Bestuurders van toen en nu. v.l.n.r. Dick Brouwer, Bert v/d Lende, Ada v Bergen, Jacques v/d Berg, An v Swieten (de oprichtster), Arthur de Groot, Riet Geerling, Marjon v Holst, Henk Kloostra (oud-voorzitter). (Foto: Charles Bosboom)
Bestuurders van toen en nu. v.l.n.r. Dick Brouwer, Bert v/d Lende, Ada v Bergen, Jacques v/d Berg, An v Swieten (de oprichtster), Arthur de Groot, Riet Geerling, Marjon v Holst, Henk Kloostra (oud-voorzitter). (Foto: Charles Bosboom) Foto: PR

Stichting Alzheimer DWO viert jubileum op een bescheiden manier

Algemeen

In 1998 richtten de Delftse An en Henk van Swieten, in samenwerking met Alzheimer Nederland, de regionale afdeling Delft-Westland-Oostland (DWO) op, met het idee de hulp en steun rondom dementie dichterbij de mensen te brengen. Nu, twintig jaar later, is die missie nog onveranderd.

Door Esther Luijk

"Dementie is een ongeneeslijke hersenziekte met ingrijpende gevolgen, toch wil ik graag dat het geen negatief stuk wordt", begint secretaris van Alzheimer DWO, Riet Geerling. Ook tijdens de rest van het interview met haar en voorzitter Bert van der Lende komt duidelijk naar voren dat ze een positieve boodschap de wereld in willen helpen. "Veel mensen denken bij dementie voornamelijk aan het laatste stukje van het leven van een persoon met dementie, waarbij diegene vaak in een verpleeghuis woont," vertelt Van der Lende. "Alzheimer DWO probeert zich juist te richten op alles wat er nog wel mogelijk is en hoe we mensen met dementie zo lang mogelijk een volwaardig onderdeel van onze samenleving kunnen laten zijn."

Taboe
Er is veel veranderd in de twintig jaar die verstreken zijn, vertellen de bestuursleden. "Een grote, positieve verandering die heeft plaatsgevonden is het feit dat er scheurtjes zijn gekomen in het taboe rondom dementie", zegt Riet. "Dat is een heel goede zaak. Er wordt meer over de ziekte gepraat en meer aandacht geschonken aan de mensen met dementie zelf." "Dat komt ook omdat de samenleving meer met dementie geconfronteerd wordt", vult Bert aan. "Ouderen worden geacht langer thuis te blijven wonen, waardoor een groter beroep gedaan wordt op de mantelzorgers. Er moet dus ook meer over gesproken worden."

Alzheimer DWO
Een samenleving waarin de mens met dementie begrip ondervindt en waarin mantelzorgers volop steun en hulp ervaren, dat is het doel van Alzheimer DWO. Naast het geven van voorlichting, organiseert Alzheimer DWO Alzheimer Cafés om dit bereiken, waarbij de mogelijkheid wordt geboden aan lotgenoten en hulpverleners om elkaar te ontmoeten. Een ander initiatief van Alzheimer DWO is de Bezoekdienst, waarbij vrijwilligers worden gematcht met een persoon met dementie. "Het dient eigenlijk twee doelen", vertelt Van der Lende. "De vrijwilliger onderneemt in overleg activiteiten met de 'patiënt' en de mantelzorger wordt voor even ontlast. Er wordt vaak te licht gedacht over de impact van dementie op de mantelzorgers. Het is belangrijk dat zij ook regelmatig tijd voor zichzelf kunnen hebben. En daar bovenop komt dat de mensen met dementie een heel leuke dag hebben!" "Denk bijvoorbeeld aan een vrijwilliger die gaat vissen met iemand of een museum gaat bezoeken. Wat veel mensen met dementie ook erg leuk vinden is een levensboek, waarbij oude herinneringen weer tot leven worden gewekt." Daarnaast is Alzheimer DWO een project gestart, in samenwerking met de gemeente, Delft voor Elkaar en Pieter van Foreest, genaamd "Je passie vergeet je niet." "Het project is bedoeld voor jonge mensen met dementie en is erop gericht om hun talenten in te zetten, zodat zij betrokken blijven bij de samenleving en zich gewaardeerd voelen. Een sociaal makelaar zoekt een bedrijf of organisatie, die bij de persoon met dementie past", legt Riet uit.
De komende jaren blijft Alzheimer DWO zich inzetten voor een dementievriendelijke samenleving en het doorbreken van het nog altijd heersende taboe. Vooral voorlichting speelt daarbij een grote rol, menen Riet en Bert. "Het is niet moeilijk om rekening te houden met mensen met dementie. Kleine gebaren helpen al, zoals een slager die even meeloopt met de klant, of een sportvereniging die zich inzet om z'n lid met dementie zo lang mogelijk bij zich te kunnen houden. Als we op individueel niveau zoeken naar oplossingen, kunnen ook mensen met dementie nog heel lang volwaardig deel uitmaken van de samenleving."

Evenement
Het 20-jarig bestaan van Alzheimer DWO wordt overigens niet uitbundig gevierd. "Het is een ziekte die veel stil leed met zich meedraagt, dus wij vinden het niet passend om hier een groot feest omheen te bouwen", zegt Riet. Om toch een beetje ruchtbaarheid aan het jubileum te geven, organiseert Alzheimer DWO op vrijdag 29 juni vanaf 16.00 uur een evenement in Theater de Veste. Theatergroep Ervarea zal daar op bijzondere wijze een leerzame theatervoorstelling opvoeren. Verder zal er door Burgemeester Marja van Bijsterveldt en Directeur Marco Blom van Alzheimer Nederland gesproken worden. Het evenement is gratis toegankelijk voor iedereen die zich op een bepaalde manier betrokken voelt bij het onderwerp dementie. Aanmelden is noodzakelijk en kan tot 20 juni via 20jaar@alzheimerdwo.nl of 06-30594695.