Wicher na afloop van zijn laatste ALV met de ontvangen Gouden Sportspeld en Oorkonde (Foto: Roel van Dorsten. Tekst: Cheyenne Toetenel)
Wicher na afloop van zijn laatste ALV met de ontvangen Gouden Sportspeld en Oorkonde (Foto: Roel van Dorsten. Tekst: Cheyenne Toetenel)

Wicher Schreuders treedt af als Sportraad-voorzitter

Algemeen

DELFT - De Sportraad-ALV van afgelopen maandag was de laatste voor Wicher Schreuders. Na twaalf-en-half jaar in het Sportraad-bestuur te hebben gezeten heeft hij nu de maximaal toegestane zittingsduur bereikt en treedt hij af als voorzitter.

Wicher en zijn tweelingbroer Dik kwamen al vanaf hun geboorte op het sportcomplex van ‘hun cluppie’ DHC, waar hun ouders vrijwilligers waren. Toen de twee nog maar net konden lopen, betraden zij zelf het voetbalveld. Daarnaast hielpen zij hun ouders waar zij maar konden. “Destijds was er natuurlijk nog geen internet, dus brachten wij wedstrijdaanschrijvingen wekelijks persoonlijk langs bij de spelers. Later kwam daar veel meer bij.” De broers traden begin 1978, op 22-jarige leeftijd, toe tot de Jeugdcommissie van DHC. Dat hebben de twee vele jaren gedaan, maar in 1983 maakte Wicher daarnaast de stap naar het DHC-bestuur. “Eenmaal in het bestuur, werd ik als jonge jongen al gauw naar voren geschoven. De toenmalige voorzitter Jan Dijkman stuurde mij naar KNVB-vergaderingen en ook meteen naar Sportraad Delft namens de club.” Zes jaar later werd Wicher zelf voorzitter van DHC. “Het belangrijkste moment tijdens mijn jarenlange voorzitterschap was de realisatie van het nieuwbouwcomplex in 1997.” In datzelfde jaar trad Wicher samen met Guus Heemskerk toe tot het bestuur van de Sectie Voetbal, als voorzitter en secretaris. hetgeen ze tot 2015 hebben gedaan. In 2008 werd Wicher vice-voorzitter van de Sportraad om de belangen van álle aangesloten Delftse sportclubs te behartigen. Toen voorzitter Jacques van den Berg zes jaar later aftrad, schoof Wicher automatisch een plekje door.

Jarenlang heeft Wicher dagen- en soms nachtenlang doorgewerkt. “Mijn leven (privé en beroepsmatig) heb ik min of meer opgeofferd aan bestuurlijk werk in de sport, maar dat heb ik altijd graag gedaan. Die betrokkenheid krijg je van je ouders mee. Eerst doe je je best binnen je eigen voetbalclub, maar al snel zie je dat het belang breder is. Bij gemeenteonderhandelingen heb je ook andere clubs nodig, want samen sta je sterker. Sport is toch altijd een ondergeschoven kindje. Die positie heb ik graag willen verbeteren.” In de afgelopen jaren heeft Wicher veel bereikt op dit vlak. Het trotst is hij op de serie nota’s die is verschenen. In de op zijn verzoek tot stand gekomen Sportnota Visie 2017-2025 worden de latere Investeringsagenda en het latere Uitvoeringsplan aangekondigd. Deels is daaruit nu ook het Delfts Sportakkoord voortgekomen. “Clubs hadden deze ontwikkelingen hard nodig, want op een gegeven moment werd door de Gemeente Delft nog maar 25 euro per inwoner aan sport besteed. Daarmee stond Delft helemaal onderaan op de lijst van Nederlandse gemeenten. Een Sportnota is maar papier, maar geeft wel houvast.” De tastbare resultaten hebben even op zich laten wachten, maar worden binnenkort zichtbaar. “De eerste spa moet nog in de grond. Het duurt even, maar dan krijgen sommige clubs ook wat.”

Wicher staat zijn plekje nu vol vertrouwen af aan zijn opvolgers, de duo-voorzitters Peter Grootscholten en Cees van Velzen. Wat Wicher nu gaat doen? “Bij het Sportakkoord ben ik nog lid van een werkgroep en subgroep. Daar heb ik nog een projectje lopen om verenigingsondersteuners te koppelen aan Sportraad-clusters op de sportparken. Uiteraard blijf ik in de Ledenraad van de KNVB, als vertegenwoordiger van de regio. Daarnaast blijf ik natuurlijk als bestuurslid betrokken bij DHC. Dat is mijn eerste liefde, dus daar neem ik voorlopig nog geen afscheid van.”