Aan de uitbreiding is reeds begonnen, ondanks dat de vergunning nog niet is verleend
Aan de uitbreiding is reeds begonnen, ondanks dat de vergunning nog niet is verleend Foto: Natuurlijk Delfland

'Kassenbouw op deze plek is nu illegaal'

Algemeen

DELFGAUW - De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft de uitbreiding van de kassen van LG Flowers stilgelegd, na verzoek tot handhaving vanuit natuurvereniging Natuurlijk Delfland. Aan de bouw was reeds begonnen, terwijl de vergunningsaanvraag nog ter inzage ligt.

Door Cheyenne Toetenel

Een woordvoerder van de gemeente Pijnacker-Nootdorp meldt dat het niet is toegestaan om al te bouwen terwijl de vergunningsaanvraag nog loopt. Daarom is woensdag een bouwstop opgelegd. Directeur van de gerberakweker, Joyce Lansbergen, vertelt geen kwade zin te hebben gehad met de actie. “Wij hebben in 2019 een principeverzoek ingediend, dat is goedgekeurd door het college. De officiële vergunning wijkt niet af van het principeverzoek. De naastgelegen omwonenden zijn akkoord met onze plannen, die hebben we er vooraf bij betrokken. Wij zouden 10 december een vergunning krijgen en zijn een week eerder gestart, omdat we met een deadline zitten om onze planten te poten. Als we dit niet tijdig kunnen doen, heeft dit grote financiële gevolgen.” Vanuit Natuurlijk Delfland klinkt een verheuging over het feit dat de bouw nu toch is stilgelegd.

Natuur
Natuurlijk Delfland is geen voorstander van de uitbreiding. Deze natuurvereniging en Milieuplatform Pijnacker-Nootdorp hebben beide een zienswijze ingediend tegen de uitbreiding van de in Delfgauw gevestigde gerberakweker, waarin de natuur- en milieubezwaren tegen de bouw van de kassen worden verwoord. “De tuinder wil vanaf de erfgrens tot op de rand van de Lepelaarsplas verlichte kassen bouwen”, aldus Natuurlijk Delfland voorzitter Geert van Poelgeest. “Het resultaat van de uitbreiding is dat als het terrein totaal is volgebouwd er geen enkele ruimte voor de natuur overblijft. De kas wordt gebouwd aan de noordkant van de plas, waar veel watervogels komen eten, rusten en overnachten en waar vleermuizen gebruikmaken van de populieren. Hier bouwen, is niet goed voor ze.” Natuurlijk Delfland vraagt ook naar de stikstofboekhouding die in de vergunningsaanvraag ontbreekt, en naar een boekhouding voor assimilatieverlichting waarin de hoeveelheid lux waarmee de norm wordt overschreden per tuinder en voor heel het glastuinbouwgebied wordt bijgehouden. “Zo lang de norm wordt overschreden kunnen er geen nieuwe kassen worden bijgebouwd. Onze omgeving is het lichtste gebied ter wereld, dat is te zien vanuit de ruimte. De verlichting verstoort het ritme van dieren, bijvoorbeeld vogels die eerder gaan broeden terwijl er nog geen voedsel voor de jonkies is. In het ritme moet je niet te veel gaan rotzooien, want dan verlies je de structuur van de aarde als geheel. Hier moet nog eens goed naar worden gekeken, voor een eventuele goedkeuring van de aanvraag.” Lansbergen vindt het een lastige discussie. “Het gebied is al jaren door de gemeente bestempeld als glastuinbouwgebied. Het land waar wij op bouwen ook, dus in dat opzicht doen we niks verkeerds,. Maar waar veel mensen wonen met veel meningen zijn er spanningen. In de randstad is helaas de ruimte beperkt om alles te kunnen doen, of het nou om huizenbouw gaat, glastuinbouw of extra wegen. Er is overal wat van te zeggen.”

Uitbreiding
De gerberakweker is al twee jaar bezig met de groei, vertelt directeur Joyce Lansbergen. “Die groei is voor ons belangrijk. Wij werken met hoge duurzame certificeringen. Hierdoor hebben wij een goed klantenportfolio en vragen onze klanten om meer bloemen. Daarnaast kunnen we met de uitbreiding van ons bedrijf een duurzaamheidslag maken. We gaan zeker 20 procent energie besparen, doordat we kunnen werken met een optimale energiemix. Dit is belangrijk voor het bedrijf en voor alle klimaatdoelstellingen die zijn ingezet door de overheid. En met deze uitbreiding kunnen we er voor zorgen dat we onze verwerkingsloods kunnen uitbreiden met softwareoplossingen, wat zorgt voor meer rust onder werknemers.”

Een termijn waarop meer duidelijkheid volgt over het al dan niet toewijzen van de vergunning, is volgens de woordvoerder van de gemeente niet aan te geven.