Het Hoogheemraadschap van Delfland hoopt dit jaar al effecten te zien van de genomen maatregelen tegen blauwalg
Het Hoogheemraadschap van Delfland hoopt dit jaar al effecten te zien van de genomen maatregelen tegen blauwalg (Foto: )

'Voor de zwemplas in de Delftse Hout is dit een spannend jaar'

DELFT - Met het stijgen van de temperaturen, trekken mensen massaal naar natuurgebieden en plassen. Zo zal ook de Delftse Hout de komende dagen weer in populariteit stijgen. Op een warme dag is de grote recreatieplas aanlokkelijk voor velen, maar is deze zwemlocatie momenteel wel veilig?

Door Cheyenne Toetenel

Aan veilig zwemmen zitten meerdere kanten. Nederland kent een mooi systeem waar het gaat om zwemmen in natuurwater. De officiële zwemwaterlocaties worden aangewezen door de provincies. De waterschappen controleren de kwaliteit van het water en de beheerders van de locaties zorgen voor veiligheid, faciliteiten als wc’s, prullenbakken en hygiëne. Zo weet je op een officiële zwemwaterlocatie als zwemmer waar je aan toe bent. In de Delftse Hout is de gemeente de locatiebeheerder en het Hoogheemraadschap van Delfland de waterbeheerder. Het Hoogheemraadschap controleert de zwemwaterkwaliteit tijdens het zwemseizoen elke twee weken op drie punten. Wanneer uit metingen blijkt dat een waarschuwing of zwemverbod noodzakelijk is, wordt dat op het betreffende strand met borden bekend gemaakt. Vanuit de veiligheidsregio’s is recent bovendien een protocol opgesteld voor recreëren bij zwemwaterlocaties in tijden van corona. Deze zijn vooral gericht op het voorkomen van groepsvorming en het ontstaan van onverantwoorde situaties, vergelijkbaar met andere openbare plekken.

Waterkwaliteit
"Op dit moment is de waterkwaliteit in de Delftse Hout goed", aldus Thecla den Hoed, woordvoerder van het Hoogheemraadschap van Delfland. Toch blijft de recreatieplas een zorgenkindje. "Een van de belangrijkste spelbrekers voor het zwemmen in dit natuurwater is blauwalg. Die hoort bij natuurwater, maar als er een teveel van is, dan kan zwemmen in het water leiden tot gezondheidsklachten. Daarom is het goed dat de waterkwaliteit steeds wordt gecontroleerd. Zit er te veel blauwalg in het water, dan word je daar op officiële zwemwaterlocaties voor gewaarschuwd." Te veel blauwalg treedt vaak op als de temperatuur oploopt in water dat nauwelijks stroomt en op plekken waar veel voedingsstoffen in het water zitten. "Een voedingsrijke bodem, blad dat in het water valt, poep van ganzen, brood dat mensen in het water gooien voor de watervogels, lokvoer van vissers, hondenpoep die het water in spoelt, poep uit luiers. Het is allemaal mest voor de blauwalg." In de zwemplas in de Delftse Hout spelen al deze factoren een rol. "Wij hebben daarom gekozen voor een combinatie van maatregelen om de overlast door blauwalg terug te dringen. Wij hebben een stuk gebaggerd, wij hebben de doorstroming verbeterd door nieuwe waterverbindingen te maken en wij hebben veel nieuwe waternatuur toegevoegd: natuurvriendelijke oevers en drijvend groen. Al die nieuwe waternatuur heeft voedingsstoffen nodig en is dus daarmee een concurrent voor de blauwalg." Ook roept het Hoogheemraadschap recreanten op om mee te helpen het water goed te houden. "Dus hondenpoep opruimen, geen eten in het water, luiers in de vuilnisbakken, geen lokvoer et cetera."

Effecten
De nieuwe waternatuur slaat goed aan, als we Den Hoed mogen geloven. "In de Delftse Hout wemelt het van het leven in de oevers en op en onder het drijvend groen. Maar wij weten uit ervaring dat het ongeveer drie jaar duurt voordat de eerste positieve effecten te verwachten zijn van nieuwe waternatuur. Er moet een nieuw ecologisch evenwicht ontstaan, dat heeft tijd nodig. Eind 2018 hebben wij de werkzaamheden aan de plas afgerond. Dit wordt een spannend jaar, waarin we hopen al verbetering te gaan zien."

Belang
Den Hoed wijst op het belang van recreatiegebieden als de Delftse Hout. "Groenblauwe plekken als de Delftse Hout zijn belangrijk in een dichtbebouwd, dichtbevolkt gebied als het onze. Mensen kunnen er op adem komen, genieten van de natuur. Zulke plekken zijn ook belangrijk voor de biodiversiteit en tegen de hittestress. Als je er ook nog fijn kunt zwemmen en spelen in natuurwater dan is dat natuurlijk heerlijk. Zwemplassen voegen echt kwaliteit toe aan onze leefomgeving. Daarom hebben wij eerder ook geïnvesteerd in de Dobbeplas, in de zwemplas in het Wilhelminapark in Rijswijk, in Plas Prinsenbos in Naaldwijk. Allemaal zwemplassen die vaak werden geplaagd door blauwalg en waar wij de overlast door blauwalg goed hebben kunnen verminderen. Omdat elke plas anders is, verschilt ook de aanpak: het is maatwerk." Hoogheemraad Marcel Belt: "Het water is nu nog wat fris, maar ik hoop dat wij een prachtige zwemzomer tegemoet gaan.”

Cheyenne Toetenel
Meer berichten