Wethouder Stephan Brandligt bij de voormalige Nederlandse Kabel Fabriek, die centraal staat in de nieuwe stadswijk
Wethouder Stephan Brandligt bij de voormalige Nederlandse Kabel Fabriek, die centraal staat in de nieuwe stadswijk

'In het Kabeldistrict komen wonen, werken, maken en leren samen'

Algemeen

DELFT – Op vrijdag 10 juli is de anterieure overeenkomst getekend voor de ontwikkeling van de nieuwe Delftse stadswijk het Kabeldistrict, onderdeel van transformatiegebied Schieoevers Noord.

Door Bianca Poort

Vorige week tekenden wethouder Stephan Brandligt namens de gemeente Delft, Heleen Aarts (namens Amvest) en Willem Gaymans (namens Kondor Wessels Vastgoed) de overeenkomst voor de ontwikkeling van de nieuwe stadswijk Kabeldistrict. De realisatie van het eerste bouwveld start naar verwachting in 2022. Het district wordt in tien jaar getransformeerd tot een nieuwe stadswijk, waar werken, wonen, leren en maken samenkomen. Centraal in het plan staat de voormalige Nederlandse Kabel Fabriek.
In de ondertekende overeenkomst staan onder meer afspraken over de doelstellingen voor het gebied en het mogelijk te realiseren programma. Die afspraken stellen duidelijke kaders, bijvoorbeeld over het maximale programma, maar zijn ook flexibel, bijvoorbeeld over welk onderdeel waar komt. “Ondanks dat de gemeente Delft nauwelijks of geen grondeigendom heeft in het gebied, zijn wij toch in staat gebleken om afspraken te maken die geheel in lijn liggen met het kader zoals vastgesteld met het Ontwikkelplan Schieoevers Noord. Deze langdurige samenwerking komt terug in de gemaakte afspraken", vertelt gebiedswethouder Brandligt.

Nieuwe woningen
In het twaalf hectare grote gebied zijn plannen voor ruim 3200 woningen. “Ondanks de coronacrisis zijn de huizenprijzen toch weer verder gestegen. Dat laat zien dat veel mensen op zoek zijn naar een huis. Het is één van de redenen waarom de gemeente Delft huizen wil bijbouwen. Niet alleen in het Kabeldistrict, maar ook op andere plekken in Delft”, aldus Brandligt. "We merken dat er vooral een grote vraag is naar middeldure huurwoningen, dus de nadruk ligt op dit segment. Maar er zullen ook duurdere appartementen, studentenwoningen en woningen in het sociale segment gebouwd worden. Het Kabeldistrict wordt een complete wijk, die sociaal en cultureel divers is.”

Werken, maken en leren
Daarnaast wordt ook gestreefd om in het nieuwe gebied ongeveer 1250 arbeidsplaatsen te realiseren. “Schieoevers is een bedrijventerrein dat prima functioneert”, vertelt Brandligt. “Maar als je bekijkt hoe groot het gebied eigenlijk is, werken er relatief gezien weinig mensen. We willen efficiënter met die ruimte omgaan, dus we willen dat er in de toekomst op hetzelfde aantal vierkante meters meer mensen komen te werken. De ondernemers die er nu zitten, willen we zoveel mogelijk zien vast te houden. Daar komen ook faciliteiten voor. Maar we willen ook nieuwe bedrijven aantrekken. En vooral bedrijven in de maakindustrie.” De nieuwe stadswijk kan op die manier de schakel vormen tussen het stadscentrum en de TU Delft. “Wat op de TU Delft wordt bedacht, kan hier worden gerealiseerd. We hebben veel mensen in Delft die in de maakindustrie werken of willen werken, maar er is op het moment niet zoveel werk in te vinden. Met het afsluiten van de overeenkomst hebben we veel moeite gedaan om het huurniveau van de ruimtes aantrekkelijk te maken voor dit soort bedrijven.” Naast wonen, werken en maken is er in de overeenkomst ook aandacht besteed aan leren. "Er wordt gekeken naar de mogelijkheid om een nieuwe vmbo- en mbo-school te bouwen die gericht zijn op techniek."

Karakter
De lange hallen van de 65.000 vierkante meter grote voormalige Nederlandse Kabel Fabriek staan centraal in de nieuwe stadswijk. “Het zijn natuurlijk gigantische hallen. Er was ooit een idee om alles helemaal te slopen, maar daar zijn we op terug gekomen. De typische gevels en de ijzeren spanten zijn bijzonder; ze geven het karakter van het district weer. En dat is wat we willen: een plek met karakter en reuring. We zijn heel blij dat in het huidige plan de fabriek grotendeels kan blijven staan”, aldus Brandligt.

Duurzaam

In de overeenkomst zijn de nieuwste inzichten op het gebied van duurzaamheid opgenomen. “Het wordt een energieneutrale wijk met veel groen”, informeert Brandligt. “Het wordt een autoluw gebied. Ook hebben we een dakenvisie opgesteld. Daken kunnen namelijk voor meerdere doeleinden worden gebruikt, zoals om energie op te wekken, water op te vangen of om er een groen dak van te maken. Het Kabeldistrict wordt onze nieuwe norm in duurzaamheid, dus zoals het hier wordt gebouwd, is de standaard voor de rest van Delft. Dat is een hoge standaard en daar ben ik als wethouder Duurzame Ontwikkelingen en Energietransitie natuurlijk heel blij mee.”