Afbeelding
Foto: Tiemen vd Reijken

Dubbel Delft 2/11

Algemeen

DELFT – De Delftse spoorzone is al bijna een eeuw onderwerp van gesprek en werk. Tussen 1924 en 1927 werd de 'Hollandse Lijn', het traject Amsterdam - Haarlem - Leiden - Den Haag HS - Delft - Schiedam - Rotterdam, voorzien van stroom. Ofwel geëlektrificeerd, en dat met 1500 volt gelijkspanning. Vanaf de jaren dertig werd een groot deel van de spoorwegen in Nederland geëlektrificeerd met dit systeem. In 2003 was ongeveer driekwart van het Nederlandse spoorwegnet geëlektrificeerd, zo'n 2064 van de 2811 kilometer. Voor de techneuten: destijds heeft men gekozen voor 1500 volt gelijkspanning omdat de techniek nog niet zover was. Door het ontbreken van geschikte isolatie was het moeilijker om motoren met een hogere spanning dan zo'n 700 volt in te bouwen, en dus werden het twee motoren vanwege de toename van gewicht en formaat in een draaistel. Nadeel van deze lage spanning is dat er flink stroom wordt, wat weer als gevolg heeft dat het spanningsverlies fors op kan lopen. Er zijn veel voedingsstations - om de 4 tot 15 kilometer - en een dubbele bovenleidingdraad nodig om dat enigszins tegen te gaan. Als de stroomsterkte te hoog wordt door zware optrekkende treinen binnen dezelfde spanningssectie, kan de spanning inzakken. Tiemen vd Reijken maakte zijn foto in de jaren zestig, toen de trein van begane grond naar een viaduct werd geleid. Tijdelijk was er zowel het oude bestaande spoor, een hulpspoor meer richting Phoenixstraat zodat het viaduct kon worden gebouwd, en op de kopse kanten van het viaduct een dijklichaam waarop de trein hoogte kon winnen. Wat verder in de bouw van het viaduct kon dat spoor ook gebruikt kon worden om materialen aan te voeren. Vooral het werk aan de bovenleiding, waar de trein de stroom vanaf haalt, is handwerk. Op de foto zijn twee ladders waarop gewerkt wordt aan die bovenleiding. Het zijn bewust houten ladders: die isoleren zo goed dat je kan werken zonder dat de stroom er af moet. Overigens horen die ladders (met kleine treinwieltjes) eigenlijk op de rails, vallen ze minder snel om. Rechts is een landmeter bezig om te kijken of 't allemaal wel recht staat. Het viaduct is gebouwd van 1961 tot 1965, en gesloopt in 2015. Vanaf dat moment rijdt de trein door de nieuwe Willem van Oranjetunnel.

Afbeelding