<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Naast het Stadhuis is dagelijks een overschot aan fietsen die buiten de rekken zijn geplaatst te vinden  (Foto: Koos Bommelé)
Naast het Stadhuis is dagelijks een overschot aan fietsen die buiten de rekken zijn geplaatst te vinden (Foto: Koos Bommelé) (Foto: KOOS BOMMELE)

'Aanhoudend tekort aan fietsparkeerplekken leidt tot overlast'

Ondanks maatregelen van de gemeente Delft lijkt het parkeerprobleem nog lang niet opgelost

DELFT - Nederland is hét fietsland bij uitstek, maar waar laat je al die fietsen? Hoewel de gemeente maatregelen treft voor het toenemende aantal fietsers, lijkt de 'fietsparkeerproblematiek' in Delft de laatste jaren te groeien.

Door Cheyenne Toetenel

In Delft wordt veel gefietst. Hoewel de fiets weinig ruimte inneemt, kan bij grote aantallen het parkeren ervan toch een punt van aandacht zijn. In het centrum moet je vaak zoeken naar een plek om je fiets te stallen. Omdat de gemeente regelmatig de oproep krijgt iets aan de vele foutgeparkeerde fietsen in de binnenstad te doen, treft zij regelmatig maatregelen. Zo krijgt Delft dit voorjaar ruim 400 extra fietsparkeerplaatsen rond het centrum. Ondanks dat voorziet voorzitter Marien Vermeer van de Fietsersbond Delft toch parkeerproblemen. "Er is veel meer nodig om het tekort aan fietsparkeerplaatsen op te lossen."

Oorzaak
Het is een probleem dat al enige tijd speelt; fietsoverlast in de Delftse binnenstad. En daar zijn genoeg redenen voor te bedenken, vertelt Marien. "Het is sowieso al erg druk met fietsen in de stad door de uitbreiding van studentenpanden, waar vaak al tien fietsen voor één deur staan. De laatste jaren trekt Delft ook meer toeristen, met als gevolg dat er terrasjes worden gecreëerd op plekken waar eerst fietsen konden worden geplaatst. En door die terrasjes blijven mensen ook weer langer hangen in de binnenstad, waardoor fietsen langer blijven staan." Daarnaast ziet Marien een ontwikkeling in het aantal mensen dat de fiets pakt in plaats van de auto. "Dat komt wellicht door de autoluwe binnenstad of door de kosten van het betaald parkeren." Steeds meer steden stimuleren het fietsen, wat betekent dat er steeds meer fietsen in de stad te vinden zijn. Dat geldt ook voor Delft. "Uiteraard is het een mooie ontwikkeling dat mensen meer bewegen en fitter worden, maar al die fietsen moeten ook weer ergens worden geparkeerd. Daarin gaat het vaak mis."

Langparkeerders
"De vele fietsen geven nu vaak overlast en ontsieren de stad", aldus Marien. "Ze staan her en der verspreid, blokkeren de stoep of staan voor een etalage. Wanneer langparkeerders hun fiets in de fietsenstallingen zetten, wordt de overlast minder. Maar van die stallingen heeft Delft er nu veel te weinig. Er zijn ook niet veel fietsnietjes, waardoor fietsen nu vaak lukraak worden neergezet. Door de afwezigheid van geschikte aanbindmogelijkheid, worden ze vastgemaakt aan palen, bomen en bruggen. Dat verpest niet alleen de schoonheid van deze mooie stad, maar is ook onveilig. Mensen worden gedwongen op de straten te lopen, door de blokkades op stoepen. En dan nog te bedenken dat jaarlijks onwijs veel fietsen uit de grachten moeten worden gehaald als het rondvaartseizoen weer begint, want fietsen waaien met bosjes het water in."

Ontwikkelingen
In de loop der jaren zijn meerdere maatregelen getroffen om het parkeerprobleem aan te pakken, want de gemeente Delft wil naar eigen zeggen 'het gebruik van de fiets bevorderen'. Zo zijn de blauwe vakken aan het Delftse straatbeeld toegevoegd, waar bezoekers van de binnenstad hun fiets binnen de lijnen dienen te parkeren. Een ontwikkeling die volgens Marien zou kúnnen werken. "Maar er is nu niet genoeg ruimte in die vakken, waardoor alsnog veel fietsen erbuiten worden geplaatst. En je merkt dat veel mensen de aanbindmogelijkheid missen, waardoor ze tóch kiezen voor een paal, boom of brug." In 2018 heeft de gemeenteraad de nota 'Fietsparkeren Delft - uitvoeringsagenda 2018 t/m 2021' vastgesteld. In deze nota staan diverse maatregelen om het fietsparkeren te verbeteren. "Eén van de maatregelen die we bijvoorbeeld hebben genomen is het gratis maken van de bewaakte fietsenstallingen en het uitbreiden van de openingstijden", vertelt de woordvoerder van de gemeente. "Daarnaast heeft een recente zoektocht naar plekken waar fietsen kunnen worden geplaatst 400 plekken extra opgeleverd, verspreid door de binnenstad." Het gaat om kleine stallingen, fietsrekken en fiets nietjes op meerdere locaties. Onder meer 142 plekken op de Burgwal, 104 aan de Oude Langendijk en 40 op het Vrouwjuttenland. Volgens Marien een goed begin, maar lang niet voldoende. "Uit onderzoek blijkt dat Delft op zaterdag zo'n 4000 plekken tekort komt, met waarschijnlijk een uitloop naar 6000 plaatsen in de nabije toekomst. Dat los je niet op met dit relatief kleine aantal nieuwe plekken." Volgens Marien moet er veel meer gebeuren. "Delft heeft meer inpandige fietsparkeergarages nodig, zoals die nu ontstaat in het pand van voormalig fietsenwinkel Piet Vonk aan de Voldersgracht. Alleen op die manier los je het probleem van fietsen op straat op." De gemeente geeft aan daarbij tegen een probleem aan te lopen: "Helaas is in de Delftse binnenstad nog een groot tekort aan plekken om je fiets te parkeren. Dat tekort is niet eenvoudig te verminderen. In de binnenstad is de ruimte immers beperkt. We zoeken momenteel naar mogelijkheden om inpandige stallingen te realiseren als hiervoor panden beschikbaar zijn, maar dit is lastig omdat weinig panden beschikbaar of geschikt zijn. De gemeente richt zich nu op de zoektocht naar een geschikt pand voor een inpandige stalling aan de westzijde van de binnenstad." Ook Marien zelf ziet in dat het niet eenvoudig is om het plan snel uit te voeren. "Ik ben in ieder geval blij dat de gemeente het probleem inziet, want als nu niet wordt ingegrepen wordt de situatie onbeheersbaar."

Marktgarage
De PvdA wierp het idee op om een grote fietsparkeergarage onder de Markt te bouwen, om het gebrek aan stallingsruimte op te lossen. Het college geeft aan dit idee niet op voorhand af te wijzen: "Het college wil geen enkele optie uitsluiten." Marien van de Fietsersbond Delft vindt het niet de ideale oplossing: "Het lijkt mij vooral erg duur. Ik denk dat het handiger en goedkoper kan door op verscheidene plekken rond het winkelgebied kleinere stallingen te maken, zoals nu gebeurt bij Piet Vonk. Of om van autoparkeergarages in het fietsseizoen deels fietsparkeergarages te maken, maar dat schijnt ook weer lastig te zijn met de toegangspoorten. Er moet in ieder geval gezocht worden naar een geschikte haalbare oplossing." Aansluitend bij dit idee geeft de gemeente aan te bekijken of het mogelijk is om enkele autoparkeerplaatsen te veranderen in fietsparkeerplaatsen. Woordvoerder gemeente Delft: "Daarnaast wordt hard gewerkt aan het uitbreiden van de stallingsmogelijkheden bij het station. Op dit moment is een derde ondergrondse stalling in aanbouw met 2400 fietsen. De opening is gepland in augustus van dit jaar. Tot die tijd voorzien we met tijdelijke fietsenrekken op straat in de behoefte aan stallingsruimte. We verwachten dat we met de realisatie van de derde ondergrondse stalling voldoende capaciteit hebben bij het station."

Handhaven
De gemeente laat weten de frequentie van de handhavingsacties op weesfietsen en fietswrakken in de binnenstad te hebben verhoogd, zodat de beschikbare capaciteit optimaal kan worden gebruikt. De handhavers grijpen momenteel alleen in bij fietsen die gedurende lange tijd op eenzelfde plek staan geparkeerd en niet worden gebruikt. In veel andere steden, zoals Hilversum, gaat dat anders. Fietsen die niet in een stalling geparkeerd staan, worden direct uit het straatbeeld verwijderd en kunnen weer worden opgehaald tegen betaling van 15 euro. Of dat een goed idee is? Marien vindt van niet: "De gemeente heeft daarin pas recht van spreken zodra er voldoende fietsparkeerplaatsen zijn."

Strooifietsen
Inwoners van Delft zien de zogenoemde 'strooifiets', ofwel deelfiets die je overal kunt achterlaten, als een van de boosdoeners van de overlast. Eerder liet de gemeente Delft weten regelmatig afspraken te hebben gemaakt met de fietsaanbieder over het voorkomen van overlast. Komend jaar werkt het college uit hoe in de toekomst om te gaan met aanbieders van deelvoertuigen.

Cheyenne Toetenel

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>