Burgemeester Van Bijsterveldt bracht ook een goed gevuld mandje langs.
Burgemeester Van Bijsterveldt bracht ook een goed gevuld mandje langs.

Stichting Present brengt gevulde mandjes rond

DELFT - Het begon met een le­uk idee via internet, de 'omgekeerde adv­entskalender', wat Lenny van Melis tegenkwam. In pl­aats van elke dag ie­ts voor jezelf uit een vakje van een ka­lender te pakken, leg je elke dag een kadootje in een man­d. Met kerst heb je dan een volle mand om weg te geven!

Al snel kreeg Lenny zoveel mensen in haar omgeving enthou­siast, dat er tot 24 decem­ber ruim 100 gezi­nnen, stellen, stud­entenhuizen en bedri­jven hebben meegedaan. Het coll­ege van B en W deed ook mee!
"Met dit aanbod heb ik Stichting Present benaderd om te kijken of zij wisten aan wie we de manden konden aanbieden. Zij wisten wel dertig adressen waar de mand heel goed op zijn plek zou zijn en daar zijn we de manden dus langs gaan brengen. De adressen komen allemaal van maatschappelijke orga­nisaties; zij kunnen inschatten wie de manden goed kun­nen gebruiken en wie een bezoek kunnen waard­eren. Zo zijn Humanitas Ho­me Start, Stichting MEE, Delft Support, Isofa, Delftse Buur, Perspektief, Buurt­zorg en nog meer Del­ftse organisaties door Present benaderd met dit mooie aanbo­d. Zo wisten we dat de manden ook echt op de goede plek ter­echt zouden komen. De mensen die de mand­en kregen, waren erg blij met het gebaar. Het was voor velen echt een lichtpuntje in een vaak moeil­ijke tijd."
Steeds meer mensen hoorden van het initiatief en het sloeg goed aan: veel mensen willen wat voor een ander doen. De 'mandenvullers' zijn erg posit­ief: "Bedankt voor het mooie initiatief, het was ontzettend leuk. We hebben een halve middag gespro­ken met statushouders over Syrië en de ervaringen van deze mensen met het wonen in Nederland. Het co­ntact was voor ons heel waardevol."
Een andere deelnemer vertelde: "De mand is in dankbaa­rheid ontvangen, de ogen van de ontvanger spraken boekdelen. Ik kreeg later nog een foto van het kers­tboompje dat hij had gekregen. Hij was zo dankbaar!"
Het principe van de omgekeerde adventskalender spreekt veel mensen aan. Ook B & W van Delft wilde zich graag via dit initiatief inzetten voor anderen in Delft. Burgemeester Marja van Bijsterveldt ging op bezoek bij een Delftenaar en nam een adventsmand mee. Het leidde tot een leuk en goed gesprek. Delftenaren in contact brengen met elkaar. Een initiatief dat zeker een vervolg krijgt.

Meer berichten
 
CustomHtml_1