Bewoner René Sjoerdstra voor de afvaltragedie in de Tuinstraat (foto en tekst: Ruud Stift)
Bewoner René Sjoerdstra voor de afvaltragedie in de Tuinstraat (foto en tekst: Ruud Stift)

'Napels aan de Schie' is ten einde raad

DELFT – René Sjoerdstra en de andere bewoners van de Tuinstraat zijn ten einde raad. Wat kunnen ze nog meer doen om de 'afvalsoap' die zich al vanaf begin februari voortsleept een halt toe te roepen? Honderden meldingen bij de twee verantwoordelijke instanties, Avalex en de Gemeente Delft, hebben de problemen niet doen wegnemen.

De Gemeente Delft en Avalex propageren het Nieuwe Inzamelen, een traject van vijf jaar. Zorgvuldige afvalscheiding om zo een belangrijke bijdrage te leveren aan de kringloop van afval naar grondstof. De hoeveelheid afval die geproduceerd wordt, lijkt oneindig: papier en karton, PMD (Plastic, Metaal en Drinkpakken), GFT (Groente-, Fruit- en Tuinafval), restafval, glas, textiel en klein-chemisch afval. Daarnaast bestaat ook eigenwijs afval. Afval waarvan niet meteen duidelijk is in welke bak dit gedeponeerd mag. Ziet u tussen de afvalbomen het bos nog? Ga er maar aan staan!

Ratten
Sjoerdstra: "Voordat deze nieuwe manier van inzamelen werd uitgerold, maakten we gebruik van kliko's en restcontainers. Okay, er stond wekelijks weleens een zak naast, maar dat bleef behapbaar. In de nieuwe situatie hoopt het vuil zich op en is er, omdat er ratten waren gesignaleerd, zelfs een rattenval geplaatst. Zeer verontrustend, temeer daar het buurtspeeltuintje direct grenst aan de plek van de afvalcontainers. De restcontainers zijn geclusterd. In principe een goed idee, maar ze zijn slecht te vinden in de wijken. Vooral de bejaarden in de buurt klagen steen en been. Eigenlijk liep het vanaf dag één al spaak en ook na diverse meldingen veranderde er structureel niks. Men stuurde soms een extra karretje op pad om de boel op te ruimen, maar dat zette geen zoden aan de dijk. Vooral het GFT-afval blijft problematisch. Die container wordt elke woensdag geleegd, maar hij zit meestal de vrijdag erna alweer vol."

WhatsApp
"Natuurlijk is het in het begin even wennen, daar hadden we ook begrip voor. Maar nu loopt het de spuigaten uit. Je gaat niet drie weken GFT-afval sparen in je achtertuin. We hebben een WhatsApp-groep voor de wijk, maar daarin worden we telkens afgescheept met de melding: 'Het wordt opgelost'. Helaas gebeurt er niks. Ja, de rattenval stond er binnen drie dagen, maar een keertje extra rijden is blijkbaar te veel gevraagd. Avalex speelt de bal door naar de Gemeente en dan ontstaat er een patstelling. Het is een structureel probleem en zelfs na de talloze meldingen gaan er nog steeds geen alarmbellen af. Dat geeft te denken."

Napels aan de Schie
"Laatst moest onze zoon voetballen in Moerwijk, de armste wijk van Nederland. En wat denk je? Smetteloos! De situatie in Delft? Drie straten verderop begint de nieuw opgeknapte Spoorzone. Prachtig, mijn complimenten. Des te schrijnender is de situatie bij ons, de 'buren'. Waarom worden onze problemen nog steeds niet afdoende getackeld? Hemeltergend! Op deze manier staan we dadelijk bekend als 'Napels aan de Schie' en dat zullen de bestuurders toch niet willen?"

Centenkwestie
"Het nieuwe afval scheiden. Geen restafval meer. Recyclen waar het kan. Prachtige initiatieven. Alleen, het is zo ingewikkeld geworden. Wat kan ik waar kwijt? Voor de glasbak alleen moeten we al twee blokjes om. Het is nu drie maanden aan de gang en er is zelfs geen noodoplossing aangedragen. De verantwoordelijke partijen spelen elkaar de zwarte piet toe en wij zitten met de gebakken peren. Volgens mij is het gewoon een ordinaire centenkwestie. De PMD-container wordt door ons al gekscherend de 'Pleur Maar Drin'-bak genoemd. Het overtollige vuil zorgt voor veel overlast, vooral met de warme zomer in aantocht. GFT geeft bederf, daar komt veel ongedierte op af. Een ongezonde situatie. We zijn het zat. Wanneer eindigt deze nachtmerrie? En dat in een autovrije modelstraat waar we – als een soort gentlemen's agreement met de gemeente- zelf zorgdragen voor het grote onderhoud aan struiken en bomen. Dus, twee keer per jaar een soort opzoomer-actie en daarna als beloning het vele GFT-afval niet kwijt kunnen. Ronduit belachelijk en stuitend!"

Reacties
Gemeente Delft: "De afhandeling van meldingen van burgers ligt bij Avalex." Shari Helderman (klantenservice Avalex): "We gaan ervoor zorgen dat alle GFT-containers in de wijk twee keer per week worden geleegd. Dus naast de woensdag zal dit ook op vrijdag gebeuren, want er moet natuurlijk wel capaciteit zijn. Het werkt twee kanten op. Als onze klanten hun best doen om alles goed gescheiden aan te bieden, moeten wij onze service daarop aan laten sluiten. Ze deden vanaf het begin, zo blijkt, al zeer goed hun best. Dat vergt ook van ons aanpassingen. Geeft niks, daar leren wij van."

Meer berichten
 
CustomHtml_1