Politiek: Frank van Vliet (GroenLinks)
<p>&#39;Zorgen dat we er als stad met elkaar zo snel mogelijk weer bovenop komen...&#39;</p>

'Zorgen dat we er als stad met elkaar zo snel mogelijk weer bovenop komen...'

(Foto: Frank van der Burg)

Politiek: Frank van Vliet (GroenLinks)

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Frank van Vliet van GroenLinks.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik werk als projectmanager bij adviesbureau APPM aan ruimtelijke ontwikkelingen, meestal in opdracht van gemeenten en provincies. Ik houd mij bezig met projecten waar veel partijen het eens moeten zien te worden, ook dikwijls projecten met nauwe samenwerking van en met bewoners. Op dit moment werk ik voor de provincie Flevoland aan het oplossen van de stikstofproblematiek, samen met agrariërs, natuurorganisaties en andere overheden. Ook ben ik vader van een gezin met drie kinderen van 14, 12 en 10 jaar oud. Nu dus ook even deeltijdleraar.

Waarom koos je voor GroenLinks?
Mijn eerste kennismaking met de politiek was in een werkgroep bij de Delftse PvdA, want mijn hart zit duidelijk links. Ik hecht sterk aan eerlijk delen en opkomen voor wie kwetsbaar is. Later heb ik de overstap gemaakt naar GroenLinks, omdat ik ook veel waarde hecht aan duurzaamheid. Wij moeten veel zorgvuldiger omgaan met onze aarde: werken aan schone lucht, biodiversiteit en zuinig zijn met grondstoffen.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Ik heb een mooie mix van aandachtgebieden met o.a. Schieoevers, parkeren en de verbouwing van het Prinsenhof. Dat zijn stuk voor stuk complexe vraagstukken, met een grote impact op de stad en lastige politieke afwegingen. Ik kijk graag naar de stad als geheel en daarin heeft alles met alles te maken. We zijn op dit moment op veel plekken nieuwe woningen aan het bouwen. Tegelijkertijd hechten we veel waarde aan een fijne, groene buitenruimte, waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Dat betekent dat we moeten voorkomen dat met al die nieuwe woningen er ook meer auto’s komen en alle ruimte opgaat aan verkeer. Daar komt dan ook het parkeerbeleid van de gemeente om de hoek. Zolang we de dingen in samenhang bekijken kunnen we bouwen aan een aangename, gezonde stad.

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
Als trekker van een raadsbrede werkgroep heb ik mij sterk gemaakt voor het meer en beter betrekken van bewoners bij de politiek. Als raad leggen we nu meer nadruk op goede beeldvorming, met bezoeken en bijeenkomsten. Daarbij zien we graag het stadhuis als bijenkorf, waar politici en bewoners elkaar op donderdagavond treffen. Helaas vergaderen we op dit moment alleen maar digitaal. Veel van waar de gemeente nu aan werkt staat in het coalitie-akkoord dat we in 2018 hebben gesloten. Ik heb een belangrijke rol mogen vervullen bij het opstellen daarvan. We zien dat de gemeente in deze periode stevig bezig is met het verduurzamen van de stad. Er wordt hard gewerkt aan een warmtenet en binnenkort bespreken we een mobiliteitsplan met de fiets en de voetganger voorop. In het sociaal domein hebben we een aanpak die maatwerk vooropstelt en doet de gemeente er alles aan om armoede te voorkomen.

Wat zou je in jouw raadsperiode willen verwezenlijken?
Ik zou willen bereiken dat de gemeente zichtbare resultaten boekt op het vergroenen van de stad en daarmee het creëren van een aantrekkelijke, gezonde buitenruimte. Het nieuwe mobiliteitsbeleid en parkeerbeleid zijn erop gericht om daarvoor meer ruimte te creëren op straat. Zeker in deze coronatijd zijn veel mensen aan het wandelen en hebben behoefte aan groene rondjes dicht in de buurt en wandelroutes naar het groen rond de stad. Mensen willen zelf ook graag bijdragen aan die vergroening. Er zijn talloze buurtinitiatieven van mensen die hun straat of plek in de wijk willen aanpakken: tegels eruit, planten erin, een fijne plek maken om te verblijven en elkaar te ontmoeten. Dat brengt ook nog eens koelte en biodiversiteit. Ik zou graag willen dat de gemeente dergelijke initiatieven omarmt en als kans ziet om er samen iets moois van te maken: gezond en aangenaam!

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ik zou willen dat de Delftse politiek nog beter toegankelijk is voor alle mensen in Delft. Dat mensen zich vertegenwoordigd voelen en de politiek weten te vinden als hen iets dwars zit of iets willen bereiken. Ik ervaar de Delftse raad als een betrokken raad die écht het beste voor heeft met Delft en Delftenaren. Maar dat wordt niet altijd zo ervaren. Nu in corona-tijd ben ik veel aan het wandelen en maak heel bewust afspraken met mensen met hele diverse achtergronden. Ik spreek daarbij ook mensen die slecht rond kunnen komen, lastig aan een stageplek kunnen komen of al vreselijk lang op zoek zijn naar een huis. Juist voor die mensen moeten we er zijn als gemeente!

Politiek gezien, wat bracht het oude jaar en wat kunnen we in 2021 verwachten?
Het oude jaar bracht veel onzekerheid voor een grote groep inwoners en ondernemers. Mensen werden getroffen in hun gezondheid, konden niet verder met hun bedrijf, en ik denk ook aan de grote groep jongeren en studenten die verstoken zijn van sociale contacten en het echt zwaar hebben. Wij hebben als politiek een rol om te zorgen dat we er als stad met elkaar weer zo snel mogelijk bovenop komen.

Wat 2020 ook bracht is meer financiële zorgen. We krijgen van het Rijk onvoldoende middelen en onvoldoende vrijheid om alle taken naar behoren uit te voeren. Juist nu het zo belangrijk is om er voor de inwoners te zijn, knaagt dat voor een raadslid. We zijn de overheidslaag die het dichtst bij de mensen staat. Ik hoop dat het Rijk ons in 2021 de financiën gaan bieden om dat naar behoren te kunnen doen.

Meer berichten