‘De groene campus biedt kansen voor de wijk Tanthof’
<p>Schoolbestuurders Ton Christophersen, Caroline Verspille en Robert Lock willen graag het gesprek aangaan met de partijen die betrokken zijn bij de groene campus. (Foto: Koos Bommel&eacute;)</p>

Schoolbestuurders Ton Christophersen, Caroline Verspille en Robert Lock willen graag het gesprek aangaan met de partijen die betrokken zijn bij de groene campus. (Foto: Koos Bommelé)

(Foto: KOOS BOMMELE)

‘De groene campus biedt kansen voor de wijk Tanthof’

DELFT – Het vervolgonderzoek naar de conceptplannen voor een “megaschool” in de wijk Tanthof heeft tot weerstand geleid onder de buurtbewoners. Volgens de bestuurders van de stichtingen SCO Delft, Librijn en Laurentius biedt deze groene campus juist mogelijkheden voor de wijk.

Door Bianca Poort

De mogelijke komst van een grote campus waarin de zes basisscholen zijn samengevoegd, doet al jaren stof opwaaien. Een belangrijke reden daarvoor is de locatie waar deze campus mogelijk geplaatst zou worden, namelijk op de plek waar nu Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin de Boterbloem gevestigd zijn. “We begrijpen dat het wat oproept in de wijk, als je een geliefde plek in de buurt multifunctioneler wil gaan inzetten”, zegt Robert Lock van SCO Delft. “Maar we willen graag het gesprek aangaan over de kansen die we elkaar kunnen bieden. Zonder dialoog krijgt je beeldvorming de overhand, terwijl in gesprek met betrokken partijen juist mogelijkheden kunnen worden verkend.”

Beter samenwerken
“De huidige situatie is dat we met zes heel oude scholen zitten, waar ook een stukje leegstand bij zit”, legt Ton Christophersen van de Laurentius Stichting uit. “Dat is onderwijskundig en financieel onhoudbaar, het is op deze manier niet vol te houden. Niets doen is geen optie. Dus hoe kunnen we het onderwijs in Tanthof zo organiseren dat we ook in de toekomst het beste voor de kinderen èn ouders kunnen realiseren? Wij denken aan drie scholen, met drie onderwijsconcepten, samengevoegd op één campus.” Een gezamenlijk gebouw zou op verschillende punten kansen bieden. “Als je met drie scholen op dezelfde plek gevestigd bent, kun je elkaar versterken”, aldus Caroline Verspille van Stichting Librijn. “Alleen al vanwege het lerarentekort is dat handig. Maar je kunt ook ruimtes delen, zoals gymzalen en muziek- en technieklokalen. En als de ene school bijvoorbeeld een muziekleraar aanneemt, hoeft een van de andere scholen dat niet te doen - die kan dan weer investeren in gymmaterialen of andere faciliteiten. Op die manier kunnen we een stukje maatonderwijs aanbieden: de ene leerling is graag met techniek bezig, een ander met muziek of Engels. Met drie scholen op dezelfde plek kun je dat realiseren. Je hebt meer mogelijkheden en dat komt de leerlingen ten goede: het geld dat we nu per stichting hebben, wordt besteed aan oude en dure locaties. We willen het geld kunnen uitgeven aan kinderen, daarom vinden wij één campus zo’n goed idee.”

Wijkfunctie
De campus zou daarnaast kansen voor de buurt opleveren. “Scholen hebben volgens ons een maatschappelijke plicht en een samenvoeging van onze scholen zou een mooie plek kunnen bieden waar wijkfuncties ingevuld kunnen worden. Stel dat je er een mooie buurtbibliotheek in kunt onderbrengen, waarin je bijvoorbeeld ouderen uitnodigt om samen met de leerlingen te komen lezen. En de kinderen kunnen dan weer iets voor hen doen, zoals een toneelstuk opvoeren. Voor ouders kun je een centraal punt bieden voor faciliteiten zoals een kinderopvang. Of denk aan een gymzaal die breder ingezet wordt, of een ruimte waar jeugdzorg georganiseerd kan worden. Daarom is het nodig dat we het met elkáár vorm en inhoud gaan geven”, vertelt Christophersen. Naast dat een campus kansen voor de wijk kan bieden, benadrukken de schoolbestuurders ook dat er nieuwe mogelijkheden ontstaan op de plekken waar de huidige scholen gevestigd zijn. “De bestaande scholen zijn voor meer leerlingen gebouwd dan er nu zijn. Het is ook allemaal laagbouw, dus die plots nemen een hoop ruimte in beslag. Die ruimte kan aan de wijk teruggegeven worden, afgestemd op de behoeftes die in de wijk leven. Ik wil niet voor de gemeente spreken, maar toen wij met hen in gesprek waren over de invulling van die ruimtes, is aangegeven: dat gaan we samen met de wijkbewoners invullen. En met een groene insteek: er is relatief weinig groen, dus daar kan op die plekken juist iets mee gedaan worden.”

Groene campus
Ook binnen de campus zou de nadruk op de natuur en duurzaamheid gelegd worden, vandaar dat er wordt gesproken over een ‘groene campus’. “Je zet iets neer voor zeker veertig tot zestig jaar”, legt Verspille uit. “Dus we willen duurzame gebouwen. We willen geen groot, stenen gebouw dat tegen de rest van de wijk afsteekt, maar een gebouw dat in de omgeving integreert. Denk aan een groen dak, of een groen schoolplein. Maar ook in het onderwijs zelf willen we een groene insteek integreren. Hoe mooi is het als je kinderen buiten laat leren en met de natuur om leert gaan? Dat zijn accenten die heel nadrukkelijk terug zouden komen. Op onze huidige scholen is dat nu veel lastiger, want je moet er echt met de leerlingen voor op pad gaan, de natuur intrekken. Met een onderwijsprogramma waar zo’n beetje elke minuut gebruikt wordt, is dat eigenlijk niet te doen.”

Kinderboerderij
In dat licht zien de bestuurders het feit dat de campus op dezelfde plek als de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen zou komen niet als een nadeel, maar juist als een situatie die mogelijkheden biedt. “Natuurlijk gaan we allereerst graag de dialoog aan met de kindertuinen, kinderboerderij en waterspeeltuin”, zegt Lock. Het bestuur van Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof heeft deze week laten weten dat het niet meer meedoet met de vervolgstudie die de gemeente heeft ingesteld. Volgens de stichting is het duidelijk dat het niet mogelijk is om zowel de school als de kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuin op dezelfde plek neer te zetten. “Dat zij uit het werkgroepoverleg stappen respecteren wij natuurlijk, maar we zouden graag alsnog met ze in gesprek gaan. Zoals wij het zien, kunnen we elkaar juist versterken. Een school op hetzelfde terrein als een kinderboerderij, waterspeeltuin en kindertuinen - dat biedt alleen maar kansen. We zouden graag een grote nadruk leggen op groen, dus wat is dan mooier om de kinderen op de kinderboerderij dingen over dieren te leren, of in de kindertuinen zelf planten te leren kweken? Dat kan alleen maar een walhalla voor de kinderen opleveren! En ook voor de kinderboerderij, die financieel best in zwaar weer zit, zien we mogelijkheden om kosten te delen en samen de continuïteit te borgen.”

Lees verder op pagina 3
Meer berichten