Logo delftopzondag.nl
Foto: Politiefotograaf

Dubbel Delft 12/9

DELFT - In 1863 werd er aan de Oude Delft een gemeenteschool gebouwd die ter beschikking werd gesteld aan de ‘Indische Instelling’, een opleiding voor ambtenaren van het koloniale bewind in Nederlands-Indië. Dit schoolgebouw, met maar twee collegekamers en beperkte ruimte voor een etnografische verzameling, bleek al snel te klein. Al snel telde de opleiding zo’n 115 studenten en vond er een uitbreiding plaats. Zo ontstond de huidige, veel bredere voorgevel, ontworpen door gemeentearchitect Hartman. De Indische Instelling heeft er maar 5 jaar kunnen profiteren. Aan het einde van de negentiende eeuw ontstond er een overschot aan Indische ambtenaren waarvan nog maar een klein gedeelte uitgezonden kon worden naar Indië. Daarom besloot de Delftse Gemeenteraad de Indische Instelling met ingang van 1 januari 1901 te sluiten. Het pand werd met de beide woningen en de oude burgeravondschool aan het Rijk verhuurd ten behoeve van de Polytechnische School. De ‘Indische’ bibliotheek bleef ondergebracht in de bovenlokalen en de etnografische verzameling werd opgeborgen. Door diverse verhuizingen ontstond er een mooie locatie voor de bouw van een nieuw politiebureau, gecombineerd met een brandweerkazerne. In 1925 werden zowel politie als brandweer hierin ondergebracht, met een ruime garage voor alle voertuigen en een grote binnenplaats met in- en uitrijpoorten aan de Oude Delft en de Westvest. In 1959 werd Oude Delft 71, het voormalige Wapen van Spanje en ooit het atelier van de Delftse schilder Van Mierevelt, bij het politiebureau getrokken. De gemeente Delft had dit pand gekocht van het Rijk en verhuurd aan de politie. Delft werd groter en daarmee ook het politiecorps; er kwam uitbreiding aan de Westvest. In 1994 verhuisden politie en brandweer naar een compleet nieuw gebouw aan de Jacoba van Beierenlaan. Het aantal inwoners van Delft was toen ten opzichte van 1900 (ruim 32000) bijna verdrievoudigd. Het politiecorps nam toe van 54 in 1900 naar 200 mannen en vrouwen in 1994. Daarmee waren brandweerkazerne en politiebureau uit de binnenstad verdwenen. Het gebouw van de Indische Instelling is er nog steeds; het wapen van Delft met daarboven ‘politie’ is teruggebracht in de oorspronkelijke staat: ‘Indische Instelling’.

Willem de Bie
Meer berichten