Ria van der Valk (l) en Joke Graafland overhandigen de Doorkijker aan Thijs de Jongh (Foto: Koos Bommelé)
Ria van der Valk (l) en Joke Graafland overhandigen de Doorkijker aan Thijs de Jongh (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELÉ)

'Je moet de stad minstens zoveel geven als dat je haar tot last bent'

DELFT – Delft op Zondag portretteert elke maand een zogenaamde Doorkijker. Doorkijkers zijn Delftenaren die, ondanks de tegenstromen en tegenwinden, hun weg proberen te vinden in de doolhof die maatschappij heet. Het idee is deels geënt op het schilderij “De binnenplaats van een huis in Delft” van Pieter de Hooch uit 1658. Deze maand (aflevering 14) Thijs de Jongh.

Door Michael Reuser

Een crisis maakt creatief. Thijs de Jongh krijgt half maart een paar appjes met een tekst in de trant van “de universiteiten gaan binnenkort dicht; heb je geen zin om stil te blijven zitten?, wil je helpen waar het kan?, meld je dan aan”. Dat – doorgestuurde – bericht intrigeert hem. De 23-jarige student is sowieso net klaar met zijn dubbele bachelor Technische Natuurkunde en Technische Wiskunde en heeft dus nog wel wat tijd over. En hij houdt van organiseren. Hij ontdekt dat het bericht oorspronkelijk afkomstig is van ene Naut, een student uit Amsterdam. Nog diezelfde avond zit hij te videobellen met diezelfde Naut, met Amber – ook uit Amsterdam – en met Jasper – uit Delft. De vier laten er geen gras over groeien en nog vóór de nacht valt is hun initiatief gewoonmensendiemensenwillenhelpen.nl een feit, inclusief website.

Eva Jinek
Binnen twee dagen groeit de initiatiefgroep uit tot tien m/v, onder anderen een aantal webdevelopers uit Delft, en inmiddels bestaat het vaste team uit een kleine dertig mensen. In één week stromen er via de website, die ondertussen voor het gemak is omgedoopt tot www.gewoonmensen.nl, een slordige 40.000 aanmeldingen binnen van mensen die willen helpen. De publiciteit is goed. Een optreden bij Eva Jinek èn de verspreiding van 1100 posters helpen.
“We hadden gedacht dat het vanwege Corona wel storm zou lopen met hulpvragen, maar dat aantal viel enigszins tegen: 600”, weet Thijs. “Dat was wel een eerste uitdaging. Heeft de kwetsbare groep ons niet nodig, weten ze ons niet te bereiken of durven ze niet?”
De voorlopige conclusie was dat de hulpvragen vooral leven bij ouderen. Die groep zit echter niet of nauwelijks op social media en is dus minder makkelijk te bereiken.
Uiteindelijk zijn er inmiddels wel meer dan 1000 mensen geholpen, maar het betekende wel dat de groep ook zelf meer activiteiten ging ontplooien: in Delft kregen 700 ouderen een tulp aangeboden, landelijk zijn er op 5 mei 40.000 tompouces uitgedeeld en - ook in Delft - hebben 1300 mensen persoonlijk het dagblad van de mantelzorg uitgereikt gekregen. Deze laatste actie was samen met Delft voor Elkaar.
De groep heeft belangeloos steun ontvangen van een advocatenkantoor, een drukker, een PR-bureau, het vertaalbureau van de TU en zelfs van Google. Bij speciale acties komt er ook nog geld binnen via crowdfunding. De hulpbieders zijn voor het grootste deel – negentig procent – studenten van studentenverenigingen en volgens Thijs is dat een goede zaak.

Social Hub
Gezien alle versoepelingen en de daarmee gepaard gaande afname van de hulpvragen, maakt de groep de eerste balans op. Gewoon Mensen gaat langzaam op stand-by en Thijs verlegt zijn werkterrein wat meer richting Delft. “Er is veel bereidheid onder studenten om te helpen. We willen dat potentieel wel vasthouden. We zijn nu bezig, in overleg met gemeente en TU, om in het Science Centre een soort Social Hub te gaan opzetten. De maatschappelijke betrokkenheid van de student neemt toe en de TU en de gemeente gedragen zich daar ook naar. Dat is mooi. Studenten kunnen soms doorslaan, naar beide kanten. Zeker als ze een biertje op hebben. Maar ik vind wel dat als je hier een paar jaar hebt gewoond, je met groene cijfers moet weggaan. Na vijf jaar moet je de stad minstens zoveel hebben gegeven als dat je haar tot last bent geweest. Dat zou de norm moeten zijn.”
Thijs heeft op dat vlak goede hoop. “Er waait al een andere wind. Tien jaar geleden wilden studenten het liefst in de olie-industrie gaan werken. Nu zoeken ze meer een baan als consultant of anderszins bij een duurzaam bedrijf.”
De Social Hub moet de basis gaan leggen voor nieuwe maatschappelijke initiatieven. De eerste contacten zijn al gelegd, met het CLD en De Horizon. “We zouden graag zien dat studenten daar hun kennis en enthousiasme gaan uitdragen. Hoe kunnen we iets nuttigs doen met die maatschappelijke betrokkenheid onder technische studenten en daar ook een Delftse twist aan geven.”
Thijs gaat in september beginnen aan de masterstudie econometrie in Rotterdam, maar hij blijft zeker betrokken bij de Social Hub. “Dat is een open einde. Er kan nog veel meer komen. Dat denk ik, dat hoop ik.”
Meer info: www.gewoonmensen.nl.

Mike Reuser
Meer berichten