrijf. Uit stukken die ze aan de redactie aanleverden blijkt ook dat er contact is geweest met een bouwbedrijf. Het betreft een mail uit juni 2020 waarin er vanuit NONHIK (de organisatie die de massastudie deed) gerefereerd wordt naar ingenieursbureau ABT. Concreet wordt er gevraagd aan de gemeente om gegevens door te sturen naar iemand die het door kan sturen naar ABT.

Transparantie
Volgens Geert van Poelgeest, voorzitter Natuurlijk Delfland, laat dit bewijs zien dat de kwestie is ‘voorgekookt’. Het gevoel dat de gemeente transparant is over het onderzoek en de ontwikkelingen rondom het plan is dan ook grotendeels weg bij de stichting: “We hebben de rechter in moeten schakelen om stukken boven water te krijgen. Vele stukken hebben we slechts kunnen krijgen door een WOB-procedure, hieraan zie je dat de gemeente probeert om alles onder zich te houden.” Hiernaast is er vanuit de gemeente een werkgroep opgestart met bewoners, om ze meer te betrekken bij de ontwikkelingen rondom het plan. “Als het participatietraject zorgvuldig en eerlijk zou moeten geschieden, zou het hele traject van het begin af aan overnieuw gestart moeten worden. Waarbij ook gekeken moet worden naar goede alternatieven.” Volgens Van Poelgeest is hun doel om de plannen tegen te houden nog steeds prima haalbaar. “Bijna alle mensen die in Tanthof wonen willen dit niet, en uiteindelijk gaat het om de inwoners.”

Gemeente Delft
De reactie van de gemeente Delft op deze ontwikkelingen rondom mogelijk contact met ABT schetsen een heel ander beeld. “De suggestie die hier wordt gewekt dat er al een jaar lang sprake is van contact met een bouwbedrijf is absoluut onjuist. Wij zullen hier de stichting op aanspreken en willen benadrukken dat het wel belangrijk is dat partijen de juiste informatie verstrekken.” Aldus een voorlichter van de gemeente. “Nu ontstaan onterechte insinuaties die een volstrekt verkeerd beeld schetsen in de media.” Over het betrekken van bewoners bij het onderzoek van Onix vindt de gemeente het belangrijk om in gesprek te blijven, en ziet zelf juist dat bewoners voldoende betrokken zijn: “De omwonenden zijn tussentijds op de hoogte gebracht van de eerste denkrichtingen door Onix. Wij hebben de omwonenden gevraagd om hun reactie te geven. Onix is vervolgens aan de slag gegaan en heeft daar waar mogelijk de reacties meegenomen. Normaliter worden bij dergelijke haalbaarheidsstudies niet soortgelijke participatietrajecten gevolgd en dat maakt dit proces bijzonder.” De gemeente gaf geen concreet antwoord wat betreft alternatieven voor het plan.

Meer berichten
 
CustomHtml_1