<p>Ook voorzitter Remmelt Thijs gaf eerder al aan zich zorgen te maken om de toekomst van de kinderboerderij (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Ook voorzitter Remmelt Thijs gaf eerder al aan zich zorgen te maken om de toekomst van de kinderboerderij (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: )

Kritiek op ‘megaschool’ Tanthof houdt aan

DELFT - Onlangs presenteerden de gemeente Delft en architectenbureau Onix het tussenresultaat van de vervolgstudie naar een megaschool op de plek van de kinderboerderij en kindertuin in Tanthof aan een groep bewoners. Daaruit blijkt dat het hier gaat om een studie naar de inpasbaarheid van het scholencomplex en niet om de haalbaarheid ervan met betrokkenheid van de kinderboerderij, kindertuin en bewoners.

“Zo zijn de programma’s van eisen van de kinderboerderij Tanthof en kindertuin de Boterbloem niet meegenomen in de vervolgstudie”, aldus Geert van Poelgeest namens Stichting Behoud Kinderboerderij en Kindertuin Tanthof. “De kinderboerderij en kindertuin hebben deze programma’s ongeveer anderhalf jaar geleden opgesteld op verzoek van de gemeente Delft naar aanleiding van de scholenschuif. Niets van die eisen is opgenomen in de vervolgstudie, die daarmee een exclusieve aangelegenheid is van de gemeente Delft en de schoolbesturen van het nieuwe scholencomplex.”

Verslechtering
“Uit het tussenresultaat van de vervolgstudie blijkt dat de megaschool minstens net zoveel ruimte op het terrein inneemt als in de concepten van de haalbaarheidsstudie van architectenbureau NOHNIK. Van de kinderboerderij blijft bijna niets over. Nieuw is dat kindertuin de Boterbloem nagenoeg is verdwenen. Er zijn weliswaar opties voor ‘daktuinen’ als aanvulling op de kindertuin, maar deze zijn geen vervanging zijn voor tuinieren in de volle grond. De vervolgstudie is dan ook eerder een verslechtering dan een verbetering. Uit de presentatie blijkt dat het onderzoek vooral is gericht op hoe de megaschool op het terrein van de kinderboerderij en kindertuin in Tanthof geplaatst kan worden, en niet of deze kan worden ingepast.”

Functies
“De schetsen van architectenbureau Onix roepen veel vragen op. Er is een aantal functies aangegeven met soms cryptische benamingen, zoals ‘sociaal kapitaal’, ‘groene buffer’ en ‘verlengde bebouwing’. Het is echter niet duidelijk hoe dit wordt ingevuld. Een aantal functies is bovendien niet ingevuld, zoals recreatie, jeugdcentrum, verkeer, waterhuishouding, groencompensatie en een parkeerfaciliteit. Verder is het niet duidelijk of er financiële afspraken zijn. Ook het beheer en de verdeling van kosten bij multifunctioneel gebruik van percelen en voorzieningen door scholen, kinderboerderij, kindertuin en waterspeeltuin lijkt geen onderdeel van deze vervolgstudie.” Wordt vervolgd.

Cheyenne Toetenel
Meer berichten