<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Bart Smals tijdens zijn beëediging als kamerlid voor de VVD
Bart Smals tijdens zijn beëediging als kamerlid voor de VVD (Foto: )

Kamerlid Bart Smals verheugd over 'contractverlenging'

'Ik voel me in de Tweede Kamer als een vis in het water '

DELFT - Ex-gemeenteraadslid Bart Smals werd ingevlogen om in te vallen voor een zwangere VVD-collega, maar omdat een andere partijgenoot ermee stopte, heeft hij 'contractverlenging' gekregen. Hij zit nog minimaal tot de nieuwe verkiezingen, maart 2021, op het blauwe pluche in Den Haag.

Door Ruud Stift

Bart geniet nog heel even van het drie weken durende reces. Maandag 13 januari is het weer 'all systems go', hard aan de bak met de dossiers die hij in zijn portefeuille beheert.
"Dit voelt wel even lekker, want als Kamerlid - zo merkte ik al snel - sta je eigenlijk altijd 'aan'. Je moet voortdurend oplettend zijn. Dat had ik me nooit gerealiseerd, maar dat is echt wel een ding. Tijdens het reces neem je nog wel de stukken door om up-to-date te blijven, maar het is even wat minder hectisch. Niet al teveel druk op de ketel. De functie van gemeenteraadslid is niet te vergelijken met het Kamerlidmaatschap, er komt echt heel veel meer bij kijken in het Haagse."

Portefeuille
Bart buigt zich in de Tweede Kamer namens de VVD over arbeidsmarktomstandigheden, arbeidsdiscriminatie en het middelbaar beroepsonderwijs. Hij is blij met het succesje dat hij boekte inzake meer ouderbetrokkenheid m.b.t. vroegtijdige schoolverlating.
"Die motie, mede ondertekend door mijn politieke collega's Eppo Bruins (ChristenUnie) en Anne Kuik (CDA), diende ik op 19 december 2019 in. Met deze motie verzoeken wij de regering, in samenwerking met de MBO Raad beleid te ontwikkelen om ouderbetrokkenheid te stimuleren om zo voortijdig schoolverlaten te verminderen, en de Kamer daarover voor de zomer van 2020 te informeren. Onderwijs is belangrijk voor de ontwikkeling en toekomst van jongeren. Het aantal voortijdige schoolverlaters neemt toe. Wij constateerden dat slechts 40% van de mbo-instellingen beleid heeft op ouderbetrokkenheid met betrekking tot verzuim bij leerplichtigen. Ouderbetrokkenheid is bewezen effectief gebleken bij het voorkomen van verzuim en daarmee samenhangend voortijdig schoolverlaten. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun kinderen ten minste totdat zij de leeftijd van 18 jaar bereiken. Ook daarna kunnen zij van doorslaggevend belang zijn om hun kinderen te motiveren tot het behalen van een startkwalificatie."

Aanloopperiode
Na een pittige aanloopperiode voelt Smals zich inmiddels als een 'vis in het water in de Tweede Kamer'.
"Vanuit de griffie (onpartijdig) en vanuit de partij werd ik zo snel mogelijk wegwijs gemaakt. Van het vinden van de wc in dit doolhof tot hoe om te gaan met procedures. Als relatief onervaren Kamerlid moest ik mijn plek nog vinden. Je moet snel weten hoe alles werkt, dus het was vanaf dag één knallen. Gelukkig heb ik -net als alle Kamerleden- een persoonlijk assistent, Maarten de Waal. Hij ondersteunt me waar nodig. Dit jaar wil ik alle mbo-scholen in Nederland met een bezoekje vereren. Er zijn er 60 en ik heb er al tien afgevinkt. Nog vijftig adressen te gaan. Hoe? Oh, daar rijd ik zelf naar toe hoor. Alleen de bewindslieden krijgen een auto met chauffeur toebedeeld. Ik tuf gewoon in mijn eigen auto door het land. Tegen een prima onkostenvergoeding, dat wel, dat zit in het salaris inbegrepen."

Dagtaken
Elke week ziet er een beetje hetzelfde uit qua taakverdeling.
"Maandag en vrijdag zijn normaal gesproken de dagen dat ik eropuit trek voor werkbezoeken. Van dinsdag tot en met donderdag zit ik muurvast in Den Haag. Die dagen zitten vol met vergaderingen, en ik word geacht stemmingen bij te wonen. Circa 2 à 3 keer per week wordt er gestemd in de Tweede Kamer. Op het gebied van mbo en arbo (o.a. Chroom- 6 en asbest) ben ik de woordvoerder namens de partij. Als deze onderwerpen in de kamer op de agenda staan, ben ik present. Het is één groot avontuur. Je komt toch ook in aanraking met 'bekende Nederlanders', Mark Rutte en Klaas Dijkhoff. Niet dat ik tegen ze opkeek, het zijn ook maar gewoon mensen, maar het doet me beseffen dat ik op een bijzondere plek werk. Rutte spreek ik tweewekelijks, en dat is toch heel iets anders dan receptjes controleren in 's-Gravenzande. Van twintig jaar apotheker tot een Kamerzetel. Ik verwonder mij er nog elke dag over dat ik hier, in het politieke epicentrum, mag rondlopen."

Hoog bezoek
Dat zijn veranderde status hem soms zelf ook nog vervreemd, bleek uit zijn eerste werkbezoek.
"Op bezoek bij een ROC zeiden de bestuurders dat de leerlingen nerveus waren voor het 'hoge bezoek'. "Oh ja, zei ik toen, wie komt er dan?"

Trump en vuurwerk
Wat tijdens zijn eerste werkweek in het nieuwe jaar zeker op de agenda staat, zijn de bespreekpunten Trump/Iran en het wel of niet verbieden van vuurwerk.
"Ondanks het reces volg ik het nieuws natuurlijk wel. Kijk, Nederland is een bondgenoot van de VS. Desondanks, maak ik me, net als iedereen, zorgen over hoe dit zich in de komende tijd zal ontwikkelen. Het lijkt in ieder geval niet op meer stabiliteit uit te draaien. Over het vuurwerk. De VVD is vooralsnog tegen een algeheel vuurwerkverbod. In de komende tijd gaan we dat gedegen met elkaar bespreken. Ontegenzeggelijk viel er weer veel drama met vuurwerk te noteren tijdens de Oudjaarviering, maar we willen niet dat de goeden onder de kwaden lijden. Ik was ook bij vrienden die vuurwerk afstaken. Als dat op een gecontroleerde manier gebeurt, hoeft de traditie niet afgeschaft te worden wat mij betreft. Maar ik begrijp de sentimenten, elke dode door vuurwerk is er een te veel, dus dat wordt nog een pittige discussie binnen de partijgeledingen."

Asbest
Op het gebied van arborechten, als werknemers op de werkvloer in gevaar zijn, komt Bart in actie.
"Ik had geen rol in de stikstof en PFAS-discussie, ik richt me meer op de gevaren van Chroom-6 en asbest. Met mijn evenknie binnen de partij, Erik Ziengs (portefeuille milieu), ben ik bezig om de hele keten om asbest heen beter te organiseren. In België mag je asbest gewoon aan de kant van de weg zetten. Dat gaat qua veiligheid misschien een beetje ver, maar in Nederland zijn we soms roomser dan de paus. Je moet het allemaal niet overdrijven. Asbestverwijdering is gebaat bij een betere, strakkere organisatie. Minder kostbare oplossingen zijn voorhanden. Een ander arbo-gerelateerd item is de onveilige situaties waarin mensen op daken aan het werk zijn, bijvoorbeeld bij het plaatsen van zonnepanelen. In het buitenland wordt de boel met hekken beveiligd, daar vallen hier nog stappen in te zetten."

ADM-testen
Een ander ding dat Bart graag bespreekbaar wil maken, zijn ADM-testen op de werkvloer.
"Dus via een blaastest testen of er sprake is van overmatig alcohol-, drugs of medicijngebruik. Behalve in de luchtvaart, de treinsector en in het verkeer mag je als werkgever je personeel hier niet zomaar op controleren. Maar er zijn natuurlijk nog veel meer andere gevaarlijke beroepen te bedenken (boom- en gewone chirurgen bijvoorbeeld). Als er een vermoeden bestaat dat iemand wellicht dronken of anderszins minder capabel op de werkvloer verschijnt, moet zo iemand getest kunnen worden en daarna naar huis worden gestuurd."

Cheyenne Toetenel

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>