Politiek: Christine Bel - D66
<p>&#39;Ik houd het hoofd graag koel, maar heb een warm hart voor de Delftenaar&#39;</p>

'Ik houd het hoofd graag koel, maar heb een warm hart voor de Delftenaar'

(Foto: Willem de Bie)

Politiek: Christine Bel - D66

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. We leggen hem of haar een aantal vragen voor die betrekking hebben op hun werk voor Delft. In deze aflevering: Christine Bel van D66.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik ben jarenlang ZZP-er geweest, maar werk sinds kort als projectmanager bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daar mag ik laten zien dat ICT-projecten bij de overheid wel degelijk goed kunnen gaan en bijdragen aan een betere dienstverlening.

Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Ik heb ooit Nelson Mandela in het echt mogen zien. Ik vind hem het toonbeeld van het algemeen belang voorop stellen en daar met een ongekende mildheid met vriend (en in de ogen van anderen) vijand samen aan werken, waarbij de toekomst leidend is en niet het verleden.

Waarom koos je voor D66?
Net als veel andere D66-ers: de combinatie van sociaal en liberaal: laat iedereen vrij, maar niemand vallen! Dat iedereen zichzelf kan zijn en kansen krijgt om iets van het leven te maken, maar D66 beseft ook dat dat niet voor iedereen even makkelijk is en mensen soms hulp nodig hebben.

Er is veel te doen over de zogenoemde parkeertransitie; hoe sta jij daarin?
Met de groei van het aantal woningen in Delft is er niet meer overal plek voor een eigen auto voor de deur. Bovendien willen we het autogebruik verminderen en alternatieven zoals het Openbaar Vervoer en de fiets aantrekkelijker maken.

Jonge generaties vinden autobezit vaak al niet meer vanzelfsprekend.
Toch vind ik het belangrijk om je in ieders situatie te verplaatsen: van iemand die de auto voor zijn werk nodig heeft, de autoliefhebber, mensen die slecht ter been zijn, maar zeker ook de kinderen die veilig van en naar school willen kunnen fietsen. Laten we iedereen betrekken voor een goede oplossing.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Inmiddels ben ik wel van alle markten thuis, maar ik heb altijd de bijzondere combinatie gehad van keiharde financiën en juist de uitwerking van beleid op de (vooral kwetsbare) mensen in de praktijk. Ik houd het hoofd graag koel, maar heb een warm hart voor de Delftenaar. Verder vind ik een constructieve samenwerking binnen de coalitie én de raad belangrijk.

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
Als voorbeeld van bovenstaande: het op orde krijgen van de Delftse financiën zonder de belasting te verhogen én het terugbetalen van ‘fraudeboetes’ aan Delftenaren in de bijstand die de dupe waren geworden van een onredelijke wet. Ik zie dat zowel het streng hanteren van begrotingsregels als juist de méns centraal stellen in het sociaal domein echt onderdeel zijn geworden van de Delftse werkwijze.

Wat zou je in jouw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Door onvoldoende bijdrage uit het Rijk voor gemeentelijke taken heeft ook Delft nu toch weer een begrotingstekort. Dat is natuurlijk niet iets wat je lokaal even fixt, maar ik wil me wel graag hard maken voor een oplossing.

Zodat Delft niet alleen taken op het gebied van Werk en Inkomen, Jeugdzorg en Maatschappelijke ondersteuning goed kan blijven uitvoeren, maar ook ruimte in de begroting houdt om Delft een aantrekkelijke stad te houden.
Na bijna 12 jaar raadslidmaatschap wil ik ook graag kijken hoe ik mijn kennis en ervaring kan doorgeven aan een nieuwe generatie raadsleden.
Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Gelukkig is de Delftse politiek een heel constructieve politiek, waar je de Delftse mentaliteit in terug ziet: als er een probleem is, gaan we samen op zoek naar een oplossing. Ook de verhoudingen zijn hier in de raad en college goed. Wel denk ik dat we de bewoners, ondernemers en organisaties in Delft meer kunnen betrekken bij wat we doen en in hun ogen zouden moéten doen (of laten).

Als ‘lijstduwer’ voor de Tweede Kamerverkiezingen maak je je hard voor verantwoorde inzet van digitalisering. Is dat ook iets wat voor Delft belangrijk is?
Jazeker, digitalisering biedt veel kansen, maar soms ook bedreigingen. Verkeerd inzetten van algoritmen kan bijvoorbeeld leiden tot discriminatie, doordat er in de gebruikte data al vooroordelen zijn geslopen. We willen bijvoorbeeld niet dat je alleen op basis van je postcode of achternaam strenger gecontroleerd wordt op bijvoorbeeld bijverdienen in de bijstand. D66 heeft daarom om kaders gevraagd waar en hoe we als gemeente algoritmen inzetten. Gelukkig is Delft een stad waar veel kennis is over digitalisering. Die kennis is hard nodig, ook in de politiek.

Wat vind je van het Delftse corona-beleid?
De coronacrisis heeft op veel Delftenaren een enorme impact gehad. Sommigen kregen direct met Corona te maken, door ziekte of door hun werk in de zorg. Anderen voelden indirect de gevolgen, bijvoorbeeld ondernemers die hun inkomsten zagen wegvallen of ouderen en jongeren die hun sociale contacten moesten missen. Afhankelijk van hun situatie kijken mensen ook vaak anders tegen de genomen maatregelen aan.

De gemeente Delft heeft oog voor alle perspectieven en belangen en neemt niet alleen de nodige maatregelen voor de veiligheid en het bedwingen van het virus, maar ook om de negatieve effecten voor bewoners, ondernemers en de stad zoveel mogelijk te beperken. Samen slaan we ons er doorheen.

Meer berichten