Waterketensamenwerking regio Delfland verlengd
<p>Het strategisch ketenplan van NWD, schematisch weergegeven.&nbsp;</p>

Het strategisch ketenplan van NWD, schematisch weergegeven. 

(Foto: )

Waterketensamenwerking regio Delfland verlengd

DELFT - Bestuurders van twaalf gemeenten (waaronder Delft en Pijnacker-Nootdorp), twee drinkwaterbedrijven en het hoogheemraadschap van Delfland spraken deze week af hun samenwerking voort te zetten tot en met 2027.

De weg van oppervlaktewater tot drinkwater tot schoongemaakt afvalwater wordt de ‘waterketen’ genoemd. Verschillende instanties werken hieraan in het belang van de volksgezondheid, welzijn en de welvaart. Samen willen de gemeenten, bedrijven en het hoogheemraadschap ervoor zorgen dat hier ook in de toekomst op gerekend kan worden. Daarvoor is het nodig dat er goed gekwalificeerd personeel is, dat er informatie en kennis wordt uitgewisseld en dat de keten duurzaam is voorbereid op klimaatverandering. De toename van het aantal woningen in het gebied maakt dit alleen maar belangrijker en uitdagender. De nu ondertekende overeenkomst is het vervolg op de samenwerkingsovereenkomst uit 2013, toen het Netwerk Waterketen Delfland (NAD) van start ging. Met de betrokkenheid van de drinkwaterbedrijven en de bredere duurzaamheidsambities gaat het netwerk nu verder onder de naam Netwerk Waterketen Delfland.

Meer berichten