<p>Foto: Anita van der Drift</p>

Foto: Anita van der Drift

(Foto: )

‘Vergeet dementie, onthoud de mens’

DELFT - Odensehuis de Linde Delft is een inloophuis, ontmoetingsplek en informatiecentrum voor mensen met beginnende dementie. Bezoekers hebben geen indicatie nodig om bij ons aan activiteiten te kunnen deelnemen en kunnen zelf met ideeën komen. Dit wordt allemaal verzorgd door een enthousiast team van vrijwilligers.

Het idee van een Odensehuis is twintig jaar geleden bedacht in Denemarken. Het doel was om een ontmoetingscentrum te zijn voor senioren met dementie en hun naasten. Er zijn inmiddels 30 Odensehuizen in Nederland, die ondersteund worden door een landelijk netwerk.

Delft
Met het motto ‘Vergeet dementie, onthoud de mens’ wil het Odensehuis de Linde Delft een plek zijn waar senioren op een laagdrempelige manier hun sociale leven op peil kunnen houden met leuke activiteiten. Mantelzorgers kunnen hier lotgenoten ontmoeten en fungeren als steunpilaar voor elkaar. Zo wordt er kennis gedeeld, ontstaan er vriendschappen en zijn er activiteiten. Ook als diegene waarvoor ze zorgden er niet meer is. Buiten de koffieochtend zijn er activiteiten zoals een maandelijkse filmmiddag, bijeenkomsten over dementie en ondersteuning voor senioren zodat ze mee kunnen blijven doen in de maatschappij.

Corona
Tijdens de corona moest het Odensehuis helaas een tijdje dicht. “Veel mantelzorgers vertelde mij dat hun partner er door het gebrek aan sociaal contact en zingeving, ze sneller verslechterden dan normaal.”, Aldus Anita van der Drift, coördinator bij het Odensehuis. “Dit soort verhalen wil je echt voorkomen, gelukkig kunnen we in april weer starten. Nu de doelgroep grotendeels is ingeënt, kan het veiliger.” Vanaf mei gaat het Odensehuis voor 3 dagen per week open.

Meer berichten