<p>&#39;Ik hoop dat we de goede dingen uit deze tijd meenemen de nieuwe toekomst in&#39;</p>

'Ik hoop dat we de goede dingen uit deze tijd meenemen de nieuwe toekomst in'

(Foto: Willem de Bie)

Politiek: Goriska van Cooten - PVDA

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Goriska van Cooten van de PvdA.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik ben moeder van twee leuke meiden (3 jaar en 6 jaar), en werk als programmamanager drones bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Wie is als het over politiek gaat je grote voorbeeld?
Wim Kok, de ‘premier van alle Nederlanders’.

Waarom koos je voor de PVDA?
Mijn opa was lid omdat hij vond dat arbeiders naast plichten ook rechten hebben. Toen ik zelf als tiener op zoek ging naar een geschikte partij herkende ik me in de idealen van de PvdA: iedereen telt mee (in welke wijk je ook geboren bent, en wat je achtergrond ook is), er is voldoende werk voor iedereen, gelijkheid en je kunt in een gezonde omgeving spelen, sporten en verblijven. En mocht het tegen zitten, dan is er een vangnet.

Er is veel te doen over de parkeertransitie; hoe sta jij daarin?
De vraag is wat je wilt met de stad. Ook de PvdA wil ruimte maken in deze prachtige stad voor voetgangers, fietsers, groene plekken, bankjes, en zicht op de mooie historische gebouwen. De PvdA wil graag de tarieven verlagen van de parkeergarage zodat bewoners worden verleid om hun auto in de garage te zetten. Het gebruik van de openbare ruimte voor het stallen van privébezit is niet meer gratis als het knelt met andere ambities. Ook willen we graag de Gasthuisplaats ontwikkelen.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Ik zit in de Commissie Ruimte en Vervoer, en zat in de werkgroep nieuw vergadermodel. Alle ruimtelijke plannen raken de mensen in de stad. Het verandert je woonomgeving en hoe mensen door de stad kunnen lopen, fietsen en rijden. Sommige plannen bepalen het straatbeeld voor 30 jaar of langer. Ik vind het belangrijk dat we de stad maken met en voor de mensen die er in wonen of er in gaan wonen. Dat vraagt ook een open houding van de gemeente om echt te luisteren naar de wensen van mensen en hierop te handelen. En verstandig na te denken over de toekomst, want sommige wensen zijn ook veranderd de afgelopen jaren. Wat is de echte opgave waaraan we samen met de mensen uit de stad aan werken?

Wat heb je voor de Delftse bevolking bereikt?
Politiek dichter bij bewoners brengen. Ik wil meer tijd spenderen aan gesprekken met de Delftenaren in plaats van vergaderen. Daarom zat ik ook in de werkgroep vergadermodel. Ik ben er heel trots op dat we als gehele raad dit een belangrijk onderwerp vonden en dat er per fractie iemand in de werkgroep zat. Na overleg met onder andere mensen uit de stad zijn we gestart met experimenten van een vergadermodel waarbij in een vroeg stadium meer wordt gesproken met Delftenaren, en op een andere manier. Inspreken in de Commissie ging nu via een microfoon in de hoek van een hele lange tafel. Dit is voor veel mensen een drempel om hun verhaal te doen. Er is maar beperkt tijd, en een echt gesprek - waarin je elkaar ook kun aankijken - is er niet. Natuurlijk heb ik voorafgaand aan de commissie wel gesprekken in de stad, maar het is ook belangrijk om met de hele Raad samen een goed beeld te kunnen vormen. Ook al heeft ieder raadslid eigen idealen kunnen we van mening verschillen. Alleen als we samen een beeld vormen van de situatie kunnen we in de raad een goed gesprek voeren over onze verschillen van inzicht en welke oplossing moet worden gekozen. Ik ben blij dat we de experimenten hebben uitgevoerd, en de komende tijd verder stappen zetten om het gesprek tussen Raad en bewoners op een moderne en toegankelijkere manier te laten plaatsvinden, dus de kwaliteit te verhogen. Ik hoop dat mensen de Delftse politiek duidelijker gaan vinden.

Wat zou je in jouw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Meer aandacht voor verkeersveiligheid; ik vind dat er op veel plekken in de stad veel te hard wordt gereden zoals bijvoorbeeld de binnenstad, Delfgauwseweg, insulindeweg, en de Reijneveldbrug. Ik zou graag zien dat iedere school in Delft een schoolzone krijgt. Het verbeteren van gevaarlijke kruisingen tussen autoverkeer en voetgangers, zoals bij het station. Ik hoop dat we de stad zo (slim) inrichten dat alle mensen worden geholpen en gestimuleerd om lang actief mobiel te blijven, bijvoorbeeld door een goed wandel- en fietsnet, obstakelvrij voor kinderwagens, rollators, en een slim vervoerssysteem. Speciale aandacht gaat uit naar de minder mobiele mensen. Ik hoop dat hiervoor niet alleen een plan is voor de langere termijn, maar dat er ook een actieagenda voor de korte termijn komt.

Zou je aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ik zou graag zien dat meer Delftenaren betrokken zijn bij de Delftse politiek. Ik denk dat veel mensen geïnteresseerd zijn in de vraagstukken die voorliggen in de lokale politiek. Het moet mogelijk zijn om een grotere groep mensen betrokken te krijgen bij de politieke besluitvorming.

Wat vind je van de regeling voor live-muziek in de binnenstad?
Ik vind dat er een goede balans is gevonden tussen rust en evenementen.

Wat vind je van het Delftse corona-beleid?
Het is een hele moeilijke tijd voor veel mensen. Iedereen kent de verhalen over ziekte, angst, eenzaamheid, en je baan verliezen. Maar ook mooie verhalen over creativiteit, en saamhorigheid. In mijn straat ben ik de buren veel beter gaan kennen. Ik hoop dat corona snel voorbij is en daarbij helpt het beleid.
En ik hoop ook dat de goede dingen uit deze tijd meenemen de nieuwe toekomst in. Want het wordt nooit meer zoals het was.

Willem de Bie
Meer berichten
 
CustomHtml_1