Logo delftopzondag.nl
Rob van Woudenberg - passie voor hardlopen gecombineerd met een goed doel.
Rob van Woudenberg - passie voor hardlopen gecombineerd met een goed doel. (Foto: Willem de Bie)

Politiek: Rob van Woudenberg (CDA)

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Rob van Woudenberg van het CDA.

Welke opleiding heeft u genoten?
Ik kom uit Amersfoort en heb daar de basisschool, de MAVO en de HAVO doorlopen; in de avonduren heb ik een rechtenstudie gedaan bij de Open Universiteit. Momenteel werk ik bij het Hoogheemraadschap en woon ruim 23 jaar in Delft.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Ik was eind jaren '90 kerkelijk actief, onder meer als diaken en ouderling bij de Matteüs wijkgemeente. Na 10 jaar ben ik gestopt met het kerkenwerk en me meer op de politiek gaan richten, die interesse heb ik van huis uit meegekregen. Ik kwam voor het CDA bij de gemeenteraadsverkiezingen op een verkiesbare plek. Een groot voorbeeld voor mij is Hannie van Leeuwen (overleden in 2018). Dat is iemand met een grote betrokkenheid, heel gedreven en goed oog voor de sociale aspecten in de samenleving. Een inspirerend mens!

Waarom koos u voor uw partij?
Het CDA is voor mij een logische keuze, ik heb dat van huis uit, onder meer via mijn opa en oma, meegekregen. Terwijl mijn ouders, die een eigen zaak runden, eigenlijk meer neigden naar de VVD. Voor mij was en is de 'C' van het CDA belangrijk: het is een belangrijke inspiratiebron. Het CDA is een brede volkspartij waar iedereen welkom is: vanuit de samenleving willen verbinden vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel; het evangelie is daarbij een inspiratiebron.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Ik kwam 2010 rechtstreeks in de gemeenteraad in een periode waarin ook het CDA in het college zat, Milène Junius was toen wethouder voor ons. Daarna heb ik 1,5 jaar commissiewerk gedaan. Toen Milène vervolgens burgemeester werd kwam ik weer in de raad. In 2018 ben ik de lijsttrekker geweest voor het CDA; we haalden toen drie zetels.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Dat zijn onder andere cultuur, toerisme, binnenstad, openbare orde en veiligheid. Ik zit in de commissie 'economie, financiën en bestuur' en daar komen zaken langs als dienstverlening; daar gaat het vooral om hoe je je als overheid verhoudt tot de bewoners van je stad. Wij hebben onlangs een motie ingediend om het College ertoe te bewegen de dienstverlening naar de burgers op een hoger peil te brengen. De kloof tussen de overheid en de burgers is helaas de afgelopen jaren groter geworden en het wordt tijd dat we daar wat aan gaan doen. Belangrijk daarbij is dat we het met elkaar doen, dat er saamhorigheid is, een verbindende samenleving waarin we omzien naar elkaar. Normen en waarden zijn belangrijk in onze samenleving, dat wordt minder de laatste jaren. Je ziet steeds meer normvervaging, zoals bijvoorbeeld bij de jaarwisseling. Een voorbeeld qua dienstverlening is de afvalinzameling: gescheiden inleveren is natuurlijk prima, maar het moet niet zo zijn dat bewoners het verder weg moeten brengen, en dat tegelijkertijd de woonlasten hoger worden. Dat is geen goede manier om het milieu en duurzaamheid te promoten, dat levert vooral weerstand op in de wijken. De raad gaat overigens in 2020 meer werk maken van 'beeldvorming': wat leeft er in de wijken, wat vinden de bewoners van een bepaalde ontwikkeling, en wat zouden ze ons als raadsleden in dat kader willen meegeven. Het stadhuis is op donderdagavond open voor bewoners om rechtstreeks van gedachten te wisselen met raadsleden. Voor ons is belangrijk dat de woonlasten in Delft betaalbaar blijven. Delft is een mooie stad waar iedereen graag in wil wonen, maar de lokale overheid moet de vinger aan de pols houden. Zo is de toenemende verkamering van Delftse huizen een punt van zorg. Huisvesting moet je breed zien: niet alleen voor studenten, maar ook voor jongeren en ouderen, ook meer doorstroming; als gemeenteraad ben je er voor alle Delftenaren.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots?
De inzet van het CDA is dat kinderen moeten kunnen leven, wonen, sporten en spelen in een gezonde omgeving. En om daar aan bij te dragen heeft het CDA, samen met D66, het initiatiefvoorstel "Delft, naar een rookvrije generatie" ingediend bij de Delftse gemeenteraad. Dit initiatiefvoorstel is door de raad aangenomen. Een ander punt: het is belangrijk dat mensen bij een hartstilstand snel gereanimeerd worden; onze motie voor een volledig dekkend AED-netwerk in de openbare ruimte in Delft is aangenomen. Als CDA hebben we ons ook ingezet voor lokale onderzoeksjournalistiek, zorgen dat iedereen in Delft goed en objectief wordt geïnformeerd.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Ik zou graag zien dat de jaarwisseling veiliger verloopt. Goed en intensief overleg is daarbij belangrijk, en ook ruimte voor het organiseren van goede evenementen rond de feestdagen. De basis hiervoor is het maken van de de verbinding tussen de diverse groepen en tegelijkertijd zorgen dat het niet ten koste gaat van andere bewoners van de stad. Het gevaar dat al lang om de hoek ligt is polarisatie: dat voor en tegenstanders steeds verder en harder tegenover elkaar komen te staan. Normen en waarden zijn enorm belangrijk: we moeten toewerken naar een samenleving waarin we naar elkaar omzien, op een goede, gelijkwaardige manier met elkaar omgaan.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen?
De kloof verkleinen tussen de bewoners en het bestuur van de stad, zorgen dat iedereen gehoord wordt en dat er betere communicatie is. Meer doen met initiatieven die van onderop komen, zorgen dat dat gefaciliteerd kan worden. Mensen maken de stad.

Willem de Bie
Meer berichten