<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Logo delftopzondag.nl
Drieka Noordermeer: "We kruipen als het ware in de huid van mensen met dementie. (Foto: Gerard Vellekoop)
Drieka Noordermeer: "We kruipen als het ware in de huid van mensen met dementie. (Foto: Gerard Vellekoop) (Foto: Gerard Vellekoop)

"Het belangrijkste vind ik dat iemand zorg krijgt die bij diegene past"

Op dinsdag 30 oktober, overhandigde ActiZ de publicatie 'Aan het werk in het verpleeghuis' aan minister Hugo de Jonge en later vanmiddag aan Helma Lodders, de voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Pieter van Foreest medewerker Drieka Noordermeer, trainer en Dementia Care Mapper, vertelt in deze publicatie over Dementia Care Mapping, robotica en domotica en hoe deze methode en middelen bijdragen aan het welbevinden van de bewoners.

Merkbare verandering
"Pieter van Foreest zet zich al lange tijd in voor persoonsgerichte zorg, maar dankzij de extra gelden hebben we meer ruimte voor verdieping gekregen. Zo bieden we de teams trainingen op het gebied van persoonsgericht werken. Daarnaast werken we aanvullend met Dementia Care Mapping (DCM), een observatiemethode om het welbevinden van mensen met dementie in kaart te brengen. De inmiddels 22 opgeleide 'mappers', waarvan ik er één ben, observeren bewoners (in een huiskamer) gedurende zes uur. We kruipen als het ware in de huid van mensen met dementie. Dit levert heel veel inzicht op over gedrag van cliënten en hoe zij welbevinden ervaren. We delen die informatie met de teams, zodat zij dit kunnen gebruiken om de zorg (nóg) meer op maat te bieden. Zelf combineer ik het 'mappen' met mijn werk als trainer. Naast de trainingen in persoonsgericht werken, verzorg ik trainingen in de zogenoemde 'leerlijnen' die we opzetten voor de verdere ontwikkeling van onze medewerkers. Op dit moment richten we ons daarbij op de gastheren en gastvrouwen: een nieuwe functie binnen de organisatie, zij zijn hét gezicht in de huiskamers van onze locaties. We hebben deze mensen en ander nieuw personeel kunnen aantrekken en leiden steeds meer nieuwe mensen op. Daarnaast investeren we in robotica en domotica, allemaal middelen die kunnen bijdragen aan het welbevinden van mensen. Ook heel fijn is de app die het invullen van verschillende formulieren overbodig maakt. Dat zijn allemaal dingen die het werkplezier vergroten."

Verschil
"Het is duidelijk dat bewoners de veranderingen prettig vinden en dementia care mapping ons helpt om nog persoonsgerichter te werken en mensen nog meer als individu te zien. Je leert echt naar mensen kijken. Daardoor weten we vaak eerder waar iemand behoefte aan heeft en kunnen we daar op inspelen. Zo is er een mevrouw die vroeger altijd met haar drie dochters gezongen heeft. Als zij verdrietig lijkt te worden, helpt het echt om haar een filmpje te laten zien van haar zingende dochters. Dat doet haar goed. Door gedrag te kunnen voorspellen en daar op te kunnen anticiperen, is minder psychofarmaca nodig. Wat ook goed doet, is de grotere betrokkenheid van mantelzorgers bij de zorg dankzij het gebruik van de sites Caren Zorgt en het Familienet. Op die eerste site kun je informatie delen, zoals algemene rapportage, metingen en het zorgplan, zodat mantelzorgers meteen op de hoogte zijn. Het Familienet was een landelijk initiatief waar we enthousiast over waren en hebben geïmplementeerd. Familienet zetten we echt in om te laten zien welke activiteiten we ondernemen en er zijn steeds meer mantelzorgers die daar zelf iets op posten. Op de woongroep waar ik werkte, werd dit met veel enthousiasme ontvangen. Het is leuk om te zien dat dit ook echt leeft en er steeds meer gebruik van wordt gemaakt. Dat versterkt de onderlinge betrokkenheid. Evenals de aanwezigheid van gastheren en gastvrouwen in de huiskamers, die door bewoners als een baken worden gezien. Door hun aanwezigheid brengen zij rust en vertrouwen. We doen het echt met elkaar."

Kijken naar de toekomst
"Het aanbod van zorginnovaties groeit snel. Als zorgorganisatie investeren we in robotica en domotica, allemaal middelen die kunnen bijdragen aan het welbevinden van mensen en het werkplezier vergroten. Maar het allerbelangrijkst vind ik dat iemand de zorg krijgt op de plek en in een setting die bij hem of haar past en dat ze zichzelf kunnen zijn. We moeten de maatschappij meer bij de zorg betrekken. In mijn ogen wordt de zorg voor oudere mensen nog te vaak als een last gezien. Daarom is het zo belangrijk om die buitenwereld nog meer naar binnen te halen en jonge mensen te enthousiasmeren voor de zorg. Mensen zeggen wel eens tegen mij: 'het zal wel saai zijn wat je doet. Of, nog erger, dat ze denken dat je in de zorg alleen billen wast.' Terwijl het zo'n mooi en dankbaar beroep is waarin je heel veel te bieden hebt en je jezelf kan blijven ontwikkelen. Daarom zeg ik altijd: werken in de zorg, hoe mooi is dat?"

Naast het interview met Drieka Noordermeer van Pieter van Foreest, staan er nog 51 andere interessante interviews van andere zorgorganisaties in de publicatie.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419594&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 

<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9419598&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=delftopzondag.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=260,261,262" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>