Delftenaren vrezen voor foutgeparkeerde deelscooters (Foto: Koos Bommelé)
Delftenaren vrezen voor foutgeparkeerde deelscooters (Foto: Koos Bommelé)

Delft reageert huiverig op komst deelscooters

Algemeen

DELFT - Sinds vorige week heeft Delft de beschikking over een nieuw vervoersmiddel. De elektrische deelscooter is volgens de gemeente een goed alternatief voor het openbaar vervoer. Inwoners zijn minder te spreken over deze toevoeging aan het Delftse straatbeeld.

Door Cheyenne Toetenel

GO Sharing heeft vorige week honderd elektrische deelscooters in Delft geplaatst en sinds deze week zijn ook die van Felyx in de stad verschenen. De gemeente Delft ziet potentie in het nieuwe vervoersmiddel voor het reizen in de regio. "De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat de capaciteit van het openbaar vervoer is afgenomen. Daarnaast reist niet iedereen meer even graag met het openbaar vervoer. De elektrische deelscooter biedt extra mogelijkheden om je te verplaatsen." Vanuit veel inwoners klinkt een minder positief geluid.

Deelsysteem
Delftenaren laten op social media van zich horen. "Nog meer zwerfvuil in Delft", schrijft er een. Een ander heeft de eerste deelscooter al gespot. "Er lag zo'n mooie scooter voor oud vuil in het speeltuintje. Zonde hoor!" Meerdere Facebookgebruikers vragen zich af of er ook een opvoedingscursus voor de gebruikers kan worden gegeven. "Normaal terugbrengen, normaal parkeren en uiteraard normaal rijden op de daarvoor bestaande wegen." Maar waar komt die negativiteit vandaan? De Mobike lijkt daar een grote rol in te spelen. Velen vergelijken de nieuwe deelscooter met de deelfiets, die sinds de invoering veel overlast heeft veroorzaakt. Ook Sylvia maakt deze vergelijking: "We hebben de afgelopen jaren gezien dat zo'n deelsysteem hier niet werkt. Overal worden deelfietsen plompverloren ergens geparkeerd, wat de stad sterk ontsiert. Waarom nu dan ook elektrische deelscooters invoeren, als er nog niet eens een oplossing is gevonden voor het hinderlijke gebruik van de deelfiets?" Bert van der Woerd, raadslid van de ChristenUnie Delft, deelt de zorgen. "Mijn zorg is dat in de openbare ruimte geparkeerde scooters het karakter krijgen van weesscooters. De verantwoordelijkheid van een gebruiker houdt op bij het parkeren. Een geparkeerde scooter neemt meer ruimte in dan een fiets. Een scooter die in de weg staat, schuif je niet zo maar even op. Vele scooters in particulier bezit, staan niet op de openbare weg, wel op eigen terrein of in een schuur. Openbare ruimte bezet door deelscooters is nergens anders meer voor te gebruiken. Het free floating principe is ongeschikt voor een stad als Delft."

Opleiden
Lloyd Drop van scooteraanbieder GO Sharing stelt dat elke klant zelf verantwoordelijk is voor het correct wegzetten van een scooter op een plek waarbij de lokale wet- en regelgeving in acht wordt genomen. "Wanneer deze regelgeving wordt overtreden en er een verkeersboete wordt uitgeschreven, wordt deze boete doorbelast op de verantwoordelijke eindgebruiker." Dit is uiteraard iets wat ze bij GO Sharing willen voorkomen. Hiervoor hanteren ze drie manieren om klanten 'op te leiden' tot goed gebruik. "Allereerst dient elke klant een foto te maken van de geparkeerde scooter nadat zij/hij de rit wil beëindigen. Door het maken van een foto is een klant meer bewust van de geparkeerde scooter en gebruikte parkeerplek. Tevens kunnen wij na beëindiging van de rit een klant checken op het correct wegzetten van een scooter. Daarnaast worden er op maandelijkse basis in-app notificaties of social media berichten geplaatst omtrent het correct gebruik van een deelscooter. Op deze manier blijven we klanten opleiden waardoor ze beter kennismaken met de regelgeving. Tot slot hanteren wij een boete-beleid bij overtreding, dit om een klant wederom bewust te laten worden en op te leiden. Bij een eerste overtreding ontvangt de klant een officiële waarschuwing. Bij een tweede overtreding ontvangt de klant een boete van 50 euro. Bij een derde overtreding wordt de klant geroyeerd van ons deelplatform en kan diegene geen gebruik meer maken van de elektrische deelscooters."

Overleg
De gemeente Delft geeft aan zich samen met de aanbieders in te zetten om het gebruik van de deelscooters te stimuleren en overlast te voorkomen. Overleg vindt plaats tussen de partijen. Dat gaat over de kwaliteit van de dienstverlening, de impact op en het gebruik van de openbare ruimte. "Om de impact op de openbare ruimte te beperken heeft de gemeente met de aanbieders afspraken gemaakt over het aantal scooters in de stad en het aanbieden van scooters in de binnenstad. De ruimte in de binnenstad, zeker op drukke momenten, is beperkt. Felyx en GO Sharing bieden daarom in een groot deel van de binnenstad geen deelscooters aan." De gemeente werkt op dit moment aan een vergunningstelsel voor deelfietsen en deelscooters en betrekt de ervaringen met de deelscooters in Delft hierbij.

Veiligheid
Naast de angst voor toenemende overlast, wordt ook gewezen op de mazen in het deelsysteem. Uit onderzoek van NOS Stories blijkt dat er online onder minderjarigen een levendige handel is in gestolen scooteraccounts. Lloyd Drop van GO Sharing geeft aan op de hoogte te zijn van deze ontwikkeling. "Door ons extra beveiligde verificatieproces mét een sms-verificatiecode, schermen we de accounts zo goed als mogelijk af. Wanneer blijkt dat er fraude wordt gepleegd, wordt hier direct aangifte van gedaan bij de politie. Van identiteitsfraude is ook sprake wanneer een vader zijn kind op een scooter laat rijden. Wanneer dit voorkomt en er een aanhouding plaatsvindt, zal GO Sharing een boete van 250 euro doorbelasten. Tevens wordt er aangifte gedaan bij de politie van identiteitsfraude. Daarnaast is iemand die gebruik maakt van een ander account, niet verzekerd, wat grote gevolgen kan hebben wanneer zich een ongeval voordoet." GO Sharing heeft de boete al meerdere keren uitgedeeld en aangifte van identiteitsfraude gedaan. Van der Woerd geeft aan nog zo zijn vragen te hebben bij het systeem. "Is de privacy van elke gebruiker gewaarborgd? Een aantoonbare veilige app moet onderdeel zijn van het experiment en van een eventueel vergunningstelsel. Vraag is ook wie de eigenaar van de data is, start- en eindpunt, mogelijk de route, tussenstops zijn bekend. Het heeft er alle schijn van dat een sunny day scenario - er gaat niets mis - leidend is geweest voor de inzet van elektrische deelscooters. Niet de gemeente, de vraag, is bepalend geweest, maar de aanbieder."