<p>&#39;Teleurstellend dat we in de krant lezen dat ondernemers en winkels moeten stoppen&#39;</p>

'Teleurstellend dat we in de krant lezen dat ondernemers en winkels moeten stoppen'

(Foto: Rineke Schenkels)

Politiek: Bert van der Woerd van de ChristenUnie

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Bert van der Woerd van de ChristenUnie.

Woestijntijd
Het Delftse coronabeleid is vooral een beleid dat bepaald wordt door Den Haag en de veiligheidsregio Haaglanden. Onze burgemeester mevrouw Van Bijsterveldt vervult daarin een belangrijke rol. Daarin wil ik haar vooral steunen en uitdragen wat zij uitdraagt. Vraagt de burgemeester mondkapjes te dragen in publiek toegankelijke en openbare ruimten dan doen we dat. Van belang is dat het leven in Delft op een bepaalde manier door gaat, sociaal, qua zorg, medisch, economisch, logistiek, educatief, cultureel, religieus en sportief.

Dat is met de beperkende maatregelen al een opgave, laat staan nu er sprake is van een al dan niet gedeeltelijke lock-down. Ik denk hierbij aan het verhaal van de uittocht uit Egypte, beschreven in het bijbelboek Numeri, dat oorspronkelijk vertaald ‘In de woestijn’ heette. Een volk op weg van Egypte naar het beloofde land. Dat was het perspectief, een land bloeiend van melk en honing. Wat is ons perspectief? Deze coronatijd is onze woestijntijd. We moeten samen de reis er doorheen maken.

Van groei naar bloei
We moeten elkaar helpen, naar elkaar omzien. Elkaar helpen, privé en zakelijk. Dat begint met contact. Gelukkig helpt vandaag de techniek enorm. Het bedrijf waar ik werk gaat om de tafel zitten met haar klanten en opdrachtgevers om te bespreken hoe we samen door deze crisis komen. Dat betekent tarieven herzien, elkaar zodanig helpen dat je na de crisis weer samen verder kan. Dat is wat het gemeentebestuur kan doen. Daarom is het teleurstellend dat we in de krant lezen dat ondernemers, winkels stoppen omdat ze er met hun leveranciers of verhuurders niet uitkomen.

Was het thema voor de crisis vooral groei, meer en groter, in deze crisis kunnen we leren hoe we komen van groei naar bloei. Dat is waar ik me met de ChristenUnie hier in Delft voor wil inzetten. De Global Goals in het collegeprogramma vind ik momenteel slechts een illustratie van het beleid. De vraag is vooral wat doet het bestuur meer, waar trekt ze meer geld voor uit nu beleid is gelabeld met de stickers van de Global Goals, dan als het hiermee niet bestickerd was. Dat is wat mij en de ChristenUnie betreft niet gericht op groei, wel op bloei.

Waardering
Er is inmiddels een soort nieuwe ongelijkheid ontstaan, die in deze coronatijd schrijnend aan het licht is gekomen. Werk in de zorg, in de culturele sector, het onderwijs waar geen sprake is van winstgevendheid, wordt anders gewaardeerd dan winstgevend werk. Hierdoor ontstaat verschil in maatschappelijke status. Ongelijkheid is in de afgelopen decennia toegenomen door overdracht van publieke diensten naar de markt.

Voor het hebben van gelijke kansen en het met elkaar verbonden zijn moeten we terugkeren van het marktdenken en meer waarderen dat werk dat niet alleen gebaseerd is op kosten en opbrengsten. Het gestaag groeien van ongelijkheid en het gevoel met lege handen langs de zijlijn te staan is discriminerend en is een voedingsbodem voor racisme. Daar moeten we dus aan werken, werk en maatschappelijke waardering. Als we daar toch eens een mooi monument in Delft over kunnen maken.

Parkeertransitie
In de raad ben ik aan de slag met de onderwerpen van de openbare ruimte. Het gaat er mij dan om zaken voor elkaar te krijgen met inwoners en organisaties van Delft. Zo zijn minder rijdende en geparkeerde auto’s in de binnenstad goed voor Delft vooral als het stadsbestuur dat samen met betrokkenen doet en met een tempo dat bij betrokkenen past. De rotonde Delflandplein is deels een technisch probleem en een uitdaging voor ons gedrag.

Dit laatste betekent dat de verkeersveiligheid op de rotonde en de bereikbaarheid van Voorhof en De Hoven vooral aangepakt moeten worden door deskundigen en omwonenden en ondernemers van het winkelcentrum. De beoogde versmalling van de Voorhofdreef idem dito. Omwonenden van de Delfgauwseweg en de Reinier de Graafweg weten heel goed hoe die straat rustiger kan worden. Het college doet er goed aan te luisteren en eerder met tijdelijke niet-permanente maatregelen zaken in gang te zetten, dan op basis van uitgebreide kostbare onderzoeken te gaan voor definitieve herinrichtingen.

Meer dan raadswerk
Sinds de persconferentie van 12 maart werk ik bijna alleen nog maar vanuit huis. Dat bevalt goed. Ik realiseer mij dat dit vooral komt, omdat mijn vrouw en ik een eigen werkkamer hebben en we geen kinderen meer thuis hebben wonen. Ik werk via mijn werkgever Capgemini bij Luchtverkeersleiding Nederland. Ik leid er een project dat nadering- en vertrekroutes van de civiele vliegvelden in Nederland verbetert voor omwonenden, verkeersvliegers en verkeersleiders.

Naast mijn werk ben ik vrijwilliger bij A Rocha Nederland, een beweging actief in 20 landen op het gebied van natuurbescherming.Ik doe mee met een groep die een waterplas onderhoudt in het Westduinpark van de gemeente Den Haag en ik ben coördinator van het CO2-compensatiefonds Climate Stewards met projecten in Azië, Afrika en Midden-Amerika.

Voor mijn raadswerk ben ik een dag minder in de week gaan werken voor Capgemini. Dit raadswerk speelt zich vooral af op de doordeweekse avonden en op vrijdag en zaterdag. Deze dagen loop en fiets ik door de stad, maak ik afspraken en bereid ik vergaderingen voor.

Willem de Bie
Meer berichten