Logo delftopzondag.nl
Wat er in de toekomst met de Hammenpoort natuurspeeltuin gaat gebeuren is nog onduidelijk (Foto: Koos Bommelé)
Wat er in de toekomst met de Hammenpoort natuurspeeltuin gaat gebeuren is nog onduidelijk (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

'Met bouwen in parken tast je de ziel van de wijk aan'

DELFT - Natuurlijk Delfland zegt stellig nee tegen een uitdijende stad ten koste van groen. De natuurorganisatie pleit voor investeren in natuurinclusief bouwen op alternatieve bouwplekken, waarbij groene plekken worden gekoesterd.

Door Cheyenne Toetenel

Natuurlijk Delfland maakt zich grote zorgen over de natuur in Delft. De natuurorganisatie wil dat er wordt geïnvesteerd in groen, maar voorzitter Geert van Poelgeest en secretaris natuurbescherming Huub van 't Hart hebben juist het idee dat de natuur in de stad in gevaar is door mogelijke bouwplannen. Zij wijzen op bestemmingsplannen waarin groen wordt heroverwogen om er mogelijk te gaan bouwen.

Bebouwde kom
Van Poelgeest stelt dat er maar weinig groen is binnen de bebouwde kom. "De angst is dat het aantal groene plekken ook alleen maar verder zal afnemen." Eén van de plannen waar ze bij Natuurlijk Delfland al tijden voor vrezen is de scholenschuif in Tanthof. In het Abtswoudsepark wordt mogelijk een megaschool gebouwd. "Bouwen in parken is in Nederland ongekend", aldus Van 't Hart. "Door dat te doen raken we de ziel van onze stad kwijt." Naar een ander park gaan om bijvoorbeeld een potje te voetballen is volgens de heren geen optie. "Je wilt juist naar een park bij jou in de buurt en contact met buurtgenoten. En het Abtwoudse Bos, dat is heel anders. Daar kom je niet voor een potje voetbal of voor het dagelijks groen. Daar heb je een compleet andere vorm van recreatie." Een tweede plek waar de heren zich zorgen om maken is de Hammenpoort Natuurspeeltuin langs de Rotterdamseweg. "De gemeente heeft deze ingericht als compensatie voor de bouw van studentenwoningen daar vlak achter, maar die pacht is nu opgezegd", vertelt Van 't Hart. Het gebied is daarmee weer in handen van de TU Delft, waardoor wij vrezen dat ook dáár studentenwoningen komen. Het zou zonde zijn als deze mooie plek voor jong en oud verdwijnt voor woningbouw." De derde plek waar de mannen zich momenteel hard voor maken, is het parkje bij de Laan van Groenewegen. "Van oudsher ligt daar een schapenweide. De huidige beheerder gaat stoppen, maar Vockestaert neemt het graag over om voor meer verbinding te zorgen tussen Midden-Delfland en de stad. Dit voorstel hebben wij ingediend, maar toen bleek dat de gemeente bezig is met een herbeziening. Ze willen het vrijhouden om eventueel op te bouwen, terwijl dat niet past in het bestemmingsplan."

Belang
Van Poelgeest stelt dat juist in coronatijd duidelijk zichtbaar is hoe belangrijk groen in de stad is. "Mensen hebben de natuur nu echt ontdekt. Ze zien in hoe belangrijk een wandeling is voor de gezondheid." Van 't Hart wijst ook op hardere processen. "Natuur is belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Als het water niet weg kan door een gebrek aan groen, krijg je het een keer binnen." De heren willen dat de gemeente natuurinclusief bouwt. "De makkelijkste weg is natuurlijk bouwen in het groen, maar je moet niet altijd voor de makkelijkste weg gaan. Het college snapt dat ook wel, maar zit ondertussen met het probleem van het woningtekort. Toch zijn wij van mening dat er voldoende alternatieven zijn om woonruimte te bouwen. Groen en water creëren, dat is de truc." Wat alternatieve bouwplannen zijn? "Wat betreft de scholenschuif zeggen wij; laat de scholen op hun eigen plek en bouw daar bovenop appartementen om de nodige woonruimte te creëren. In Den Hoorn hebben ze laten zien dat dit uitstekend werkt. Voor studentenhuisvesting kan je gebruikmaken van de EON-toren aan de Schieweg. Deze staat op het punt om gesloopt te worden, maar deze locatie is uitstekend voor relatief goedkope woningbouw. De fundering en de liftschacht staan er al. De natuurspeeltuin kan dan blijven zoals deze nu is. Wij hebben ook een voorstel ingediend om de Prinses Beatrixlaan eens goed aan te pakken. Deze weg is overbodig geworden door de komst van de A4, zeker als straks de nieuwe toerit bij de Reinier de Graafweg een feit is. De provinciale weg kan dan gebruikt worden om ín het groen - want de zijkant van die weg is al tamelijk groen - te bouwen. Wij stellen voor om de Abtswoudseweg door te trekken, inclusief het karakter van dat boerenweggetje. Aan weerszijden ontstaat dan veel ruimte om woningen te bouwen. Het groen langs de weg krijgt dan ook nog eens een functie, want Voorhof en Buitenhof gaan de gebruikswaarde er dan van inzien."

Groene stad
Volgens een woordvoerder van de gemeente Delft is de angst van Van Poelgeest en Van 't Hart niet gegrond. "De gemeente onderstreept in diverse beleidsstukken juist het belang van natuur en water in en om de stad. Het college zet zich in voor een aantrekkelijke groene stad met aandacht voor biodiversiteit en maatregelen die anticiperen op de klimaatverandering. Natuur en water in en om de stad dragen in belangrijke mate bij aan een prettige leefomgeving. Bij alle bouwplannen wegen de belangen van groen en milieu dan ook zwaar mee. Voorbeeld is de aanleg van het Van Leeuwenhoekpark in Nieuw Delft. Ook in het Kabeldistrict in Schieoevers, waar de gemeente in 2022 de eerste paal denkt te kunnen slaan voor de bouw van 3000 woningen, is de ambitie om hier een groene wijk te realiseren aan het water van de Schie, waar het fijn werken en wonen is." Over de drie groene locaties die Natuurlijk Delfland als voorbeeld noemt zegt hij het volgende: "De locatie Hammenpoort is eigendom van de TU en er was een pachtovereenkomst met de gemeente, voor de speeldernis. Deze pachtovereenkomst is niet verlengd. Er zijn met de TU nog geen afspraken gemaakt over de oplevering van het terrein. De Laan van Groenewegen is een locatie waar een herder een aantal schapen op had staan. Dit contract is opgezegd door de herder. De gemeente is in gesprek met Natuurlijk Delfland over een tijdelijke overeenkomst zodat de schapen hier kunnen blijven grazen totdat er meer duidelijkheid is over het terrein. Voor Tanthof geldt dat momenteel een haalbaarheidsonderzoek wordt uitgevoerd voor twee centrale locaties in Tanthof voor de nieuwbouw van scholen. In dat onderzoek wordt uiteraard ook gekeken naar groen en ecologie."

Cheyenne Toetenel
Meer berichten