Volgens KNNV-secretaris Cor Nonhof gaat het nog steeds goed met de natuur in Delft (Tekst en foto: Esther Luijk)
Volgens KNNV-secretaris Cor Nonhof gaat het nog steeds goed met de natuur in Delft (Tekst en foto: Esther Luijk)

Gevolgen droogte nog prima onder controle in Delft

Algemeen

Dat het al een hele tijd erg droog en warm is, is niemand ontgaan. En terwijl wij ons druk maken om zaken als zwembadjes vullen en de plantjes in leven houden, houden ze zich bij het Hoogheemraadschap Delfland bezig met zaken van een iets serieuzer kaliber.

Waar andere Waterschappen in Nederland uit alle macht de dijken proberen nat te houden om scheuren te voorkomen, doet het Hoogheemraadschap van Delfland dat juist niet, volgens communicatieadviseur Anja van Rijn. "Dat komt omdat het om een ander soort dijk gaat. Uit onderzoek is gebleken dat het nathouden van veendijken niet bijdraagt aan het wel of niet scheuren ervan, dus de dijken met water besproeien heeft in ons gebied geen toegevoegde waarde."

Maatregelen
Wel worden er andere maatregelen genomen tijdens deze droogte om de veiligheid van de dijken te waarborgen. "We controleren de droogtegevoelige dijken elke dag. De inspecties zijn preventief. We registreren om welke dijk het gaat, hoe groot en hoe diep eventuele scheuren zijn en monitoren of deze groter worden. Mochten zich zorgelijke situaties voordoen, dan vullen we de scheuren met klei of kleikorrels. Tot nu toe hebben we nog geen reparaties hoeven doen. Er is geen reden tot zorg, alles is prima onder controle."

Zoet water
Door het tekort aan neerslag, daalt het waterpeil in de grachten en in de grond. Een ander belangrijk aandachtspunt van het Hoogheemraadschap van Delfland is daarom het aanvoeren van voldoende zoet water. "Het water geeft tegendruk aan de dijken", vertelt Van Rijn. "Zonder die tegendruk wordt de dijk instabiel. Maar daarnaast is het zoete water ook nodig om het waterstelsel in balans te houden. Als er te weinig zoet water is, krijgt het zoute water de overhand en treedt er verzilting op. Dat is niet goed voor de bodem en de bomen en planten. Sinds enkele weken halen we daarom zoet water uit het Brielse Meer, dat we met de gemalen de goede richting op kunnen sturen."

Slootjes
Met het toegevoerde water kunnen de grote waterwegen dan misschien op peil worden gehouden, dat geldt helaas niet voor alle kleine slootjes, ookwel de haarvaten van het waternetwerk genoemd. "Die kunnen we helaas niet bijvullen en die zouden dus droog kunnen vallen als mensen bijvoorbeeld het water gebruiken om hun grasveld mee te besproeien", zegt Van Rijn. "We vragen daarom wel aan de mensen om zuinig om te gaan met het zoete water."

Dat zoete water hebben de planten en dieren namelijk hard nodig. Hoewel het tot nu toe erg meevalt met het effect van de droogte op de flora en fauna in Delft, volgens Cor Nonhof, secretaris van de KNNV Delfland, vereniging voor veldbiologie. "Het ziet er ernstiger uit dan het is", vertelt hij. Hij wijst naar het braakliggende terrein waar vroeger de Vroom en Dreesman stond. "Kijk maar naar dit terrein. Binnen een paar weken, dus tijdens de droogte, zijn er een heleboel planten gegroeid. Het is misschien onkruid, maar het is wel groen en gezond en het krijgt echt geen water hoor. De wortels van de planten gaan door de 'stress' van het geen water hebben opzoek naar dieper liggend water. Het is een mooie plek om te laten zien dat de meeste planten en bomen nog gewoon toegang hebben tot het grondwater. Het Hoogheemraadschap doet het dus goed met het op peil houden ervan."

Gras
Maar hoe zit het dan met het bruine en dorre gras, wat je op heel veel plekken in Delft ziet? Nonhof: "Dat is niet dor en dood omdat het droog en warm is, maar het is dor en dood omdat het gewoon z'n levenscyclus heeft doorlopen. We hadden al heel vroeg in het jaar mooi en warm weer, waardoor het gras sneller in bloei stond dan normaal en dus ook wat eerder in het jaar doodgaat dan normaal. Dit is eenjarig gras en sterft daarom af. De zaden blijven echter in de grond zitten dus volgend jaar komt het gewoon weer terug. Op de flora heeft de droogte dus nog niet heel veel invloed in Delft." Volgens Nonhof heeft het wel zin om het gras in je tuin of op een sportveld water te geven. "Dat gaat vaak om meerjarig gras en heeft dus ook het hele jaar door water nodig. En de planten in je tuin, die geen toegang hebben tot grondwater, moet je natuurlijk ook water geven. Maar zodra de planten in de volle grond staan, hoeft dat eigenlijk niet. Dan worden ze lui en groeien hun wortels niet diep."

Tips
Van Rijn heeft nog wel wat praktische tips om water te besparen. "Mocht het nu echt nodig zijn om je tuin of een grasveld te besproeien, doe dat dan het liefste 's avonds. Overdag in de volle zon verdampt het water veel sneller en heeft het gras minder tijd om het water op te nemen. En als je planten in een pot hebt staan, zet er een schotel onder. Dan heeft het groen de hele dag met z'n wortels toegang tot het water en verspil je minder. Het zijn kleine dingetjes waardoor je meer bewust met water om kan gaan."

!