Neal bij 'het gat van Den Hoorn', terrein dat al jaren braak ligt (Foto: Koos Bommelé)
Neal bij 'het gat van Den Hoorn', terrein dat al jaren braak ligt (Foto: Koos Bommelé)

'In geouwehoer kun je niet wonen, er moet gebouwd worden'

Algemeen

DEN HOORN - De woningnood voor starters en jonge gezinnen is hoog, zo ook in Midden-Delfland. De 25-jarige Neal Ruiterman uit Den Hoorn is van mening dat de gemeente onvoldoende doet om dit probleem op te lossen en komt in actie.

Door Cheyenne Toetenel

Meer betaalbare woningen voor starters en senioren in de gemeente Midden-Delfland. Dat is het doel van Neal. Om dit doel te bereiken, vraagt hij op diverse wijzen aandacht voor het probleem. Zo gaf hij tweemaal een betoog tijdens raadsvergaderingen, richtte hij de facebookgroep ‘Midden-Delfland voor Midden-Delflanders’ op met inmiddels honderden leden, scheurde hij afgelopen weekend met zijn neef in een witte eend door Den Hoorn en Schipluiden met een microfoon in zijn ene hand en flyers in zijn andere, en bood hij wethouder Wendy Renzen van Midden-Delfland dinsdag een petitie aan met -op dat moment- 1.260 ondertekeningen.

Dure woningen
“In Midden-Delfland worden te veel dure woningen gebouwd die niet te betalen zijn voor starters op de woningmarkt”, aldus Neal. “Waarom niet plannen maken voor starterswoningen tot twee ton? Een appartement van vijftig vierkante meter is voldoende, starters hoeven helemaal niet groot te wonen. Hetzelfde geldt voor ouderen. Het gebrek aan seniorenwoningen is groot, waardoor al die mensen in hun te grote eengezinswoning blijven zitten. Juist die woningen zijn geschikt voor jonge gezinnen. Ouderen wíllen wel verhuizen, maar er zijn nauwelijks mogelijkheden in het dorp. Dat probleem tackel je door meer seniorenwoningen te bouwen. Die bouw is positief op twee manieren: je zorgt voor meer doorstroming en met de toevoeging van gemeenschappelijke ruimtes in seniorencomplexen bestrijd je ook nog eens de heersende eenzaamheid. Een oplossing kan zo simpel zijn en onze regio biedt voldoende mogelijkheden om te bouwen, maar de wil vanuit de gemeente ontbreekt.” Neal heeft wel een idee waar dit aan ligt. “Geld. Starters- en seniorenwoningen leveren niet voldoende op. De grondprijs in onze gemeente is hoog en tegenwoordig moeten woningen aan allerlei eisen voldoen. De gemeente wil er zelf wat aan verdienen en gaat in zee met projectontwikkelaars die plannen maken voor dure huizen. Ze denken niet aan het algemeen belang, maar aan het eigen belang. Ze ouwehoeren wel een hoop bij de gemeente, maar daar kunnen we niet in wonen. Er moet gebouwd worden.”

Hart voor het dorp
Mensen die al hun hele leven in Midden-Delfland wonen, moeten noodgedwongen uitwijken naar andere gemeenten omdat ze niet genoeg budget hebben. Dat is niet te verkopen, vindt Neal. “Wij hebben liefde voor het dorp, een sterk saamhorigheidsgevoel en voelen ons hier thuis. Vrienden van mij zijn ongewild vertrokken omdat hier simpelweg geen ruimte voor ze is, maar ik blijf strijden. Mij krijg je ook echt nooit weg uit Den Hoorn. Ja, tussen zes plankies, maar eerder niet!” Neal vreest voor de identiteit van zijn dorp. “Dorpsbewoners worden weggejaagd door de hoge woningprijzen en veel mensen van buitenaf, vaak zonder affiniteit met de gemeente, komen hierheen met een zak geld. Ik wil absoluut geen fort om Midden-Delfland heen bouwen, maar het gaat mij om de verhouding. Daar gaat het nu volledig mis, waardoor de angst bestaat dat we het dorpsgevoel uiteindelijk verliezen.” Om de dorpsidentiteit te bewaken zou het volgens Neal goed zijn om bijvoorbeeld meer CPO-projecten op te starten binnen de gemeente. “Vroeger bestond in onze gemeente de regel dat eigen inwoners voorrang hadden op de woningmarkt, twee maanden lang vanaf het moment dat de woning op de markt kwam. Door Europese wetgeving is dat helaas allemaal aan banden gelegd, maar toch zijn er nog voldoende andere mogelijkheden om indirect zo’n effect te bereiken. Bij CPO zijn toekomstige bewoners gezamenlijk opdrachtgever voor hun eigen project. Zoiets doe je toch eerder met je eigen dorpsgenoten dan met mensen afkomstig uit andere gebieden.”

Woningprogramma’s
Een woordvoerder van de gemeente Midden-Delfland stelt dat het pleidooi van Neal de knelpunten, prioriteiten en ambities die zijn vastgesteld in de Woonagenda 2016-2020 bevestigt. “Met de Woonagenda heeft de gemeente ingezet op het belang van doorstroming voor de lokale woningmarkt en daarbij de prioriteiten per dorp vastgesteld. Het bijbouwen van woningen is een proces van meerdere jaren, zeker aangezien onze gemeente geen eigen grond heeft.” Neal spreekt deze uitspraak tegen: “De gemeente heeft wel degelijk eigen grond: de vrachtwagenparkeerplaats in Schipluiden en een stuk bij de Woudselaan.” De woordvoerder geeft aan dat de gemeente diverse plannen heeft om de woningnood aan te pakken. “Na het vaststellen van de Woonagenda heeft de gemeente besloten om de woningprogramma’s in Schipluiden te herzien. Het beoogde woningprogramma van Keenenburg V tweede fase en de Zuidrand is gewijzigd van 21 vrije kavels en 9 appartementen naar in totaal ongeveer 55 woningen. In Den Hoorn worden momenteel veel woningen toegevoegd in De Kreek. Voor Maasland zijn er diverse woningbouwprojecten. Ook dit zorgt voor doorstroommogelijkheden binnen het dorp, waarbij kansen ontstaan voor startende jongeren en jonge gezinnen.” Volgens Neal blijft het onvoldoende: “Ook bij deze nieuwbouw zijn de verhoudingen tussen duur en betaalbaar behoorlijk scheef.”