Het aantal geregistreerde misdrijven in Delft daalde in 2017 met 5% ten opzichte van 2016
Het aantal geregistreerde misdrijven in Delft daalde in 2017 met 5% ten opzichte van 2016

Delft wordt steeds veiliger

Het gaat goed met Delft op het gebied van veiligheid. Dat bleek uit een gezamenlijke presentatie van politiechef Ronald Den Hartog, brandweercommandant Esther Lieben en Officier van Justitie Nelda Boersma in het stadskantoor in Delft, afgelopen donderdag.

Het aantal geregistreerde misdrijven in Delft daalde in 2017 met 5% ten opzichte van 2016. In 2017 werd in Delft 6.155 maal aangifte gedaan van een misdrijf. Voor Delft betekent dit voor het 8e achtereenvolgende jaar een dalend criminaliteitscijfer. Wel zijn er verschillen te zien in de criminaliteitsontwikkeling, zoals bij de High Impact Crimes. Dit zijn misdrijven, zoals diefstal uit woning, geweld, straatroof en overvallen, die binnen de politie de hoogste prioriteit hebben.

Woninginbraken
In 2017 is door de politie fors ingezet op het terugdringen van het aantal woninginbraken. Dit is per district opgepakt in nauwe samenwerking met het flexteam en de Districtsrecherche. Het aantal aangiften van diefstal uit een woning is in 2017 met 22 procent gedaald. Het inbraakrisicocijfer, dat wil zeggen het aantal inbraken per 1000 woningen, daalde daarmee in Delft van 9,7 naar 7,5. Volgens de politiechef blijft het echter zaak, ook nu de cijfers zich positief ontwikkelen,om te blijven investeren in de integrale samenwerking tussen politie, gemeente en de bewoners.

Social media
Ook de ontwikkeling van de Whatsappgroepen verloopt positief. In zo'n groep kunnen wijkbewoners snel actuele informatie delen over de veiligheids-issues in hun straat of wijk, ontstaat meer betrokkenheid van burgers bij hun wijk en kan de heterdaadkracht worden vergroot. De gemeente en de politie Delft blijven streven naar meer whatsapp groepen in alle wijken van Delft, die de sociale controle in de buurt verhogen. Gemeente en politie investeren ook in de bewustwording van de bewoners door middel van preventieacties en -tips, onder andere via Twitter, Instagram en Facebook. Het aantal volgers van Team Delft is in het afgelopen jaar met ongeveer 20% gestegen. Ook Burgernet wordt ingezet en ook hier nam het aantal deelnemers toe: in 2017 was 10,3% van de inwoners van Delft hierbij aangesloten.

Meer cijfers
Het aantal overvallen steeg in 2017 van 1 naar 6, het aantal straatroven daarentegen daalde weer van 29 naar 22. Ook het aantal aangiften van geweld daalde, met 5 procent. Het aantal aangiften van bedreiging nam iets toe, het aantal van mishandeling daalde. Tevens was er in 2017 sprake van een stijging van 57% van het aantal geregistreerde incidenten met verwarde personen. Deze stijging is in lijn met de ontwikkelingen in de eenheid (+41%). Op dit moment vindt landelijk , samen met de GGZ, een verdiepend onderzoek plaats naar de oorzaken van deze stijging.

Brandweer
Het brandweerkorps had het in 2017 ongeveer even druk als in 2016. Het aantal branden nam van 240 toe naar 280, maar het totaal aantal incidenten waar de brandweer voor uit moest rukken daalde van 918 naar 901. Er is vooral een grote daling te zien in de categorie 'openbaar meldsysteem', waarbij de brandweer uitrukt voor automatisch verzonden meldingen van rook- en brandalarmen in de omgeving. De daling kan onder andere verklaard worden door Project STOOM (Structureel Terugdringen van Onechte en Ongewenste Meldingen). 25 regio's hebben zich de afgelopen vijf jaar ingezet om niet nodeloos te hoeven uitrukken.

088-8868060

Meer berichten
 
CustomHtml_1