Toezeggingen voor Wildopvang Delft
<p>Bij Wildopvang Delft is al enige tijd een gebrek aan ruimte &eacute;n financi&euml;le middelen&nbsp;</p>

Bij Wildopvang Delft is al enige tijd een gebrek aan ruimte én financiële middelen 

(Foto: )

Toezeggingen voor Wildopvang Delft

DELFT - De voorzitter van Wildopvang Delft, Willeke van den Heuvel, heeft afgelopen week tijdens de vergadering van de commissie Ruimte en Verkeer onder meer gepleit voor meer opvang- en bezoekersruimte. De partijen in de commissie reageerden positief op de nota.

Van den Heuvel zei blij te zijn met het feit dat de gemeente Delft jaarlijks financiële steun van 12,500 euro gaat bieden. Maar alleen daarmee redt de Wildopvang het niet. “Met dat bedrag kunnen ongeveer driehonderd dieren gered worden en dat staat gelijk aan het gemiddelde aantal dieren dat per maand wordt binnengebracht”, vertelt de voorzitter van de Wildopvang. “Dus voor een heel jaar is het lang niet genoeg. We worden door vijf gemeenten ondersteund en daar zijn we superblij mee. Ook krijgen we bedragen van donateurs, waar we natuurlijk ook ontzettend dankbaar voor zijn. Toch moeten we alsnog de eindjes bij elkaar knopen om te kunnen overleven.” Daarom stapte Van den Heuvel niet alleen naar de gemeente, maar klopte ze ook aan bij de provincie. “Zij geven onze vergunningen af, zodat we bijvoorbeeld legaal vogels mogen opvangen. Daar zijn allemaal voorwaarden aan verbonden, zoals dat we met gediplomeerd personeel moeten werken. Maar als we hen vragen waar we dat van moeten betalen, worden we verwezen naar de gemeente. En de gemeente wijst op haar beurt naar de provincie. Het blijft bij vage toezeggingen. Desondanks ben ik echt dankbaar voor het feit dat we überhaupt met elkaar in gesprek kunnen. Dat is de afgelopen veertig jaar niet gebeurd, dus het is al een hele stap vooruit.”

Ruimtegebrek
Naast een financieel probleem heeft de Wildopvang ook ruimtegebrek en dat heeft Van den Heuvel afgelopen week aangekaart bij de gemeente. “We hebben echt te weinig ruimte. Het gebouw waar we inzitten is ooit gebouwd om op jaarbasis zo’n driehonderd dieren op te vangen - inmiddels zitten we op 3500 dieren per jaar. Op het voorstel om meer ruimte te creëren werd heel positief gereageerd, dat was echt hartverwarmend. Wethouder Stephan Brandligt heeft die avond drie dingen toegezegd: ten eerste wordt er gepraat met onze buren van Kindertuinen, om te kijken of we daar ruimte van kunnen gebruiken. Die ruimte wordt maar een deel van het jaar gebruikt, dus wellicht kunnen zij iets voor ons betekenen. Ten tweede gaat de wethouder met de provincie overleg. En ten derde wordt de financiële situatie van Delft in de gaten gehouden en gekeken wat er daarbinnen voor ons mogelijk is. Dat deze punten zijn ‘toegezegd’, betekent dat ze binnenkort weer op de agenda staan en opnieuw besproken worden.” Als de Wildopvang eenmaal meer ruimte heeft, verwacht Van den Heuvel minder afhankelijk van financiële steun te zijn. “We krijgen met regelmaat aanvragen voor rondleidingen, of voor educatieve programma’s voor scholen, maar daar is nu gewoon echt geen ruimte voor. Terwijl we daar geld aan zouden kunnen verdienen en dus zelf onze kosten kunnen drukken.” Het geld gaan niet alleen op aan eten voor de dieren. “We hebben gekwalificeerd personeel nodig en omdat we zieke en gewonde dieren binnenkrijgen, hebben we vooral veel medische zorgkosten. Mensen zijn wel eens sceptisch over het geld dat we krijgen en daarom wil ik benadrukken: al het geld - echt honderd procent - is bestemd voor de dieren.”


Meer berichten