<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
D66-raadslid Boris van Overbeeke wil een duurzamer Delft.
D66-raadslid Boris van Overbeeke wil een duurzamer Delft. (Foto: Willem de Bie)

Politiek: Boris van Overbeeke (D66)

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Boris van Overbeeke van D66.

Welke opleiding heeft u genoten?
Ik ben geboren in Breda en heb daar op de basisschool gezeten en het vwo gedaan. Daarna werd het Technische Bestuurskunde aan de TU in Delft en Kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in politiek maar de trigger om lid te worden van D66 was rond 2010 toen Alexander Pechtold als eerste weerwoord gaf aan het populistische geschreeuw van Geert Wilders. Dat was voor mij het laatste zetje om lid te worden van D66. Ik was vroeger thuis altijd al geïnteresseerd in alles wat er gebeurde, uit school zat ik vaak eerst de krant te lezen. In Delft heb ik samen met anderen de campagne voor de Tweede Kamer georganiseerd. Laura Wytema, eerder raadslid voor D66, heeft mij overgehaald om me verkiesbaar te stellen voor de gemeenteraadsverkiezing van 2014. Ik eindigde op nummer 9 en werd in 2016, toen er een fractielid vertrok, lid van de Delftse gemeenteraad. Politici die mij inspireren zijn Hans van Mierlo, Els Borst en Barack Obama.

Waarom koos u voor uw partij?
Omdat bij D66 mensen zitten die dezelfde dingen het allerbelangrijkste vinden. Een schoon klimaat, goed onderwijs en een sterk Europa en we met deze idealen niet langs de zijlijn blijven staan maar ze ook voor elkaar krijgen. D66 is sociaal-liberaal, waarbij we het individu als uitgangspunt nemen. Natuurlijk 'gelijke kansen voor iedereen', waarbij D66 meer uitgaat van de realiteit dan bijvoorbeeld de VVD, daar is het meer dogmatisch. D66 heeft een sterke middenkoers waar veel mensen zich bij thuis voelen.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Duurzaamheid: is voor mij heel belangrijk. Delft moet, veel meer dan nu, een duurzame stad worden. We zijn het de mensen na ons verplicht een stad te geven waar het even prettig wonen is als nu, met dus een hoge graad van duurzaamheid. D66 is daar pragmatisch in, geen holle uitspraken, maar doen. Langzaam maar zeker zien ook de meer behoudende partijen dat dit prioriteit 1 is; zo kwam het CDA afgelopen week met een discussiestuk waar duurzaamheid ook hoog staat genoteerd.

Delft loopt helaas achter als het gaat om duurzaamheid. Dat moet anders en sneller, juist in Delft, met onder meer de TU en andere innovatieve bedrijven, zo veel mogelijkheden! We kunnen het bij de gemeente prachtig verwoorden en opschrijven maar de daden blijven te veel uit. Meer OV en fietsen, minder auto's. Meer isolatie van huizen en gebouwen, meer zonnepanelen, meer 'groene' en innovatieve economie. En alles vooral sneller. Voor mij is duurzaamheid de belangrijkste reden om raadswerk te doen.

Parkeren: Ik vind het ongelofelijk zonde dat we zo'n groot deel van de stad laten bezetten door stilstaand blik; ik wil die ruimte teruggeven aan de mensen. En dus meer betaalbare parkeerlocaties aan de rand van de stad.

Cultuur: We hebben een prachtige historische binnenstad en het is ons rijke culturele aanbod dat die stad tot leven brengt. Wel moet er meer aandacht en dus ook geld komen voor kleinschalige evenementen en projecten, vooral in de buitenwijken, de binnenstad is al goed bedeeld.

Het geld gaat nu vooral naar een paar grote culturele organisaties, dat is prima, maar wellicht zou de verdeling tussen de grote en kleinere aanbieders nog 's kritisch bekeken moet worden.
Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
Het laatste succes is dat we, naar aanleiding van ons initiatief, alles op alles gaan zetten om ervoor te zorgen dat er geen Delftse kinderen meer beginnen met roken. Of stoppen met roken. Op alle locaties waar kinderen komen zoals speelplaatsen, sportkantines, schoolpleinen, buurthuizen, enzovoort.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
Op dit moment lopen we ver achter op onze duurzaamheidsdoelen, vooral CO2. Ik wil dat we aan het einde van deze periode op koers komen om die doelen wel te halen, zodat Delft ook voor onze kinderen en kleinkinderen een fijne stad is om te wonen. Niet alleen mooie woorden en doorwrochte nota's, maar een rationele strategie: plannen waarmee je bij wijze van spreken morgen aan kunt beginnen.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Ik zou willen dat de stad en de politiek elkaar nog beter weten te vinden; we doen ons werk nu tamelijk in de luwte. Volgens mij is het in een democratie voor iedereen goed als er een sterke band en betrokkenheid is tussen de mensen in de stad en de mensen die gekozen zijn om de stad een tijdje te besturen.

We hebben een Werkgroep Vergadermodel - vreselijk woord! – waarin we het overleg met de Raad en met de bewoners beter toegankelijk maken. Niet achteraf, als alle partijen hun standpunt al hebben bepaald, nog 's vragen wat 'men' er van vindt, nee eerst wat we noemen 'beeldvorming', weten wat de bewoners er van vinden. Een soort wijkschouw, er een beeld bij krijgen.

En praktisch: alle vergaderingen op donderdag in 'open' zalen, zodat iedereen erbij kan zijn en zorgen dat iedereen tijdig weet welke agendapunten er worden behandeld. Meer naar de wijken, het klinkt zo logisch, maar het gebeurt te weinig…

Willem de Bie

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>