Henk Tetteroo is vanaf 2012 al bezig met zijn jaarverslagen (Foto: Koos Bommelé)
Henk Tetteroo is vanaf 2012 al bezig met zijn jaarverslagen (Foto: Koos Bommelé)

Hemd van het Lijf: Henk Tetteroo

Algemeen

Henk (69) houdt ieder jaar een Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag bij. Hij hoopt anderen te inspireren om bezig te zijn met duurzaamheidskwesties.

Waarom wilde u hier op de foto?
“Ik heb ervoor gekozen om bij mijn eigen tuin op de foto te gaan. Een mooie voortuin is een geschenk voor de gehele straat!”

Wat doet u momenteel?
“Vroeger was ik leraar Nederlands, op die manier verdiende ik mijn brood. Inmiddels ben ik ruim drie jaar gepensioneerd. In mijn vrije tijd doe ik veel aan milieu-actie en streektaal onderzoek.”

Waarom bent u begonnen aan een Persoonlijk Duurzaam Jaarverslag?
“Op het wereldnieuws is er veel te zien over het klimaat, het ziet er allemaal heel verontrustend uit. Je kunt denken aan smeltende ijskappen, zeespiegelstijging en ontbossing. Ik heb ervoor gekozen om te doen wat in mijn vermogen ligt en probeer met mijn verslag laten zien dat je als individu verrassend veel kunt doen om een goede bijdrage te leveren aan het milieu.”

Waarom is dit zo belangrijk?
“Ik hoop dat mensen hierdoor geïnspireerd raken en ook hun eigen bijdrage willen leveren aan het klimaat.”

Hoe is het om dit elk jaar te maken?
“Je wordt hier veel bewuster van en gaat meer nadenken over bepaalde onderwerpen. Het is de kunst om dit verslag goed te structureren zodat het uiteindelijk een overzichtelijk geheel wordt.”

Wat wilt u hiermee laten zien?
“Dat iedereen - als die dat wil - zijn eigen voetafdruk zou moeten uitrekenen. Dit kan bijvoorbeeld via een website als duurzaamheidinactie.nl. Op basis van de uitslag kan je zien wat er eventueel beter zou kunnen en kan je hier uiteindelijk wat aan veranderen.”

Wat valt u op in deze jaarverslagen?
“Ik ruim al zeventien jaar zwerfafval op, ik heb in deze jaren ruim 87.000 blikjes geraapt, 34.000 plastic flessen en 550 statiegeld eenheden. Als je die verhouding door laat dringen dan zie je dat statiegeld een goede oplossing is voor een deel van het zwerfafvalprobleem.”

Was u hiervoor veel bezig met milieu?
“Sinds 1971 ben ik eigenlijk al actief binnen de milieubeweging. Vanaf 1976 ben ik betrokken bij debatten rondom A4 Midden-Delfland.”

Als ik de burgemeester van Delft was dan..
..”zou ik de inwoners van de stad willen oproepen om hun eigen mondiale voetafdruk uit te rekenen en vervolgens te handelen op basis van deze conclusie.”