Het alcoholsymposium was een groot succes.
Het alcoholsymposium was een groot succes.

Symposium over alcoholgebruik van Delftse studenten

Algemeen

DELFT - Stichting Jeugd en Alcohol heeft in samenwerking met de TU Delft, de gemeente en Delftse studentenverenigingen een symposium gegeven over onverantwoord alcoholgebruik onder studenten.

Door Juliano van der Knaap

De wetenschappelijke bijeenkomst had als doel het geven van kennisoverdracht over alcoholgebruik aan de studenten in Delft. Aanvankelijk was dit alcoholsymposium eerder dit jaar uitgesteld door het coronavirus. Ditmaal heeft het door kunnen gaan en wordt het ondersteund door het ministerie. Stichting Jeugd en Alcohol houdt zich voornamelijk bezig met directe en indirecte schade van alcohol op het zich ontwikkelende kind. Deze schade voor het kind, omgeving en samenleving wil de stichting vaststellen, onderzoeken en zo mogelijk voorkomen. De stichting wil dit zien te bereiken door activiteiten te stimuleren op het gebied van wetenschappelijk onderwijs, bewustwording en advisering, onderzoek en gezondheidszorg. Er wordt hier niet alleen voorlichting over gegeven aan kinderen, maar óók aan studenten.

Voorlichting
In samenwerking met de TU Delft en de gemeente heeft de stichting in de afgelopen jaren al meerdere symposia georganiseerd. “Het unieke hieraan is dat studenten samen met ons kijken naar wat heilzaam is om schade te beperken met alcohol op die levensfase”, vertelt Nico van der Lely, Kinderarts en oprichter van de alcoholpoli in het Reinier de Graaf Gasthuis. “De nieuwe studenten in de stad kunnen op deze manier goed voorgelicht worden”, aldus Nico. “Een biertje is niks mis mee, maar kijk uit voor de sterke drank. Als je bijvoorbeeld in de gracht valt kan dit verkeerd aflopen.” De verenigingen hebben goede reacties gehad op het symposium. “De studenten zijn positief! We zagen echt een ‘mind change’. Je ziet dat men blijft drinken, maar niet op dezelfde locatie als eerst door het coronavirus. Het maakt niet uit waar je het doet, maar hoe je ermee omgaat. Dit begint bij alcoholkennis.” De vereniging helpt vooral bij praktische zaken maar de studenten moeten ook zelf met ideeën kunnen komen, vindt Nico. “De reacties op het symposium waren positief. Je ziet dat steeds meer verenigingen hieraan mee willen doen en dit initiatief omarmen. Niet alleen in Delft, je ziet dit ook in andere steden!”

Inbreng van studenten
De studentenverenigingen hebben een belangrijke rol binnen dit project. Iedere vereniging heeft iemand naar voren geschoven om aan de commissie deel te nemen. Laurent Coopmans heeft zich met vijf andere studenten van verschillende verenigingen en instanties ingezet om dit symposium te kunnen realiseren. “Het doel van het alcoholsymposium was niet om ‘met een vinger wijzend’ te vertellen dat alcohol slecht voor je is. Wél moeten we met zijn allen ten rade gaan of ons gebruik van alcohol wel zo normaal is”, vertelt Laurent. “Het initiatief komt vanuit Nico van der Lely en de stichting, het studentenbestuur van het Rode Kruis en de studentenverenigingen hebben gezorgd voor de invulling hiervan.”