Foto: Gerard van Breemen

Lezing Oostvaardersplassen bij De Papaver

DELFT - Wie kent ze niet: de Oostvaardersplassen? Regelmatig in het nieuws de afgelopen tijd.

In zuidelijk Flevoland schiep de natuur een groot moerasgebied met rietvlaktes, ruige graslanden en waterplassen.
Laatst nog was er de discussie over het afschieten van de edelherten in het unieke natuurgebied.

Vogelsoorten
Vele vogelsoorten wisten de Oostvaardersplassen te vinden, waaronder een aantal die decennia lang als broedvogel uit Nederland verdwenen waren. De zilverreiger en de zeearend zijn iconische soorten die hun weg naar Nederland via de Oostvaardersplassen hebben gevonden.

Edelherten
Om graslanden tot ontwikkeling te brengen, als fourageergebied voor ganzen, zijn er Heckrunderen, konikpaarden en edelherten in het gebied losgelaten. Daarmee zijn het grazige deel van de Oostvaardersplassen en het uitgestrekte rietmoeras onlosmakelijk met elkaar verbonden.

Jubileum
In 2018 bestond de Oostvaardersplassen 50 jaar. Vijftig bewogen jaren waarin het gesprek over 'natuur' en 'natuurbeheer' vaak op de agenda stond.

Boswachter Hans-Erik Kuypers vertelt over het gebied en hun bewoners en de wijze waarop Staatsbosbeheer ermee omgaat.

De lezing wordt gehouden in Duurzaamheidscentrum De Papaver.

Informatie
Datum: Donderdag 14 februari.

Tijd: 20.00 uur – 22.00 uur.

Toegang: gratis. Kom op tijd, want vol is vol!

Adres: Korftlaan 6, 2616 LJ DELFT.
Telefoon: 015-3649238.

Meer berichten
 
CustomHtml_1