Theodor van der Lans, Erwin Stoelinga en Aad Meuleman presenteren de nieuwe naam (Foto: Koos Bommelé)
Theodor van der Lans, Erwin Stoelinga en Aad Meuleman presenteren de nieuwe naam (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

Delft kiest massaal voor 'Stadspartij Delft'

Algemeen

DELFT - Het is zover: de naam van de nieuwe politieke stadspartij is bekend. Uit de vier mogelijke namen kwam ‘Stadspartij Delft’ naar voren als winnaar. De leden van beide fracties zijn verheugd met deze keuze. “Je maakt in een keer duidelijk wat je bent.”

‘Stadspartij Delft’ is de partijnaam waarvoor door Delftenaren overweldigend is gekozen. Met maar liefst zeventig procent van de stemmen is te stellen dat deze naam met een ruime meerderheid heeft gewonnen.

Hart voor Delft
Tijdens de gecombineerde fractievergadering van afgelopen dinsdag, werd aan de fractieleden van Groep Stoelinga en Onafhankelijk Delft bekend gemaakt dat ‘Stadspartij Delft’ de naam is die de nieuwe gezamenlijke partij gaat dragen. “Eerder hebben beide fracties de top vier omarmd, dat doen zij nu ook weer met de publiekskeuze. Over de naam is iedereen zeer te spreken, evenals over het animo vanuit de stad. Het is geweldig dat Delftenaren zich zo betrokken voelen bij de nieuwe stadspartij en de moeite hebben genomen te stemmen op hun voorkeursnaam”, aldus Theodor van der Lans, aanjager van de nieuwe lokale stadspartij. Naast de partijnaam, zal de stadspartij ook een ondertitel gaan dragen die is gekozen door beider fracties. De tweede aanjager, Aad Meuleman, vertelt: “’Hart voor Delft’ is de slogan die wij gaan gebruiken, ook in aanloop naar de verkiezingen. Wij zijn blij met deze combinatie en verheugd dat wij deze nu aan het grote publiek mogen presenteren.”

Voortgang
De samenwerking tussen Stadsbelangen Delft en Groep Stoelinga is in volle gang. In juli tekenden beide partijen op de Markt een intentieverklaring om samen tot één grote stadspartij te komen en er vinden gemeenschappelijke fractievergaderingen plaats. Nu is dus ook de naam bekend. Van der Lans: “De partij is geboren, nu voortvarend richting de notaris en alles formeel aftikken. En dan is de partij klaar om zich samen, voor honderd procent, in te zetten voor de Delftenaren.” Een van de uitgangspunten van Van der Lans en Meuleman is om de Delftse burger bij veel zaken van de nieuwe partij te betrekken. “We moeten de Delftenaren meer serieus gaan nemen dan de politiek het afgelopen decennium heeft gedaan. Wij willen weten wat zij belangrijk vinden, en ons daar hard voor maken. Laten we nou eens goed luisteren naar wat er in Delft leeft. Dat kan per wijk verschillen, dus je moet differentiëren.”