Foto: NGSF Fotograaf

Dubbel Delft 17/10

DELFT - De fabriek voor allen, allen voor de fabriek. Dat was het motto van zowel de werknemers als de directeur van de Gist & Spiritusfabriek, Jacques van Marken. Niet zomaar een losse slogan, maar een diep geworteld gevoel bij iedereen die bij de fabriek was betrokken. Het verhaal is bekend: van Marken was zeer begaan met ‘zijn' arbeiders. Hij liet het Agnetapark bouwen, zorgde voor een goede werkomgeving, richtte een ondernemingsraad op en werknemers kregen een winstuitkering. Het was zijn levenswerk, en zwaar werk; de laatste jaren was van Marken ziek en overleed in 1906. Marie Weyland schreef aan het begin van de vorige eeuw het kinderboek Meester's Roode Rozen waar van Marken ook in voorkomt: "Bij zijn heengaan rouwde Delft en zijn begrafenis was een indrukwekkende, aangrijpende plechtigheid: van heinde en ver was men toegestroomd om getuige te zijn van de uitvaart van een groot en goed man, een menschenvriend, een stichter, een leider, een werker, en de laatste eer, die men hem toen bracht, werd een grootsche betooging, een diepgevoelde hulde! Het personeel heeft hem voor het laatst gezien in zijn woning; men had hem op zijn schrijftafel gelegd een er ging heel wat om in het hart van ieder, die daar toen afscheid van hem, dien stillen witte doode, nam. De leden van de Oude Garde kregen ieder ter herinnering iets dat hij persoonlijk gebruikt had, de een zijn tondeldoos, de ander zijn aschbak, zijn portefeuille, zijn inktstel, zijn gouden potlood, kortom ieder kreeg een gedachtenis. En dan het oogenblijk toen hij uit zijn woning gedragen werd en de fabriekskapel gezang 39 aanhief; niemand kon zich goed houden, men was zijn aandoening niet meer meester, ieder liet zijn tranen de vrije loop, niemand kon het zich indenken dat hij nu voorgoed heenging, dat men nooit meer zijn stem zou hooren, dat men hem nooit meer zou zien, nooit, nooit meer. De fabriek met haar rookende en smookende en stampende bedrijvigheid lag stil, roerloos stil, toen de Meester voor het laatst voorbijging in zijn zwarte koets, en de halfstok geheschen vlag op de fabriek wuifde een stille, laatste groet aan den Stichter!". Jan vd Mast schreef een boek over deze man: 'Jacques van Marken' en leverde informatie voor deze aflevering.

Willem de Bie
Meer berichten