Miranda Voogt, Delfts raadslid voor de VVD
Miranda Voogt, Delfts raadslid voor de VVD

Politiek: VVD raadslid Miranda Voogt

Algemeen

DELFT - Het bestuur van de stad is in handen van door inwoners gekozen gemeenteraadsleden. Delft heeft 39 raadsleden die als volgt verdeeld zijn: GroenLinks (7), STIP (6), D66 (5), Onafhankelijk Delft (5), VVD (3), CDA (3), SP (3), PvdA (3), ChristenUnie (2) en Stadsbelangen (2). Met enige regelmaat laten we u kennismaken met een van de politici van deze tien partijen. In deze aflevering: Miranda Voogt van de VVD.

Welke opleiding heeft u gevolgd?
Als kind zat ik op school in de Buitenhof, op basisschool De Horizon. Daarna heb ik met veel plezier de havo gedaan op het CLD in Delft en bedacht dat het leuk zou zijn om aan de Haagse Hogeschool HBO-Verpleegkunde te gaan studeren. Na het hbo ben ik verder gaan studeren aan de Universiteit Utrecht en afgestudeerd in de Sociale Wetenschappen, richting zorg en welzijn.

Wanneer ontstond uw interesse in politiek en wie was uw grote voorbeeld?
Mijn interesse in de politiek is ontstaan in 2009. Voor die tijd werkte ik al enige jaren voor de gemeente Den Haag en werd in dat jaar beleidsadviseur Welzijn. Dat betekende onder andere dat ik ging werken voor een wethouder van Groen Links. Ik heb het hele werkproces rondom de lokale politiek mezelf eigen gemaakt en raakte geïnteresseerd in de lokale democratie. Ik dacht: 'Daar gebeurt het, daar wil ik onderdeel van zijn om een verschil te maken voor de samenleving'. Ik ben me gaan verdiepen in de verschillende politieke partijen en koos al vrij snel daarna voor het liberale gedachtengoed van de VVD.

Waarom koos u voor uw partij?
Die zoektocht naar informatie over onze democratie bracht mij uiteindelijk bij de VVD. Dat was de partij die mij op dat moment het meest aansprak en nog steeds het meest bij mij past. Het liberalisme betekent dat wij een samenleving willen waarin mensen zo veel mogelijk vrijheid hebben en zo min mogelijk dingen opgelegd krijgen vanuit de overheid. Het is de partij waarvan je mag denken wat je wil en mag zijn wie je bent, zo lang je de ander niet schaadt. Het is ook de partij die mij aanspreekt op mijn eigen verantwoordelijkheid. Om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor mijn leven. Het heeft mij in ieder geval aangespoord om economisch zelfstandig te zijn en niet afhankelijk te zijn van een partner of van de overheid. Dit zijn voor mij belangrijke liberale grondwaarden en tevens de rode draad in mijn leven.

Hoelang maakt u deel uit van de gemeenteraad?
Sinds maart 2018 ben ik gemeenteraadslid namens de VVD. Daarvoor was ik al twee jaar commissielid.

Wat zijn uw aandachtsgebieden in de raad en wat trekt u daarin?
Mijn aandacht richt zich met name op het sociaal domein, werken en wonen. Veel mensen denken van niet, maar de VVD is een sociale partij. Wij vinden het belangrijk dat iedereen mee kan doen aan de samenleving. De overheid schept daar de randvoorwaarden voor, zodat er gelijke kansen ontstaan voor iedereen. Daar waar nodig verleent de overheid bijstand, want niet iedereen heeft dezelfde mogelijkheden. Voor mensen die zichzelf kunnen redden moeten wij de zorg en ondersteuning goed regelen. Ik let er dus bijvoorbeeld op dat de gemeente bijdraagt aan gelijke ontwikkel- en ontplooiingskansen, en dat de Delftse middenklasse, die het momenteel zwaar heeft, financieel niet onevenredig veel belast wordt. Voorstellen die veel geld kosten en dus hogere belastingen, bekijk ik kritisch en weeg de verschillende belangen af.

Op welke resultaat van uw politieke inspanningen bent u trots, m.a.w. wat heeft u voor de Delftse bevolking bereikt?
Trots ben ik op het feit dat dankzij de VVD de gemeentelijke belastingen niet nog verder zijn gestegen. Het zag er even slecht uit voor Delft en voor de belastingbetaler, want de schulden van de stad bleven maar stijgen. De VVD heeft de Delftse stadsschuld niet verder op te laten lopen. U merkt er waarschijnlijk weinig van, maar u begrijpt dat het zeer onverstandig is om meer geld uit te geven dan er binnenkomt en schulden dien je natuurlijk zo snel mogelijk af te lossen. Zo werkt dat bij u en zo werkt dat volgens de VVD ook voor de gemeente.

Wat zou u in uw raadsperiode nog willen verwezenlijken?
In deze raadsperiode zou ik heel graag willen bereiken dat er eindelijk eens gestart gaat worden met het bouwen van koop- en huurwoningen voor jonge Delftse gezinnen en startende Delftenaren. Het is namelijk heel erg belangrijk om deze Delftenaren in Delft te houden. Nu vertrekken veel van onze jongeren naar buiten de gemeentegrenzen omdat zij in Delft geen woning kunnen huren of kopen en dat vind ik erg jammer. Daarnaast zijn deze nieuwe woningen ook hard nodig om de mensen vanuit een gesubsidieerde sociale huurwoning door te kunnen laten stromen naar een volgende woning. Daarmee ontstaat er ruimte op de woningmarkt.

Zou u aan de Delftse politiek iets willen veranderen, zo ja, wat en waarom?
Wat ik heel graag voor Delft zou willen, is dat de lokale lasten omlaaggaan en Delft niet meer de duurste gemeente is om in te wonen. En dus dat de Delftse raadsleden wat beter zouden moeten letten op het huishoudboekje en kritisch kijken naar de uitgaven van de gemeente. Het is logisch om te willen weten of Delft voldoende terugkrijgt voor het geld dat zij uitgeeft. Ik vind het daarom ook erg belangrijk dat de gemeenteraad meer inzicht krijgt in de effecten van het uitgegeven geld. Als je een auto koopt kijk je zelf ook kritisch, want je wilt dat de auto niet te duur is en je van A naar B brengt. Je zegt niet: 'De buitenkant is erg mooi en de auto heeft 4 wielen. Helaas zonder motor...'

Waarom is de foto die u gaat opsturen een favoriet?
Dit is mijn favoriete actiefoto, genomen op een spannende dag op het circuit van Zandvoort. De foto geeft mijn passie voor motoren en snelheid goed weer. Ik houd wel van een beetje snelheid en een uitdaging op zijn tijd.