Notaris Erwin Spiekman, wijst u graag op diverse garantieregelingen bij de koop van een nieuwbouwwoning.
Notaris Erwin Spiekman, wijst u graag op diverse garantieregelingen bij de koop van een nieuwbouwwoning.

Garantie op afbouw bij de koop van een nieuwbouwwoning

DELFT – In de koopwoningmarkt, met over het algemeen een grotere vraag dan aanbod, is een nieuwbouwwoning een goed alternatief. Koop je een nieuwbouwwoning van tekening, dan weet je dat je nog wel een tijdje moet wachten tot je je intrek kan nemen.

Het huis moet immers eerst gebouwd worden. Maar dan heb je na verloop van tijd wel een prachtig verblijf. Toch kan er ook iets mis gaan. De bouw kan vertraging oplopen, de plannen moeten worden aangepast en in het ergste geval gaat de bouwer failliet. En dan ben jij als koper de pineut. "Heb je niets geregeld, dan ben je al het geld dat je betaald hebt kwijt", zegt notaris Erwin Spiekman van Westvest Notarissen. "Alsnog laten afbouwen door een andere bouwer? Daar heeft een koper meestal het geld niet voor."

Rekenen op zekerheid
Dat is dan ook precies de reden waarom er een garantieregeling moet zijn. De twee bekendste instanties die een garantieregeling bieden zijn Woningborg en Stichting Waarborg Koopwoningen. "De eerstgenoemde organisatie geeft certificaten af, waarmee afbouw gegarandeerd wordt", legt Spiekman uit. "De woning wordt afgebouwd zonder extra kosten voor de koper. Voorts neemt de nieuwe bouwer de verplichting over om het nieuwe huis af te leveren zonder gebreken. U kunt immers de failliete bouwen daarover niet meer aanspreken."
De basis van Woningborg is dus garantie verstrekken voor nieuwbouwwoningen. Kopers van nieuwbouwwoningen kunnen rekenen op zekerheid. De certificaten zijn allemaal ontwikkeld met het doel zekerheid te brengen in de afgedekte risico´s voor zowel particuliere kopers van nieuwbouwwoningen als zakelijke opdrachtgevers van bijvoorbeeld huurwoningen, zorgappartementen of studentenunits.

Twee typen certificaten
Met twee typen certificaten kan Woningborg de particuliere koper zekerheid bieden. Deze zijn het Certificaat Nieuwbouw en het Certificaat Transformatie. Dit laatste is voor het transformeren van een bestaand gebouw naar een gebouw met een woonbestemming. Beide certificaten geven kopers van een nieuwe of getransformeerde woning de volgende zekerheid.
Dit is de al genoemde afbouwwaarborg. Gaat de bouwonderneming gedurende de bouw onverhoopt failliet, dan zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg een schadeloosstelling. In dit geval conform de vastgestelde regels in de van toepassing zijnde Garantie- en
waarborgregeling.

Kwaliteit van de woning
De tweede zekerheid is de kwaliteit van de woning. Als zich een gebrek voordoet, herstelt de bouwonderneming dit gebrek als dit onder de garanties valt. De meeste onderdelen van de woning hebben een garantietermijn tot zes jaar en drie maanden na de oplevering. Maar bij ernstige technische gebreken is de garantietermijn zelfs tien jaar en drie maanden. Voor een aantal onderdelen geldt een beperkte garantietermijn. Westvest Notarissen, (015) 219 19 99, www.westvest.nl.

Meer berichten
 
CustomHtml_1