In de A.M. de Jonglaan hebben bewoners zich verenigd in de actiegroep 'Red de Buurt' (Foto: Demi van der Weele)
In de A.M. de Jonglaan hebben bewoners zich verenigd in de actiegroep 'Red de Buurt' (Foto: Demi van der Weele)

‘Stop splitsing, red de buurt!’

Algemeen

DELFT - Bewoners van de wijk Voorhof II West maken zich ernstig zorgen om hun wijk door het toenemende aantal gesplitste eengezinswoningen. Volgens hen gaat dit ten koste van de leefbaarheid en kansen voor jonge gezinnen. “Nieuwe regelgeving is per direct nodig.”

Door Cheyenne Toetenel

“Het aantal splitsingen neemt hand over hand toe”, stelt bestuurslid Jan van der Kolff van belangenvereniging Voorhof II West. “Bewoners maakten zich al zorgen, maar met de onlangs bij de gemeente ingediende vergunningsaanvraag voor het splitsen van wéér een woning aan de A.M. de Jonglaan is de maat vol. Dit wordt het zesde huis in die straat, wat neerkomt op een kwart van het totaal aantal woningen. Ik zie het als een kruitvat dat al aan het smeulen was, waar nu een lont is bijgekomen die zorgt voor een explosie.” Naar aanleiding van deze aanvraag hebben bewoners van de A.M de Jonglaan zich verenigd in de actiegroep ‘Red de Buurt’. De actie wordt breed gedragen, niet alleen door de bewoners van de straat maar door de hele wijk. “Het probleem geldt voor heel Voorhof II West, wat blijkt uit de steun vanuit de gehele wijk. Circa negentig procent van de bewoners van de eengezinswoningen heeft een handtekening gezet onder het protest van de actiegroep en door de gehele wijk hangen pamfletten met de boodschap ‘Stop splitsing, red de buurt’.” De belangenvereniging Voorhof II West en de actiegroep trekken nu samen op.

Zorgen
De grootste zorg van de wijkbewoners focust zich op de leefbaarheid en sociale samenhang. “Het splitsen van woningen in appartementen heeft als gevolg een verslechtering van het leefklimaat. Waar bewoners voorheen gezinnen als buren hadden, worden dat nu studenten en expats die voor korte duur hun intrek nemen in de woning. Deze passanten ontwikkelen geen binding met de buurt, wat het sociale aspect in de wijk niet ten goede komt.” Een andere zorg is de woningschaarste in Delft voor starters en doorstromers. “Door splitsing toe te staan, onttrek je huizen aan jonge gezinnen; een doelgroep die het momenteel al zwaar heeft op de woningmarkt.”

Schaarste
Wethouder Wonen, Karin Schrederhof, deelt de zorgen. “De druk op de woningmarkt is groot. Je ziet dat beleggers woningen voor bedragen opkopen, waar woningzoekenden niet tegenop kunnen, om ze vervolgens te splitsen in kleinere appartementen. Dit maakt dat de reguliere koper van de markt wordt verdrongen. Dat wil je als gemeente gaan beschermen. Door te sturen op de woningmarkt willen we de startende en doorstromende koper beschermen en zorgen dat ook voor hen ruimte is.” In oktober is door de raad ingestemd met de Nota eindevaluatie studentenhuisvesting, met daarin de maatregelen die het college wil nemen. “We zijn nu bezig met de uitwerking daarvan. Daar willen we natuurlijk haast mee maken, maar in verband met het aanpassen van de huisvestingsverordening en de beleidsregels vereist dit enige tijd.”

Regulering
Voor verkamering is al langere tijd regulering in werking. Op de verkamering van woningen met een WOZ-waarde van meer dan 265.000 euro geldt een verbod en voor woningen met een lagere WOZ-waarde moet een omzettingsvergunning worden aangevraagd. Nu de schaarste verder is toegenomen, wil het college een compleet verbod op verkamering invoeren. Voor splitsing van woningen - het bouwkundig splitsen van woningen waardoor zelfstandige appartementen ontstaan - bestaat nog geen regelgeving, maar ook hier wil het college verandering in brengen in de huisvestingsverordening. Schrederhof licht toe: “Alleen woningen van minimaal 180 vierkante meter gebruiksoppervlakte komen dan nog in aanmerking voor splitsing. En áls je splitst, dan moeten de te realiseren appartementen minimaal 40 vierkante meter bedragen. Met deze regulering zorgen we voor meer kansen voor starters en doorstromers.”

Dringend verzoek
Van der Kolff geeft aan dat het vertrouwen van veel bewoners inmiddels is beschaamd. “Als burger verwacht je dat de gemeente alles doet om de burger te helpen, maar het duurt nu wel erg lang. Natuurlijk begrijpen wij dat de gemeente gebonden is aan regels, maar toch verzoeken wij nadrukkelijk meer haast te bieden dan we tot nu toe gezien hebben. Daarnaast verzoeken wij de gemeente ook nog eens goed te kijken naar het aangekondigde minimum van 180 vierkante meter, want als dit daadwerkelijk de oppervlakte is die benodigd is om een huis te mogen splitsen, zal nog steeds een derde van onze woningen ten prooi vallen aan beleggers.” Vertegenwoordigers van de belangenvereniging en actiegroep gaan maandag met wethouder Karin Schrederhof in gesprek over de situatie.