Dat de woningen in de Bomenwijk worden gesloopt, raakt bewoner Otto Lopes Cardozo (Foto: Koos Bommelé)
Dat de woningen in de Bomenwijk worden gesloopt, raakt bewoner Otto Lopes Cardozo (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

Sloopwerkzaamheden Bomenwijk van start

Na een jarenlange strijd moet ook de 71-jarige Otto zijn geliefde woning verlaten

DELFT - In 2008 startte woningcorporatie Vestia met de vernieuwing van de Delftse Bomenwijk. Na enkele jaren werd het project wegens financiële problemen stilgelegd, maar inmiddels kan de herstructurering weer worden opgepakt. Afgelopen maandag gingen de sloopwerkzaamheden van start. Iets wat bewoner Otto Lopes Cardozo in het hart raakt.

Door Cheyenne Toetenel

Dertien jaar geleden is Vestia in samenwerking met de gemeente Delft gestart met het vernieuwen van de Delftse wijk. De twee grootste fasen, samen iets meer de helft van het totale plan, zijn afgerond. Door financiële problemen bij de woningcorporatie in 2012, kwam het proces tot stilstand. Nu, jaren later, wordt het project weer opgepakt. Maar liefst 190 woningen zullen worden gesloopt om plaats te maken voor nieuwbouw. Zo ook de woning van de 71-jarige Otto, die al 28 jaar met veel plezier in zijn woning aan de Esdoornlaan woont. Na een jarenlange strijd tegen de sloopplannen, moet ook de laatste Vestia-huurder noodgedwongen zijn huisje verlaten.

Strijd
“Het doet mij ontzaglijk veel pijn dat deze woningen tegen de grond gaan, want ze waren nog bruikbaar”, aldus Otto. “Dat is ook toegegeven in het bouwrapport. Ontzettend jammer dat men niet heeft willen investeren in renovatie van de bestaande bouw.” Zijn strijd voor het behoud van de naoorlogse woningen begon al in de eerste fase, toen de bouwplannen bekend werden gemaakt. “Toentertijd heb ik op eigen kosten 600 kopieën laten maken van mijn brief aan medebewoners, met het verzoek een lijst te ondertekenen en daarmee aan te tonen met hoeveel plezier wij in onze wijk wonen. Daaraan werd door 370 bewoners gehoor gegeven.” Sinds de bekendmaking van het oppakken van het project, heeft Otto op minder steun kunnen rekenen. “Maart 2019 ontvingen wij een brief met daarin de boodschap dat gesloopt ging worden en bewoners op zoek moesten naar een nieuwe woning, met daarnaast het dreigement dat er bij weerstand een rechtszaak zou worden aangespannen waarvan de kosten op de bewoners zouden worden verhaald. Negentig procent van de huurders schrok hiervan en vertrok al snel naar een of andere halfgare woning met een hoge huur, maar ik zwicht niet voor dreigementen.” Op 16 november 2020 is dat tot een rechtszaak gekomen. “Mijn hoop was dat de rechter de sloopplannen nog kon nuanceren, maar de uitspraak was uiteindelijk dat ik er tóch uit moet. Zonde, want ik blijf er van overtuigd dat met name de duplexwoningen potentie hebben. Maar ja, dat kost geld. Voor dat geld bouwt Vestia liever nieuwe woningen die meer geld opleveren.” Vestia laat weten dat voor sloop en nieuwbouw wordt gekozen, omdat het moeilijk en kostbaar is om ze nog voor lange tijd te onderhouden. “De woningen zijn vaak tochtig, vochtig en gehorig, en de isolatie is niet meer van deze tijd, er zijn geen liften. Met nieuwbouw kunnen we onze ambitie – goede woningen, nu en in de toekomst – waarmaken. We voeren de woningen bijvoorbeeld energiezuinig en gasloos uit. Daarnaast kunnen we met nieuwbouw inspringen op de vraag naar verschillende woningensoorten in verschillende prijsklassen. We sluiten daarmee aan bij de woonvisie van de gemeente Delft waarin staat dat er meer woningen nodig zijn in het middeldure segment. We bouwen in de Bomenwijk sociale en vrije sector huurwoningen terug “ Fractievoorzitter Lieke van Rossum van SP Delft heeft een duidelijke mening over de nieuwbouwplannen in de Bomenwijk. “Wat je steeds terugziet is dat bestaande bouw plaats moet maken voor nieuwbouw met de smoes dat de woningen dan verbeteren, maar de gemeente eigenlijk gewoon minder betaalbare huurwoningen wil. In de Bomenwijk verdwijnen met deze plannen honderd sociale huurwoningen.” Volgens Van Rossum heeft dit zorgelijke gevolgen. “Mensen met een normaal beroep, dus bijvoorbeeld de helden die in coronatijd de zorg, de post, de fietsenmaker en de supermarkt overeind houden, worden systematisch de stad uitgewerkt. Zo’n mooie stad als Delft behoort aan haar inwoners toe. Juist aan de mensen die hem draaiende houden.”

Geschikte woning
De afgelopen weken was er nogal wat commotie om een oproep van Otto Lopes Cardozo, die per 1 februari op straat dreigde te komen staan en met spoed zocht naar een nieuwe woning. Inmiddels heeft hij uitstel gekregen tot 8 februari, waarna hij via de particuliere weg een nieuwe woning zal betrekken. “Vestia heeft aan de wettelijke plicht voldaan door mij na de ontbinding van het huurcontract één woning aan te bieden, maar die voldoet niet aan de wensen van een 71-jarige. Om de woning te bereiken moest ik een trap met 42 treden buitenom betreden. Nu lukt dat nog, maar over een paar jaar wellicht niet meer.” Vestia geeft aan dat zich voor die tijd ook mogelijkheden hebben voorgedaan om een nieuwe woning te verkrijgen. “We werken volgens een Sociaal Plan met daarin de rechten en plichten van de huurders. Dit betekent onder meer dat de meeste huurders een urgentie kregen waarmee ze met voorrang konden reageren op woningen van Woonnet Haaglanden. De urgentie was geldig van 1 augustus 2019 tot 1 november 2020. Ook zorgen we voor sociale begeleiding en financiële ondersteuning met een verhuiskostenvergoeding. Bovendien hebben we altijd een reservewoning beschikbaar gehouden, zodat er zeker niemand op straat zou komen te staan in het geval verhuizen naar een nieuwe woning niet op tijd zou lukken.” Via de protestants-christelijke kerk heeft Otto nu toch zelf een geschikte woning gevonden. “Deze verhuizing geeft mij wel een stukje onzekerheid, want het is een contract voor twee jaar. Maar ik ben zeer dankbaar voor het aanbod en het feit dat ik van Vestia als verhuurder af ben.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten
 
CustomHtml_1