Logo delftopzondag.nl
'Als gemeenteraadslid pleit ik ervoor om ons overleg uitsluitend digitaal te doen'
'Als gemeenteraadslid pleit ik ervoor om ons overleg uitsluitend digitaal te doen' (Foto: Koos Bommelé)

Politiek: Bram Stoop

DELFT – Het bestuur van de stad is in handen van door de inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt zijn verdeeld: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2), Stadsbelangen (2), Groep Stoelinga (3) en Onafhankelijk Delft (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze partijen. In deze aflevering: Bram Stoop van Stadsbelangen.

Wat doe je naast je raadswerk?
Ik ben actief als coach voor jongeren met een meervoudige problematiek. Het is praktijkgericht. Het begint met luisteren: van waaruit is het probleem ontstaan? Vanuit mijn lange ervaring in het werken in achterstandswijken snap ik vrij snel waar het over gaat, waar de oorzaken liggen en wat er mogelijkerwijs aan te doen is. Het voordeel is dat ik de taal van de straat en de taal van de politiek en de ambtenarij spreek. Dit werk doe ik in omliggende gemeentes als Schiedam, Gouda, Rotterdam. Daarnaast heb ik samen met mijn vrouw een stichting waarmee we ouderen helpen met hun financiële zaken zoals de belastingaangifte.

Welke opleiding(en) heb je gedaan?
Ik heb op de Cornelis Musiusschool gezeten en daarna op de Sasbout Vosmeer waar ik metaalbewerking heb gedaan. In dat vak heb ik van alles gedaan, onder meer automonteur. Op mijn dertigste kreeg ik de mogelijkheid om alsnog een andere opleiding te gaan volgen. Mensen, waar ik toen ook onder viel, met wat afstand tot de arbeidsmarkt kwamen hiervoor in aanmerking.

Vijf mensen uit Delft, waaronder ik, konden aan de slag. Ik wilde wel in het welzijnswerk, en dat kon, bij uitzondering, zonder een verplichte vooropleiding. Het werd ‘Sociaal Pedagogische Hulpverlening’ op HBO-niveau. Weer in de schoolbanken was effe wennen, maar ik kon - blijkbaar - goed leren; drie jaar lang, elke keer 155 kilometer rijden.

Mijn eindscriptie ging over Marokkaanse jongeren op zoek naar ‘het juiste loket’, een scriptie die ik met medewerking van die jongeren heb gemaakt. Wijkgerichte aanpak, dat was de essentie. Ik heb toen een theater afgehuurd om de scriptie te vieren en aan te bieden aan de Haagse gemeenteraad.

We zijn nu twintig jaar verder en er is, helaas, eigenlijk weinig ten goede veranderd: wijkgericht is leuk, maar je moet ‘wie is die wijk’ goed helder hebben, anders wordt ’t niks. Is het de bewonersorganisatie? Vaak kennen ze die een paar straten verder amper. Vaak zijn het dezelfde koppen; ze doen hun best, maar dat zijn niet de mensen die je moet hebben. Als je een wijk gericht wilt aanpakken moet je zijn bij de onbekenden, de zwijgende meerderheid, de mensen die niet of nauwelijks weten hoe ze hun stem kunnen laten horen.

Wie is als het over politiek gaat een voorbeeld?
Mijn interesse is begonnen door de kennismaking met Martin Stoelinga uit de Wippolder, uit het dagelijks leven in de wijk, een echte volkswijk en toen ook een achterstandswijk. Wij weten als geen ander wat er leeft op straat.

Waarom koos je voor Stadsbelangen?
Wij hebben als partij contact met de bewoners van de stad, weten wat er daar leeft en kaarten dat aan in de gemeenteraad. Veel raadsleden zijn beschermd opgevoed, vaak in andere steden en/of provincies, en weten niet of nauwelijks wat er gebeurt in de wijken. Hoe het is om dagelijks met je pakkie brood op de fiets naar je werk te gaan en keihard te werken voor weinig geld? Weten ze waar de Pieterstraat ligt? Hoe het er werkelijk aan toegaat in de wijken? We willen als TU-stad veel studenten maar kunnen ze eigenlijk niet kwijt. Het zou goed als er wat meer mogelijkheden voor huisvesting zouden komen in omliggende gemeentes, niet alles verplicht in Delft, zoeken naar alternatieve locaties.

Er is veel te doen over de zogenoemde parkeertransitie; hoe sta jij daar in?
Dat is een gevoelig punt. Van de wethouder kregen we te horen dat er voldoende overleg was geweest met bewoners, belangenorganisaties en externe organisaties. Vervolgens werd het voorstel er vlak voor het zomerreces even snel doorheen gejast. Daar zijn we op z’n zachtst gezegd niet blij mee. Dat overleg waar de wethouder over spreekt is er niet voldoende geweest; wij vinden dat dat alsnog moet.

Wat zijn jouw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt je daarin?
Huisvesting is een groot probleem; er vindt op grote schaal verkamering van de beschikbare woonruimte plaats, vooral gericht op studenten. Waarvan pa waarschijnlijk wel 700 euro voor een kamer kan betalen maar waarmee je de deur voor de gewone Delftenaar letterlijk op slot gooit.

Wat zou je in jouw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Ik zou het een goede zaak vinden als er eén grote Stadspartij zou komen, Groep Stoelinga en Stadsbelangen samen. Uiteraard zijn we daar regelmatig over in gesprek en ik schat de kans dat dat gaat lukken hoog in.

Wat vind je van de regeling voor livemuziek in de binnenstad?
Natuurlijk moet je zorgen dat er een goede balans is tussen livemuziek op terrassen, en de hoeveelheid geluid en momenten waarop bewoners die muziek horen. Momenteel ligt dat nogal scherp: de hoeveelheid geluid die pratende bezoekers op een terras maken is veelal hoger dan de bovengrens die nu aan livemuziek wordt gesteld. In goed overleg moet die regeling aangepast worden.

Wat vind je van het Delftse coronabeleid?
Corona kan voor sommigen zeer ernstig uitpakken, ik heb dat in mijn omgeving gezien. Groepen mensen moeten alleen in uitzonderlijk gevallen, met inachtneming van veiligheidsmaatregelen, bij elkaar komen.

Als gemeenteraadslid pleit ik ervoor om ons overleg uitsluitend digitaal te doen; tenslotte moeten wij als raad het goede voorbeeld geven. Het kan niet zo zijn dat wij wel doen wat we anderen nadrukkelijk adviseren. Corona is echt een hele nare ziekte.

Meer berichten