<p>&#39;Het <em>&#39;bloemetje op tafel&#39;</em> moet terug in het beleid...&#39;</p>

'Het 'bloemetje op tafel' moet terug in het beleid...'

(Foto: Willem de Bie)

Politiek: Catherine Bij de Vaate - GroenLinks

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Catherine Bij de Vaate van Groen Links.

Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Niet vanaf de zijlijn blijven roepen maar er zelf iets aan doen. Dit is me met de paplepel ingegoten door mijn Franse ouders. Daarnaast viel me als kind op dat bepaalde dingen niet klopten: geschokt was ik dat vrouwen het stemrecht later dan mannen kregen. Nog zo een: pas in 1956 werd de wet afgeschaft die gehuwde vrouwen in Nederland verbood om een bankrekening te openen of een verzekering te sluiten zonder toestemming van hun man! Misschien daarom heeft Simone Veil zo een indruk op mij als kind gemaakt. Ze was als Franse minister overal te zien, op de televisie en in de krant, vaak als enige vrouw tussen mannen. En ze ging over de grens: in 1979 werd ze de eerste voorzitter van het direct gekozen Europees Parlement. De laatste tijd moet ik sterk denken aan Marga Klompé (CDA), de eerste vrouwelijke minister in Nederland. Ze voerde de Bijstandswet in, met de woorden: ’Dit moet voldoende zijn voor het bloemetje op tafel’. Daarmee verankerde ze de menselijke waardigheid in de Bijstandswet. Dit zijn wij in Nederland kwijt geraakt, met name in de Participatiewet. Zie de recente ophef en terechte verontwaardiging in de samenleving toen een vrouw in de bijstand een boete moest betalen voor het aannemen van boodschappen van een familielid. Het ‘bloemetje op tafel’ moet terug in het beleid.

Waarom koos je voor GroenLinks?
GroenLinks is een partij met visie, die durft voorop te lopen. Duurzaamheid was al heel lang een speerpunt van GroenLinks, voordat het door de meerderheid werd omarmd. Duurzaamheid gaat hand in hand met aandacht voor mensen. Denk aan eerlijk delen, dat spreekt me aan, net als de diversiteit binnen de partij.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Echt het verschil voor iemand kunnen maken, daar doe ik het voor. Daarom ben ik blij met een portefeuille in het sociaal domein, met o.a. armoedebestrijding, schuldenproblematiek, jeugd, onderwijs en emancipatie. Ik krijg nog kippenvel van een ontmoeting met een vrouw: ze vertelde hoe opgelucht ze was toen de gemeente haar proactief hulp aanbod. Ze stond net achter met de betaling van haar huur en maakte zich grote zorgen hoe het verder ging; ze kon er niet meer slapen. Dankzij hulp viel toen een zware last van haar schouders en extra problemen werden voorkomen. Zo ziet het er dus in de praktijk uit, de beleidsnota Schuldhulpverlening met jargon als EMMA (Eerder Melden Minder Achterstand), vroegsignalering bij schulden. Hoe gaaf is het! Een politiek standpunt van GroenLinks is nu realiteit in Delft en maakt het verschil voor mensen.

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
Op mijn initiatief is kinderparticipatie aan een initiatiefvoorstel toegevoegd. Om kinderen te betrekken en te laten meedenken. Naar het motto ‘Niet over kinderen praten, maar mét kinderen praten’. Ik maak mij zorgen om kinderen die in armoede opgroeien en heb aandacht gevraagd voor de specifieke omstandigheden van alleenstaande ouders. Ze lopen meer risico op armoede dan andere groepen. Ik ben blij met de toezegging van de wethouder om het beleid tegen het licht te houden en met een integrale aanpak voor alleenstaande ouders te komen. Politiek is samenwerking. Namens GroenLinks heb ik met collega’s van ChristenUnie, PvdA, CDA en STIP, de motie ‘Delft gaat voor Global Goals’ ingediend. De 17 Global Goals vormen een belangrijke gezamenlijke agenda voor duurzame en eerlijke ontwikkeling, ook in Nederland. Met andere worden ‘groener én inclusiever’. Ook werkgeversclubs VNO-NCW en MKB Nederland hebben dit inmiddels als nieuwe koers. De gemeenteraad sluit ermee goed aan bij ‘Delft4GlobalGoals’, een initiatief van inwoners. We zetten Delft neer als koploper bij Global Goals: raadsleden uit andere steden hebben laten weten belangstelling te hebben voor de tekst van de motie. Met de Motie Artikel 1, vroeg ik, namens GroenLinks, samen met VVD, PvdA, Stip, D66, ondersteund door CU en CDA, om op een prominente plek in Delft fysieke zichtbaarheid te geven aan Artikel 1 van de Grondwet. De gemeente komt met een voorstel voor een locatie.

Politiek gezien, wat kunnen we in 2021 van je verwachten?
Ik krijg signalen dat we hoogbegaafde kinderen en hun ouders in de steek laten. Ze vallen vaak tussen wal en schip of zijn onzichtbaar in beleid. Ook de beeldvorming rondom hoogbegaafdheid schiet tekort. Daar zou ik graag iets aan willen doen. Ik weet nog niet hoe; misschien komen er ideeën vanuit de stad? Een persoonlijke wens is om de allerkleinsten op een leuke manier met democratie bekend te maken. Jonge kinderen begrijpen al heel goed wat eerlijk is en wat niet.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
De meeste raadsleden in Nederland zijn man, boven 50 en hoogopgeleid. Terwijl het goed is voor de democratie als de raad een afspiegeling is van de samenleving. Dus ben je laagopgeleid, vrouw, jong, met een niet-Nederlandse achtergrond of met een beperking? En geïnteresseerd in de lokale politiek? Meld je aan voor de cursus ‘Ja ik wil Delft’. En ga stemmen! Straks op 17 maart, maar ook in maart 2022, bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen. Slechts iets meer dan de helft van de stemgerechtigden gaat naar de stembus bij lokale verkiezingen. Terwijl er zoveel op het boordje van de gemeente ligt met name in het sociaal domein. Laten we er samen voor zorgen dat de opkomst van de komende verkiezingen in Delft het hoogste wordt van Nederland.

Willem de Bie
Meer berichten