Voorzitter Remmelt Thijs maakt zich zorgen om de toekomst van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof (Foto: Koos Bommelé)
Voorzitter Remmelt Thijs maakt zich zorgen om de toekomst van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof (Foto: Koos Bommelé) Foto: KOOS BOMMELE

'Megaschool leidt tot een minder leefbaar Tanthof'

Algemeen

DELFT - De toekomst van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin De Boterbloem staat op het spel door de mogelijke bouw van een megaschool. De conceptplannen leiden tot grote weerstand vanuit de wijk.

Door Cheyenne Toetenel

De gemeente Delft heeft besloten een vervolgonderzoek uit te voeren voor het plaatsen van een megaschool waarin drie basisscholen met samen ruim duizend leerlingen een plek moet krijgen. Eerder zijn twee mogelijke locaties in de wijk Tanthof aangewezen en is NOHNIK gevraagd om een massastudie te doen naar een scholencluster op de locatie Vietnampad en de locatie van Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof en Kindertuin de Boterbloem. NOHNIK concludeert dat de opgave op beide locaties in de wijk fors is en adviseert te zoeken naar mogelijkheden om het programma te verkleinen, door bijvoorbeeld functies elders in de wijk te huisvesten. De gemeente heeft geanalyseerd of deze stappen op beide locaties reëel zijn. Geconstateerd is dat dit bij de locatie Zuid, het Vietnampad, niet het geval is. Op locatie Noord, bij de kinderboerderij, ziet de gemeente wel kansen. Onbegrijpelijk, vindt Geert van Poelgeest van Stichting Behoud het Park.

Formaat
“Een megaschool in Tanthof past helemaal niet”, aldus Van Poelgeest. “Eerder zeiden bewoners dat al over locatie Zuid, maar toch zocht de gemeente bevestiging bij een onderzoeksbureau. Hetzelfde gebeurt nu met locatie Noord. Waarom niet gewoon accepteren dat zo’n megaschool geen optie is? Het oplossen van het probleem van de scholen, een teruglopend leerlingenaantal, gaat ten koste van de structuur van de wijk. Wijkbewoners horen niet de dupe te worden van de problemen van de schoolbesturen. Laat die scholen toch gewoon op hun plek.” Remmelt Thijs, voorzitter van Stichting Kinderboerderij en Waterspeeltuin Tanthof, geeft aan geschrokken te zijn van het formaat van de school. “Het complex met schoolgebouw, schoolpleinen, BSO, fietsenstallingen en sportzalen is groter dan wij hadden verwacht. Het komt erop neer dat er eigenlijk geen ruimte meer is voor onze boerderij.” De ontwerpers hebben in de studie diverse modellen uitgewerkt. “In het ergste scenario moet de boerderij verhuizen naar een nog onbekende plek, terwijl de waterspeeltuin op dezelfde plek blijft. Zo’n splitsing is ondenkbaar. Niet alleen omdat wij één organisatie zijn, maar ook omdat de combinatie voor de bezoekers juist zo prettig is. Kinderen kunnen op één plek de dieren bezoeken, een ijsje eten en op de warme dagen recreëren in de waterspeeltuin. Juist die combinatie zorgt voor plezier.” In de ‘beste optie’ die is uitgewerkt door de ontwerpers wordt de sportzaal elders ondergebracht om de massa van het gebouwvolume te beperken, maar ook dit scenario kan rekenen op kritiek. “In dit model blijft maar zo’n 5500 vierkante meter grond over voor de boerderij en de kindertuinen, wat betekent dat wij zestig procent van onze grond verliezen. Dit maakt het voor ons onmogelijk om al onze dieren te behouden. En dan heb ik het nog niet eens over de stress die de dieren zullen ervaren door lawaai, zo direct naast de school.”

Oase van rust
Een gezamenlijke verhuizing van waterspeeltuin en kinderboerderij zou in de praktijk mogelijk zijn, maar is volgens Thijs allesbehalve ideaal. “Onze huidige locatie is voor ons de perfecte ligging tussen diverse wijken. Wij ontvangen niet alleen bezoekers uit Tanthof, maar ook uit de wijken rondom de Hoven Passage, omdat wij zo centraal liggen.” Ook Van Poelgeest haalt dit aan: “De boerderij is de enige plek in deze buurt waar alle culturen met elkaar in contact komen. Zoiets moet je de mensen niet ontnemen. Daarbij komt ook dat de boerderij zorgt voor een oase van rust in een dichtbevolkte wijk. Het opofferen van dit recreatiegebied en het laten verdwijnen van groen maakt de wijk er niet leefbaarder op.” Dat veel Delftenaren niet op een megaschool zitten te wachten, blijkt uit de respons op de petitie die sinds vorige week is te vinden op de website van de kinderboerderij. Deze is al meer dan 1500 keer getekend. Thijs: “Laat ons voortbestaan op de huidige plek én in ons huidige formaat.”

Vervolg
Onderwijswethouder Hatte van der Woude benadrukt dat er op dit moment nog geen definitieve keuze is gemaakt. “We willen graag samen met de belanghebbenden onderzoeken in hoeverre een gezamenlijke groene campus mogelijk is. Het kan ook zijn dat de conclusie luidt dat het niet haalbaar is.” Gebiedswethouder Karin Schrederhof vult aan: “We hebben in het vervolgtraject oog voor ieders belang en willen dit belangrijke proces zorgvuldig afronden.” Naar verwachting is het vervolgonderzoek uiterlijk 1 maart afgerond. Het college neemt dan een definitief besluit. De raad beslist uiteindelijk over de wijziging van het bestemmingsplan.