<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, in gesprek met jongeren bij De Border
Staatssecretaris van VWS, Paul Blokhuis, in gesprek met jongeren bij De Border (Foto: )

Jongeren 'tuinieren' in proeftuin maatschappelijke diensttijd

Investeren in tijd om je toekomst te waarborgen

DELFT - Op 31 januari was de kick-off van de proeftuin van de Maatschappelijke Diensttijd in Delft, Time 4 Your Future. Een proeftuin geleid vanuit Delft voor Elkaar in samenwerking met Human Security Collective en het ROC Mondriaan.

Door Ruud Stift

Het project Time 4 Your Future (T4YF) kent een aantal ingrediënten. Naast het verrichten van vrijwilligerswerk wonen de deelnemers ook een aantal inspiratiesessies bij, bedoeld om nader kennis te maken met elkaar, in groepsverband na te denken over datgene wat er in de samenleving speelt en hoe je daar zelf aan zou kunnen bijdragen. Daarnaast zijn er trainingen over actief luisteren en jezelf presenteren, doelbewust gekozen om de deelnemers goed voor te bereiden op hun vrijwilligerswerk.

Eerste fase
Projectleider van T4YF, Ron Rietkerken van Delft voor Elkaar: "De eerste fase van dit project is succesvol afgesloten. De 60 deelnemende jongeren die in juli hun certificaat ontvingen hebben zich voor allerlei maatschappelijke initiatieven ingezet; van het ondersteunen van andere jongeren tijdens vissen, het wandelen met ouderen tot het organiseren van allerlei activiteiten. Uit evaluatie bleek dat iedereen die deelnam een waardevolle ervaring rijker is. Met veel nieuwe inzichten wordt in oktober gestart met een volgende groep. Deze fase biedt plaats aan 90 jongeren in de leeftijd van 15 t/m 23 jaar. Hier zijn inmiddels 35 plekken gevuld, dus jongeren kunnen zich nog aanmelden. ZonMw, de Nederlandse financieringsorganisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie, bood ons de mogelijkheid deze proeftuin te starten. Het hele project loopt tot maart 2020."

Doelgroepen
Delft telt een groot aantal vroegtijdige schoolverlaters, op alle opleidingsniveaus. Dit project bedient landelijk gezien de grootste doelgroep, maar liefst 150 jongeren. Tijdens de eerste fase hadden we een selectieve groep. In fase twee zetten we in op meer diversiteit. Een jongere uit Tanthof weet bijvoorbeeld niet hoe een leeftijdsgenoot in Buitenhof woont en waar hij/zij mee worstelt. Tijd investeren in je toekomst. Vergelijk het met zwemmen: je moet er even vol voor gaan, maar je hebt er je hele leven plezier van. In de zes maanden die ze vrijwillig bij een maatschappelijke organisatie werken, ontdekken de jongeren of ze een bepaalde richting leuk vinden, zoals de zorg. Ze leveren een dienst aan de samenleving, bijvoorbeeld door het doen van vrijwilligerswerk bij een sportclub of op een festival. De aangesloten organisaties begeleiden en leren de jongeren nieuwe vaardigheden. In Delft zijn o.a. Hudito, Molen de Roos, Pieter van Foreest en Delft voor Elkaar bij het project betrokken."

Verbinding
"De maatschappelijke diensttijd bereidt de jongeren voor op hun toekomst en draagt bij aan een sterkere, mooiere en meer inclusieve samenleving. Meer verbinding ook, het helpt in de strijd tegen polarisatie. Verschillen tussen jongeren met een andere achtergrond vallen weg, stereotypen worden doorbroken. Staatssecretaris Paul Blokhuis zei tijdens zijn bezoek aan Jongerencentrum de Border: 'Jongeren worden rolmodellen voor leeftijdsgenoten in hun eigen wijk.' Burgemeester Marja van Bijsteveldt, onze ambassadeur, vulde dit aan met: 'Een jongere die solliciteert met vrijwilligerswerk op het CV heeft voor mij meer waarde dan een diploma. Vrijwilligerswerk is een must voor je persoonlijke ontwikkeling!' Ontdek de beste versie van jezelf!" Aanmelden voor 10 oktober via: time4yourfuture@delftvoorelkaar.nl Zie: www.delftvoorelkaar.nl

Denise Rontberg

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>