Alex Koppers (voorzitter bewonersvereniging Klapwijk), wethouder Ilona Jense-van Haarst en Jan de Morée (directeur Gebr. Van Kessel)
Alex Koppers (voorzitter bewonersvereniging Klapwijk), wethouder Ilona Jense-van Haarst en Jan de Morée (directeur Gebr. Van Kessel)

Start van Klimaatbestendig Klapwijk

Algemeen

PIJNACKER - Recent is gestart met de rioolvervanging, ophoging en herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Tegelijkertijd wil de gemeente Klapwijk klimaatbestendig maken: voorbereid op een klimaat met meer en hevigere regenbuien en lange droge periodes.

In 2017 is de gemeente gestart met het opstellen van de visie Klimaatbestendig Klapwijk; een digitaal stuk in heldere taal en met veel beelden. De visie is een leidraad voor de komende jaren rioolvervanging en de herinrichting van de openbare ruimte in Klapwijk. Zo krijgen bewoners een idee van de ambities van de gemeente en het vormt de basis voor het ontwerpen van de straten en buurten. De visie is ontwikkeld door de gemeente, het Hoogheemraadschap van Delfland, drinkwaterbedrijf Dunea en de bewoners van Klapwijk.

De eerste fase
De herinrichting van Klapwijk zal gefaseerd worden aangepakt. Samen met de bewoners heeft de gemeente een ontwerp voor de eerste fase opgesteld. Dit ontwerp is in 2020 vastgesteld door het college. De volgende straten maken deel uit van deze fase: Freule Wttewaall van Stoetwegensingel, Riek Kuiperssingel, Caro van Eycklaan, Corry Vonklaan, Fien de la Marstraat, Beppie Nooijstraat, Rosa Spierstraat, Maartje Offersstraat en het noordelijk deel van het Vrouwenrecht. De werkzaamheden zullen naar verwachting een jaar duren. De openbare ruimte van Klapwijk wordt vernieuwd en klimaatbestendig gemaakt. Een omgevingsmanager van de aannemer informeert bewoners over de voortgang van de uitvoering.

Eerste schoppen
Op woensdag 2 december is de uitvoering officieel gestart door wethouder Ilona Jense-van Haarst, Jan de Morée (directeur Gebr. Van Kessel) en Alex Koppers (voorzitter bewonersvereniging Klapwijk). Zij plaatsten de eerste schoppen in de grond van de Maartje Offersstraat.