Eén van de toekomstige woonlocaties in Delft is de omgeving Staalweg.
Eén van de toekomstige woonlocaties in Delft is de omgeving Staalweg.

Prettige en werkbare afspraken rondom ´Langer en weer thuis wonen´

Delftenaren moeten langer thuis kunnen blijven wonen. Of wéér thuis kunnen gaan wonen. Dit is de mening van de Delftse woningcorporaties, aanbieders van zorg en welzijn en de Gemeente Delft.

Hiertoe hebben deze partijen kortgeleden het convenant ´Langer en weer thuis´ ondertekend. Ouderen, volwassenen én jongeren met een hulpvraag blijven steeds langer zelfstandig wonen. Vaak is dan ook meer zorg nodig en de juiste voorzieningen in de buurt. Wethouder Karin Schrederhof van onder meer Wonen: "Dit vraagt om een verbetering en versterking van de goede samenwerking op het gebied van wonen, de omgeving, welzijn en zorg. Niet vrijblijvend, maar volgens prettige en werkbare afspraken. Zodat mensen gemakkelijk hun eigen weg kunnen vinden. Met wat hulp als dat nodig is. Ik ben er trots op dat dit gelukt is met het convenant."
Gemeente, woningcorporaties, partners in zorg en welzijn, de zorgverzekeraar en het zorgkantoor en inwoners moeten goed samenwerken. Zodat Delftenaren mee kunnen blijven doen in de samenleving. Met deze afspraken slaan de partijen de handen ineen voor een sterke en sociale stad, met aandacht voor wonen, zorg en ondersteuning op maat voor wie dat nodig heeft. En met voldoende voorzieningen die mensen helpen om mee te doen in de Delftse samenleving. De partijen zijn Gemeente Delft, DSW Zorgverzekeraar/Zorgkantoor DSW, Woningcorporaties Vestia, Vidomes en Woonbron, Pieter van Foreest, Careyn, Direct Zorg, Perspektief (en cliëntenraad), GGZ Delfland, LIMOR (en cliëntenraad), IPSE de Bruggen, Delft voor Elkaar, de huurdersraden van Vidomes, Vestia en Woonbron.
Ook partijen die nieuw toetreden in Delft en het convenant onderschrijven zijn welkom zich aan te sluiten bij dit samenwerkingsverband.

Meer berichten
 
CustomHtml_1