De ondertekenaars waren Gé Kleijweg (rechts), en de wethouders Brandligt en Van Staalduine.
De ondertekenaars waren Gé Kleijweg (rechts), en de wethouders Brandligt en Van Staalduine.

Burgerinitiatief BuytenHoutTafel maakt zelf gebiedsvisie voor groot groengebied

Midden in het gebied hebben het burgerinitiatief BuytenHoutTafel, de gemeenten Delft en Pijnacker-Nootdorp en het Hoogheemraadschap van Delfland de intentieverklaring Gebiedsvisie BuytenHoutTafel ondertekend.
De ondertekening gebeurde op ludieke manier. Een lang gekoesterde droom voor velen komt nu in een stroomversnelling. Hiermee wordt een eerste stap gezet om gezamenlijk met burgers, gebiedsbetrokkenen en omliggende gemeenten, een toekomstvisie te ontwikkelen voor het westelijk deel van Buytenhout. " We beseften dat het groen om ons heen langzaam aan het verdwijnen is door steeds meer bedrijvigheid, toenemend toerisme en oprukkende bebouwing. Hoe ziet de toekomst eruit? Natuurlijk willen we er dan ook van blijven genieten, recreëren en ondernemen. Vanuit de Stichting Vrienden van Biesland, vanwaar dit initiatief ontstaan is, weten we dat er al grote betrokkenheid is bij het gebied. Dat krijgt nu een nieuwe impuls door samen aan de BuytenHoutTafel duurzame toekomstscenario's uit te werken en met elkaar te bedenken hoe we een kringloop-economie opgang kunnen brengen", aldus voorzitter Gé Kleijweg.
Voor dit project hebben de initiatiefnemers Sabrina Lindemann aangetrokken om het proces te begeleiden. "We gaan met elkaar de kernwaarden vaststellen en verwerken in een gemeenschappelijke gebiedsvisie. Een ontwikkeling op gang brengen waarmee we de economische, sociaal-culturele en ecologische structuren in dit mooie poldergebied verbinden. Duurzaam in alle opzichten", aldus Sabrina Lindemann.

Meer berichten
 
CustomHtml_1